De Omroeper, index jaargangen

Overzicht jaargangen     
 

Jaargang 1, 1988 (uitverkocht)
 

 

Nummer 1


De Amsterdamse Poort en de kerk van Naarden in 1745. Tekening in O.I. inkt, gewassen. H. de Winter.

 3
10
13
17

 

  Resten van de Naarder Zeehaven, Henk Schaftenaar.
De poepdoos, Frans de Gooijer.
Bodemkundig onderzoek in de tuin van het burgerweeshuis, Henk Schaftenaar.
Voormalige winkels en bedrijfjes in de vesting, Freek Udo.

download dit nummer
     

Nummer 2


De Amsterdamse Poort en de kerk van Naarden in 1745. Tekening in O.I. inkt, gewassen. H. de Winter.

 24
28
32
38
41
45
46
51

  Boerderijen in de vesting, Frans de Gooijer.
De vlooienplaag, Th. G. Baalman.
Het groot Arsenaal, D. Franzen.
Het burgerweeshuis, (uit het boek van Dr. J.F. van Hengel).
De naamloze molen op het Bastion Nieuw Molen, J.A. Versteeg.
Vierkantjes loopen, J.P. Enklaar.
Naarden in de twintiger jaren (I), P.A. de Roos.
Voetbal toen, Coen Mulder.

download dit nummer
     

Nummer 3


De Amsterdamse Poort en de kerk van Naarden in 1745. Tekening in O.I. inkt, gewassen. H. de Winter.

 63
69
79
80
82
92
97

  Van klooster tot kazerne, Henk Schaftenaar.
Het garnizoen, J. Vera.
De weeshuiskazerne, R.A.B. Oosterhuis.
Afbeelding penning ‘Inname van Naarden 1673’, Redactie.
De Oude Haven, Th. G. Baalman.
Het leprozensieckhuis, D. Franzen.
De sociëteit, P.A. de Roos.

download dit nummer
     

Nummer 4


De Amsterdamse Poort en de kerk van Naarden in 1745. Tekening in O.I. inkt, gewassen. H. de Winter.

 103
108
109
115
118
124
125
127
128

  De huisvesting van de Naardense bejaarden, J.G. Kroonenburg.
Het diaconieweeshuis, (uit het boek van Dr. J.F. van Hengel).
Het Paradijs, Frans de Gooijer.
Het sprookje van Hans en Grietje, Th. G. Baalman.
Joodsche kinderen in veilige haven te Naarden, F. Udo.
Eeuwig durend ........ (notulen gemeenteraad), Redactie.
De Naardermeer, Ir. P.M. Vrijlandt.
Hier verhuurt men paarden en rijtuigen, (uit Onze Voortrekkers, Charles Boissevain)
Schuilplaatsen in de bedekte weg der Vesting Naarden, K. Onrust

download dit nummer
     

 

Jaargang 2, 1989 (uitverkocht)
 

 

Nummer 1


Het raadhuis van Naarden in 1901. Sepiatekening, gewassen en waterverf. G. Rueter.

 1
9
11
13
14
20
25
31
34

  De schaatstocht naar Marken, Coen Mulder.
De Voorwaarts, Veronica Smelt.
Uijver of Vuijver Henk Schaftenaar.
Belcampo, Redactie.
De molens in de polder, J.A. Versteeg.
Naarden in de twintiger jaren (II), P.A. de Roos.
Boko, Th. G. Baalman.
Een onopgemerkt gevolg, Kl. Sierksma.
De orgels van de grote kerk, J.G. Kroonenburg.

download dit nummer
     

Nummer 2


Het raadhuis van Naarden in 1901. Sepiatekening, gewassen en waterverf. G. Rueter.

 41
48
51
57
63
66
74
76
77
78

  Een locomotief verdwijnt in de Karnemelksloot, F.J.H. Marquenie.
Huisnamen in de vesting, Henk Schaftenaar.
Dirk F. Tersteeg en zijn tuinontwerpen, A.P. Kooyman-van Rossum.
Een referendum in Naarden, F. Udo.
De stadspompen, Schaver.
De hongerwinter, Coen Mulder.
Het Hof van Hollandt, Redactie.
De Eendracht op Bastion Nieuw Molen, Henk Schaftenaar.
Personenvervoer in 1700, Redactie.
Onderduikers na 50 jaar boven water, F.J.H. Marquenie.

download dit nummer
     

Nummer 3


Het raadhuis van Naarden in 1901. Sepiatekening, gewassen en waterverf. G. Rueter.

 81
86
91
95
99
100
102
104
108
113
115
117

  Twee hofsteden in de Naardermeer, Henk Schaftenaar.
De toren van de Grote Kerk, J.G. Kroonenburg.
De locomotief, de munitietrein en het Ministerpark, J. Giel.
Rond de aanleg van de Rijksweg, A.C. Slinger.
Inventaris Grutmolen, Redactie.
Als het verkeer eischen stelt.., Redactie.
De Barnde Post, Henk Schaftenaar.
Toen de kantkoek nog een kwartje de kilo was, E. Bakker.
De Naardense stadhuizen (1), J.A. Versteeg.
Op de zolder van het burgerweeshuis
Naarden en de literatuur (1) Willem Arondeus, J.F. Paardenkooper.
Onverwachte vondsten, H. Poolman.

  download dit nummer
     

Nummer 4


Het raadhuis van Naarden in 1901. Sepiatekening, gewassen en waterverf. G. Rueter.

 121
130
135
136
139
140
142
146
151
153

  Een kwestie van nomineren, T. van Bochove.
Naarden in de twintiger jaren (III), P.A. de Roos
Door oefening beter, Redactie.
De laatste stuiver, het hof en het huis van de aanslag, Henk Schaftenaar.
Een succesvolle leerling van de Mulo in de vesting, F.J.H. Marquenie.
Stichting Vijverberg, Redactie.
De huisbaas, Th. G. Baalman.
De klokken van de toren, J.G. Kroonenburg.
Naarden en de literatuur (2) Marianne Philips, J.F. Paardenkooper.
De Naardense stadhuizen (2), J.A. Versteeg.

download dit nummer
   

 

Jaargang 3, 1990
 

 

Nummer 1


De sluis in de 2e helft van de 19e eeuw. Aquarel van A. Eversen (1818-1897). Rijksarchief Noord-Holland.  

 1
7
9
11
14
17
19
22
28
31
33
37

  Comenius tussen Amsterdam en Naarden, Steven Poolman.
Comenius op de Hofstede Berghuysen?, Henk Schaftenaar.
Johannes de klokkenmaker, Redactie.
De man met de emmer, F.J.H. Marquenie.
Beelden uit mijn kinderjaren, Nellij Bakker.
De brand van de Grote Kerk in 1943, J.G. Kroonenburg.
Met de bus van ‘C.P.C.’, Redactie.
De Naardense stadhuizen (3), J.A. Versteeg.
Een indruk van Naarden en Bussum in 1828, Redactie.
Naarden en de literatuur (3) Jan Prins, J.F. Paardenkooper.
Muizenval ging gepaard met muizenissen, F.J.J. de Gooijer.
Het voetpad naar Valkeveen, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 2


De sluis in de 2e helft van de 19e eeuw. Aquarel van A. Eversen (1818-1897). Rijksarchief Noord-Holland.  

 41
46
48
52
58
61
66
68
70
72
74
78
80

  Naarden en de literatuur (4) Frederik van Eeden (1860-1932), J.F. Paardenkooper.
Nooit vergeten, H.M. Fesevur-van Bergen Walraven.
Over bakkerijen in Naarden, A.C. Slinger.
De munitietrein van 30 november 1944, G.J. Komen.
Bij Muiden linksaf, Piet Visser.
Landgoed Flevorama, Henk Schaftenaar.
Welke onderdelen lagen er ooit in Naarden?, J. Vera.
Oud Valkeveen, Redactie.
Een ontdekking, Steven Poolman.
De zeebrug, F.J.H. Marquenie.
Belevenissen in en om Naarden, P.A. de Roos.
Het kot onder de toren, J.G. Kroonenburg.
De bijenschans bij de Eukenberg, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 3


De sluis in de 2e helft van de 19e eeuw. Aquarel van A. Eversen (1818-1897). Rijksarchief Noord-Holland.  

 81
88
93
97
98
102
107
108
113
116
 

  Beroemde voorzaten, F.A. Buis.
Je kon er van de vloer eten..., Martin Pouw.
Drafna, Henk Schaftenaar.
Een spotprent: Charles Boissevain op Drafna, Freek Udo.
De Waalse kerk te Naarden (1652-1820), Steven Poolman.
De mijn, Th. G. Baalman.
De Aalberg, Henk Schaftenaar.
De geschiedenis van het familiebedrijf Koudijs, D. Koudijs.
Naarden en de literatuur (5) Hans Lodeizen (1924-1950), J.F. Paardenkooper.
Een teken van zorg; Bestrijding van armoede in Naarden in 1786, T. van Bochove.

download dit nummer
     

Nummer 4


De sluis in de 2e helft van de 19e eeuw. Aquarel van A. Eversen (1818-1897). Rijksarchief Noord-Holland.  

 121
126
130
131
134
140
142
146
148
153
157

  Zouaven uit Naarden, G.L. de Boer en F. Udo.
De waterstaatskerk in de Gasthuisstraat, Henk Schaftenaar.
De Katrepel, Redactie.
De grote brand van 1904, Redactie.
De oudste Naardense scheepvaartwegen, Redactie.
De bliksem die terug komt, F.J.H. Marquenie.
Crisisjaren, P.A. de Roos.
Vondsten uit de haven, Henk Schaftenaar.
Oud Bussem, Redactie.
Naarden en de literatuur (6) P.C. Hooft (1581-1647), J.F. Paardenkooper.
De uitmoording van Naarden vanuit het dagboek van broeder Wouter Jacobsz, Redactie.

download dit nummer
   

 

Jaargang 4, 1991 (uitverkocht)
 

 

Nummer 1


Gezicht op de vesting Naarden vanaf het zandpad naar Muiden met links herberg De Roskam omstreeks 1813. Een tekening van Jacob Bolten.

 1
11
14
17
22
26
27
29
34
35
38
39

  Naarden en de Kringenwet, C.G. Scheltema.
Vroegste herinneringen, Th. G. Baalman
Naarden en de literatuur (7) E.J. Potgieter (1808-1875), J.F. Paardenkooper.
De collectie Schimmel in het Stadsarchief, Ineke Inglot.
Over de Naardense snoepwinkeltjes, A.C. Slinger.
De klokken van het stadhuis, J.A. Versteeg.
Logement De Doelen, Redactie.
De familie Vuijst en Naarden, Paulus Vuijst.
Een milieubericht uit 1893, Redactie.
De Oostwalstraat, het telegraafkantoor en het stadsziekenhuis, Henk Schaftenaar.
Een plakette bij de Utrechtse Poort, Redactie.
De familie Van Gelder, Wim Fecken.

download dit nummer
     

Nummer 2


Gezicht op de vesting Naarden vanaf het zandpad naar Muiden met links herberg De Roskam omstreeks 1813. Een tekening van Jacob Bolten.

 41
46
48
53
62
66
70
74

  De arrestatie van verzetsstrijders nabij Valkeveen, F. Slootman.
Een Naardense hondepenning, G.L. de Boer sr.
Berichten over de bouw van de Vesting Naarden (1679-1682), Henk Schaftenaar.
Over de Lambertus Hortensiuslaan en omgeving, J.G. Kroonenburg.
Johann Hufen en de Hamburgerwagen, Rob Hufen Hzn.
Tekens aan de wand, F.J.H. Marquenie.
Naarden en de literatuur (8) Jacob van Lennep (1802-1868), J.F. Paardenkooper.
De aanleg van de Naarder- en Muidertrekvaart, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 3


Gezicht op de vesting Naarden vanaf het zandpad naar Muiden met links herberg De Roskam omstreeks 1813. Een tekening van Jacob Bolten.

 81
87
90
93
96
98
102
105
108
110
113

  De Hamburger Post en de concurrentie, Rob Hufen Hzn.
Een schilderij van de familie Heshuysen, Dirk Dekema.
Opmerkelijk beeldje gevonden in Naarden, A. van der Valk.
De stalhouderij van Hendrik Jan Bos, Henk Schaftenaar.
Vanuit ‘de Lindeboom’, Redactie.
Deportaties van Naardense joden, Frans Slootman.
Uit het Burgerboek, J.A. Versteeg.
De Boerenwagen, F.J.J. de Gooijer.
Koedijken in Naarden, Henk Schaftenaar.
Naarden en de literatuur (9) Willem Brandt (1905-1981), J.F.Paardenkooper.
Van Canada naar Naarden, Horace V. Pinhey Schneider.

download dit nummer
     

Nummer 4


Gezicht op de vesting Naarden vanaf het zandpad naar Muiden met links herberg De Roskam omstreeks 1813. Een tekening van Jacob Bolten.

 116
120
121
129
132
134
137
141
144
145
113
155
156

  Politietroepen in barakken op de Keverdijk, L. Schoenmaker.
Een gezicht op Naarden door Jacob Bolten, H. Schaftenaar.
Ds. Drijver en de actie voor de ‘Doorbraak’, P.J.C. Korver.
De munitietrein van donderdag 30 november 1944, F. Slootman.
De nasleep van de aanval op de munitietrein, F. Slootman.
Muzikanten, Th. G. Baalman.
Het laatste levensjaar van Comenius, R.A.B. Oosterhuis.
Naarden en de literatuur (10) J.P. van Rossum (1778-1856), J.F. Paardenkooper.
Een foto van de tweede klas (1931), A.C. Slinger.
Hooibouw bij de vestingboeren, F.J.J. de Gooijer.
Het Burgerweeshuis, Redactie.
Nieuw Valkeveen, Redactie.
De laatste Franse kostschool, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
   

 

Jaargang 5, 1992
 

 

Nummer 1


Gezicht op Naarden met rechts logement Zandbergen. Schilderij Jan van Ravenswaaij (situatie 1813). Particuliere collectie.

 1
2
10
13
18
24
25
28
30
35
39

  Vrede op aarde, Th. Kamer.
Portret van de Naardense familie De Beus, Jan de Beus.
Zandbergen, De Beus en Van Rossum, Henk Schaftenaar.
Jan Tabak, F.A. Buis.
Het graf van Comenius, F.J.H. Marquenie.
Een trapgevel in de St. Annastraat, Redactie.
Naarden en de literatuur (11) Jan Vos (1620? - Amsterdam 1667), J.F. Paardenkooper.
De zanderij bij de Leeuwenberg, Henk Schaftenaar.
Zuivelwinkels op een kluit door het melkbesluit, F.J.J. de Gooijer.
Straatvertier in de dertiger jaren, A.C. Slinger.
Vanuit de Promerskazerne in 1898-1899, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 2


Gezicht op Naarden met rechts logement Zandbergen. Schilderij Jan van Ravenswaaij (situatie 1813). Particuliere collectie.

 45
52

56
61
64
69
71
72
81
83

  Goochelaar Jan Hagoort, een bijzonder mens, Ton Cup.
Oorzaak en gevolg van de doorbraak van de Westbeer in december 1681, H. Schaftenaar.
Paul Storff de Belville, ingenieur generael, Dr. J.S. van Wieringen.
Bulletje en Boonestaak, F.J.J. de Gooijer.
Het bombardement op hotel ‘Het Bosch van Bredius’, Bob Schipper.
De 300e verjaardag van Comenius, Henk Schaftenaar.
Schipbreuk bij Naarden, L.J. de Beer.
De ‘Lehrbatterie Naarden’, K. Onrust.
Naarden en de literatuur (12) Belcampo (1902-1990), J.F. Paardenkooper.
Oorlogsherinneringen uit het Bosch van Bredius, R.E. van Wijngaarden.

download dit nummer
     

Nummer 3


Gezicht op Naarden met rechts logement Zandbergen. Schilderij Jan van Ravenswaaij (situatie 1813). Particuliere collectie.

 97
108
110
113
116
121
125
131
134

  Over het leven op de buitenplaats Berghuis, P. Dudok van Heel-Hingst.
Boekje over de Naardereng, Redactie.
Naarden en de literatuur (13) Jan ter Gouw (1814-1894), J.F. Paardenkooper.
Stichting J.P. van Rossum, A.P. Kooyman-van Rossum.
Wroeten in de Weeshuiskazernegrond, F.J.J. de Gooijer.
De opheffing van de Hamburger Postwagen, Rob Hufen Hzn.
Naarden in 1966: herstel en verandering, P.J.C. Korver.
De Naardense kerkvisitatie en oude straatnamen, Henk Schaftenaar.
De brand in de vetfabriek, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 4


Gezicht op Naarden met rechts logement Zandbergen. Schilderij Jan van Ravenswaaij (situatie 1813). Particuliere collectie.

 137
140
151
153
158
160
161
172
175

  ‘Oma’s Weeshuis verhaal’, Dirk Dekema.
Herinneringen aan kampeerterrein Oud Valkeveen, L. Luhrs.
Zwarteweg 86: ‘De Bonte Hond’, Ton Cup.
Naarden in 1672 en 1673, T. Pluim.
Beschilderde tongewelven in Noordhollandse kerken, J.G. Kroonenburg.
Onder- en opgedoken palen, F.J.J. de Gooijer.
Naarden’s jubelfeest in 1864, Redactie.
Een gehalveerd monument in de Cattenhagestraat, Redactie.
De Roomboterfabriek, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
   

 

Jaargang 6, 1993
 

 

Nummer 1


Naarden Marktstraat, ansichtkaart Uitg. Mars Messie

 1
8
17
22
26
29
35
39
40

  Het huis ‘Heerlijkheid’ (1), A.P. Kooyman-van Rossum.
Onder nul over het Gooimeer, Coen Mulder.
Met ‘Keizer Otto’ naar Praag, G.W. Groenhart.
Cornelis Springer en zijn schilderijen van Naarden, J.G. Kroonenburg.
Naarden en de literatuur (14) Joost van den Vondel en Naarden?, J.F. Paardenkooper.
Een terugblik op de Marktstraat (1), A.C. Slinger.
Het einde van locomotief DR 55 3231, H. Waldorp.
De zoons Palm wel gevallen, maar niet gesneuveld, J. Nuis.
Een stokoude ‘dooiebus’, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 2


Naarden Marktstraat, ansichtkaart Uitg. Mars Messie

 41
52
59
61
65
71
74

  Herinneringen aan het Postkantoor van Naarden, J.J. Groen.
De Roelofslaan (Valkeveenselaan) 1838-1922, Henk Schaftenaar.
Naarden en de literatuur (15) Herman Pieter de Boer, J.F. Paardenkooper.
Tussen Spoorweg en Rijksweg tijdens de Spoorwegstaking 1944-’45, H. Waldorp.
Een terugblik op de familie Kuhn, A.P. Kooyman-van Rossum.
Naarden gaat met haar tijd mee, F.J.J. de Gooijer.
Een terugblik op de Marktstraat (2), A.C. Slinger.

download dit nummer
     

Nummer 3


Naarden Marktstraat, ansichtkaart Uitg. Mars Messie

 81
95
101

111
115
120

  Een kort overzicht van de geschiedenis van de militaire vesting Naarden, David Kips.
De Zeekade ten westen van Fort Ronduit, Henk Schaftenaar.
De rozen- en vruchtbomenkwekerij van G.A. van Rossem te Naarden, A.P. Kooyman-van Rossum.
Vraagtekens bij het portret van pater Wynter, J.G. Kroonenburg.
De Onderduiker, F.J.J. de Gooijer.
Fokker, recruut in Naarden, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 4


Naarden Marktstraat, ansichtkaart Uitg. Mars Messie

 121
133
137
139

143
153
156

  Het bruggetje in de Meentweg, Henk Schaftenaar.
Spel wijkt voor blik, F.J.J. de Gooijer.
Naarden en de literatuur (16) Vonne van der Meer, J.F. Paardenkooper.
Amerikaanse smalspoorlocomotieven op de baan van de Hofstede Oud Bussem, J.W. Montenberg e.a.
 Hoe komt de J. Van Woensel Kooijlaan aan haar naam?, A.P. Kooyman-van Rossum.
Een erfenis van de erfgooiers terug in de Vesting, F.J.J. de Gooijer.
Woontoestanden in de jaren twintig te Naarden, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
   

 

Jaargang 7, 1994
 

 

Nummer 1


Gezicht op Naarden met rechts het huis Zandbergen. Schilderij van Jan van Ravenswaaij (ca. 1850).

 1
2
16
21
28
30
34
38

  Gezicht op Naarden vanaf Zandbergen, Henk Schaftenaar.
Door het labyrint van R, Coen Mulder.
Het huis ‘Heerlijkheid’ (2), A.P. Kooyman-van Rossum.
Drie landkaarten van ‘t Gooi uit het begin van de 18e eeuw, F.J.J. de Gooijer.
Naarden en de literatuur (17) Willem Jan Otten, J.F. Paardenkooper.
De beledigde burgemeester, Redactie.
Heibel in het logement ‘Luis aan de ketting’, Redactie.
Eppie de Houten Bommert, Th. G. Baalman.

download dit nummer
     

Nummer 2


Gezicht op Naarden met rechts het huis Zandbergen. Schilderij van Jan van Ravenswaaij (ca. 1850).

 41
44
52

61
 

  Naardens roem (1) Lambertus Hortensius (1500-1574), J.F. Paardenkooper.
Het boomkwekersgeslacht Jurrissen in Naarden, S.P. Jeanne Foreman.
‘Water de brij met stroop erbij’ Herinneringen van Jannetje Brands-Bakker, Henk Schaftenaar.
Een erfenis van de familie Dudok van Heel - Hun landhuizen in het parkgebied van Naarden, A.P. Kooyman-van Rossum.

download dit nummer
     

Nummer 3


Gezicht op Naarden met rechts het huis Zandbergen. Schilderij van Jan van Ravenswaaij (ca. 1850).

 81
90
92
96
 

  De betekenis van de familie De Roeper voor Naarden, Rob Hufen Hzn.
Naardens roem (2) Jan Christiaan Poortenaar (1886-1958), J.F. Paardenkooper.
De kaart van Fabius, Henk Schaftenaar.
Het Ronduit: een fort tussen Naarden en de Zuiderzee, David Kips

download dit nummer
     

Nummer 4


Gezicht op Naarden met rechts het huis Zandbergen. Schilderij van Jan van Ravenswaaij (ca. 1850).

 121
127

141
144
156

  De evacuatie van de vesting Naarden in mei 1940, F.J.J. de Gooijer.
D.F. Tersteeg 1876-1942, tuin- en landschapsarchitect te Naarden, A.P. Kooyman-van Rossum.
Japie Meijer, Th. G. Baalman.
Naardense kwekerijen, J.G. Kroonenburg.
Het archief van ‘een oude Soos in Naarden’, Ineke Inglot.

download dit nummer
   

 

Jaargang 8, 1995
 

 

Nummer 1


Flevorama omstreeks 1930. Particuliere collectie.

 1
10
22
 

  ‘Vergane glorie’ ofwel winkeltjes uit de jaren dertig in de Vesting (1`), A.C. Slinger.
Ter gelegenheid van de restauratie van Flevorama, Henk Schaftenaar.
De Voorstelling Naarden en andere Buitenwerken van de Vesting, Dr. J.S. van Wieringen.

download dit nummer
     

Nummer 2


Flevorama omstreeks 1930. Particuliere collectie.

 41
51
59
68
78

  Dagboek 1940-1945 van een Naarder, M. Langelaar.
De razzia in het najaar van 1944 te Naarden, Redactie.
De Koninklijke Marine en de verdediging van Naarden 1914-1918, Th. van der Plas.
Van sterrebos tot villapark ‘De Stukken’, A.P. Kooyman-van Rossum.
De Broodoorlog van Bussum tegen Naarden in 1764, Martin Heyne.

download dit nummer
     

Nummer 3


Flevorama omstreeks 1930. Particuliere collectie.

 81
88
93
100
104
106
116
119

  Gustav Mahler in Naarden, J.H. Giskes.
Tekeningen van een 18e eeuwse schooljongen uit Naarden, Redactie.
Het eerste jaar van de Bataafsche Vrijheid te Naarden, H. Poolman.
De oorsprong van het oventje in het Burgerweeshuis, Rob Hufen Hzn.
Naardens roem (3), Eppo Doeve (1907-1981), J.F. Paardenkooper.
Bastion Katten tot het eind van de 19e eeuw (deel I), David Kips.
Radio .... toen, G.W. Groenhart.
De badplaatsen Oud Naarden en Oud Valkeveen, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 4


Flevorama omstreeks 1930. Particuliere collectie.

 121
129
143
 

  De Naardense veemarkt, Henk Schaftenaar en J.A. Versteeg.
Het Brieglebhuis aan het Roelofslaantje, F. Udo
Bastion Katten tot het eind van de 19e eeuw (deel II), David Kips.

download dit nummer
   

 

Jaargang 9, 1996
 

 

Nummer 1


Naarden Artilleriekazerne Promers, ansichtkaart Uitgeverij Mars Messie.

 1
5

17
26
31

  Naardens roem (4), J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978), J.F. Paardenkooper.
Een rampentoerist in de 19e eeuw. Het bezoek van Willem de Clerq aan Naarden in 1814, David Kips.
Ouder in rang. Een commandoprobleempje bij Naarden;1914-1918, Th. van der Plas.
Herdruk unieke kaarten van de Gooise Noordflank, Henk Schaftenaar.
Een boedelbeschrijving van Zandbergen uit 1856, A.P. Kooyman-van Rossum.

download dit nummer
     

Nummer 2


Naarden Artilleriekazerne Promers, ansichtkaart Uitgeverij Mars Messie.

 41
53
63
73

  De Leeuwenberg, A.P. Kooyman-van Rossum.
Een eeuw Rehobothschool, C. van het Maalpad.
Herinneringen aan Floris Vos (1871-1943), M. Tjebbes.
‘Vergane glorie’ (2) De Cattenhagestraat, A.C. Slinger.

download dit nummer
     

Nummer 3


Naarden Artilleriekazerne Promers, ansichtkaart Uitgeverij Mars Messie.

 81
87
91
108

  De Naardense Suikerfabriek, A.P. Kooyman-van Rossum.
Kuhn & Co, beetwortelzaadcultuur, J.G. Kroonenburg.
De N.V. Chemische Fabriek ‘Naarden’, 1905-1986, A.P. Kooyman-van Rossum.
Van Stoomweverij tot Wapenkamer. De geschiedenis van het gebouw Kooltjesbuurt 9-13 te Naarden, David Kips.

download dit nummer
     

Nummer 4


Naarden Artilleriekazerne Promers, ansichtkaart Uitgeverij Mars Messie.

 121
128
134
136
138
146
148
151
157

  ‘Vergane glorie’ (3), Een terugblik op de Peperstraat, A.C. Slinger.
De Naardermaatlanden, F.J.J. de Gooijer.
Pestpoeder uit de zuilen van de Grote Kerk van Naarden, J.G. Kroonenburg.
Kommerrust, een dierbare herinnering, S.P. Jeanne Foreman.
Het getijdenboek van Nyese van Keveren, Anne-Margreet As-Vijvers.
Drie eeuwen fluweelwerkers- en zijdeweversbus, Henk Schaftenaar.
Wie was Nancy? Kanttekeningen bij een briefje uit 1814, Rob Hufen Hzn.
Een wandeling van Zandbergen naar Berghuis, A.P. Kooyman-van Rossum.
De schoolgang. Toelichting bij de herinneringen van Willem Kos uit het schooljaar 1909/1910, G. Kos.

download dit nummer
   

 

Jaargang 10, 1997
 

 

Nummer 1


Het verhoor, rechtzitting in het stadhuis te Naarden. Aquarel van H.C.F. ten Kate.

 1

22
26
37
39

  Het Spaanse huis in Naarden. Een monument van vaderlandse geschiedenis,
David Kips.
Veranderingen langs de Meentweg op een kaart uit 1857, Henk Schaftenaar.
Het laatste klooster van Naarden: de Zusters van het Arme Kind Jezus, P.J.C. Korver.
Halte Abri, H.L. Groels en R. Meyn.
Een foto en schilderij van de boerderij Kommerrust, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 2


Het verhoor, rechtzitting in het stadhuis te Naarden. Aquarel van H.C.F. ten Kate.

 41

54
64

76

  Knabbelen aan de vesting Naarden. De Amsterdamse Poort gesloopt, de Utrechtse behouden, Th. van der Plas.
De Gooische Stoomwasscherij Naarden, bijna vervlogen herinnering, G.J.M. Vlek.
Speelhuizen, koepels en belvédères op de landgoederen in de Gooise Noordflank, A.P. Kooyman-van Rossum.
De boerderij Meerlust aan de Karnemelksloot, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 3


Het verhoor, rechtzitting in het stadhuis te Naarden. Aquarel van H.C.F. ten Kate.

 85
94
101
104

109
114

117
118

  Een terugblik op ‘de Schapenmeent’ (tuindorp Keverdijk), A.C. Slinger.
Van Schapenmeent tot tuindorp Keverdijk, Henk Schaftenaar.
De Volmolenszijde, Henk Schaftenaar.
Anthonius Brouwer (1827-1908), kunstschilder te Hilversum, A.P. Kooyman-van Rossum.
Bram de Schipper (1875-1948), Herman Harder.
Een tekening van Jacob Bolten ter herinnering aan de droeve gebeurtenis op 1 december 1813 in de herberg De Roskam, Henk Schaftenaar.
Jan Prins (1876-1948), J.F. Paardenkooper.
Een wandeling langs ‘de Utrechtse doorgang’, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 4


Het verhoor, rechtzitting in het stadhuis te Naarden. Aquarel van H.C.F. ten Kate.

 125

139
143

149
153
 

  Het uitzicht van weleer. Speurtocht per verrekijker vanaf de Naarder toren in de jaren veertig, Coen Mulder.
De Nachtegaal, A.P. Kooyman-van Rossum.
Zeventiende-eeuwse trapschachten en wenteltrappen bij de waterpoternes van de vesting Naarden, David Kips.
Een terugblik op de r.k.s.v. De Meervogels, Piet de Bruijn.
Vakantiehuis Amsterdam-Zuid. Een oase van de Amsterdamse speeltuinjeugd aan de Oud Huizerweg te Naarden, Dick Neijssel jr.

download dit nummer
   

 

Jaargang 11, 1998
 

 

Nummer 1


Amersfoortsestraatweg met bolderwagen gezien vanuit Naarden met rechts de kwekerswoning van Jurrissen en in de verte Jan Tabak. Geschilderd omstreeks 1855 door J.A. de Rijk.

 1
5
7
12
19
24
27
33

  In de hongerwinter, Gait Gruun (G.W. Groenhart).
De altaren van de Grote of Sint Vituskerk, J.G. Kroonenburg.
Over de loopbaan van baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840), Redactie.
Oude foto’s van Nieuw Valkeveen, Redactie.
De familie Thierens in burgemeestersfuncties te Naarden, Rob Hufen Hzn.
Keizer Napoleon Bonaparte bezoekt Naarden, Henk Schaftenaar.
Zicht op het broodbakkersgilde, Redactie.
De erfgooiersfamilie Krijnen in de vesting Naarden, F.J.J. de Gooijer.

download dit nummer
     

Nummer 2


Amersfoortsestraatweg met bolderwagen gezien vanuit Naarden met rechts de kwekerswoning van Jurrissen en in de verte Jan Tabak. Geschilderd omstreeks 1855 door J.A. de Rijk.

 41
57
60
64
68
75

  Verkeer en de Vesting: van vrienden tot vijanden, Dr. J.S. van Wieringen.
De Naardense lommerd, Redactie.
Ontsnapt aan de ‘Grüne Polizei’, F.J.J. de Gooijer.
Over de restauratie van ‘De brand van Naarden’, J.G. Kroonenburg.
‘Langcat-Bussum’... te Naarden. Een terugblik op de Emaillefabriek, G.J. Komen.
‘De Viersprong’ aan de straatweg van Naarden naar Huizen, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 3


Amersfoortsestraatweg met bolderwagen gezien vanuit Naarden met rechts de kwekerswoning van Jurrissen en in de verte Jan Tabak. Geschilderd omstreeks 1855 door J.A. de Rijk.

 81
97
105
112
120

  Herinneringen aan het oude huis ‘Klein Rubroeck’, H.G. Rueb-van Dorp.
De middeleeuwse visstapel te Naarden, Redactie.
De familie Hufen 200 jaar te Naarden, Rob Hufen Hzn.
De redding van de vesting Naarden in de jaren twintig, Dr. J.S. van Wieringen.
Noodlandingen in Naarden, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 4


Amersfoortsestraatweg met bolderwagen gezien vanuit Naarden met rechts de kwekerswoning van Jurrissen en in de verte Jan Tabak. Geschilderd omstreeks 1855 door J.A. de Rijk.

 121

132

135
140

143
146
153
156

  Herinneringen aan de kruidenierswinkel van Thuring, later Jorna, in de Cattenhagestraat, Rob Hufen Hzn en Henk Schaftenaar.
Nieuwe visie op de conjuncturele ontwikkeling van de middeleeuwse Naardense lakennijverheid, Henk Schaftenaar.
Het Diaconiehuis, J.G. Kroonenburg.
Een architectonisch kleinood in het bos aan de Valkeveenselaan, A.P. Kooyman-van Rossum.
Beelden van Naarden uit de jaren twintig vanaf de Toren, Redactie.
De Wielerronde van Naarden (1956-1969), Redactie.
Een terugblik op de familie Rookhuizen in de Raadhuisstraat, A.C. Slinger.
De Vesting in staat van beleg (1813), Redactie.

download dit nummer
   

 

Jaargang 12, 1999
 

 

Nummer 1


De Utrechtse Poort van Naarden in 1742. Collectie: Provinciale Atlas van Noord-Holland in het Rijksarchief te Haarlem.

 1
6

19

23

34
38

  De storm van 18 februari 1807, B.A.A. van Gaalen.
Zuid-West III. De verandering van een aardig landschap in een voorbeeldige woonwijk, Coen Mulder.
De viering van het eeuwfeest van de bevrijding van Naarden (1673-1773), Dirk Dekema.
Een eeuw wederwaardigheden over Zandbergen (1856-1960), A.P. Kooyman-van Rossum.
De huisnummering van Naarden in de 19e eeuw, Jan Boer Rookhuijzen.
Het huis Vrouwestraat 24 in de 18e en 19e eeuw, F.J.J. de Gooijer.

download dit nummer
     

Nummer 2


De Utrechtse Poort van Naarden in 1742. Collectie: Provinciale Atlas van Noord-Holland in het Rijksarchief te Haarlem.

 41
45
61

65
79

  Antieke kanonskogels als gevelversiering, F.J.J. de Gooijer.
De kraanbrug bij het Fort Ronduit te Naarden, David Kips.
Monte Casa. Jachthuisje, biljartkamer, sociëteit en magazijn op Berghuis, A.P. Kooyman-van Rossum.
Leven en werken in een moeilijke periode (1939-1945), J. Bekendam.
Een terugblik op de mondorgelclub (1932-1937), A.C. Slinger.

download dit nummer
     

Nummer 3


De Utrechtse Poort van Naarden in 1742. Collectie: Provinciale Atlas van Noord-Holland in het Rijksarchief te Haarlem.

 81
87
102
107

110
118

  De Duinen: akkers, bossen en een landgoed nabij Valkeveen, Henk Schaftenaar.
Het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden, A.P. Kooyman-van Rossum.
Maarschalk Jean Falba (1766-1848), Henk Schaftenaar.
De oude Leliepeilschaal bij het ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen te Naarden, David Kips.
De Naarder medaille van Philippus Christiani, J. Wit.
Schilderijencollectie familie De Geer naar Naarden, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 4


De Utrechtse Poort van Naarden in 1742. Collectie: Provinciale Atlas van Noord-Holland in het Rijksarchief te Haarlem.

 121
130
139
144
148
153
157

  Honderd jaar elektriciteit in Naarden, Dirk Dekema.
De eendenkooi van het Naardermeer, Jos Oude Elferink, Peter van der Linden.
Manoeuvres rond Naarden in 1885, F.J.J. de Gooijer.
‘Nooit Gedacht’, oude boerderij aan het Zandpad, Henk Schaftenaar.
Straathandel in de vesting Naarden in de crisisjaren, A.C. Slinger.
Bakkerij De Bruijn in de Jan Massenstraat, Piet de Bruijn.
De oude algemene begraafplaats van Naarden aan de Amersfoortsestraatweg, A.P. Kooyman-van Rossum.

download dit nummer
   

 

Jaargang 13, 2000
 

 

Nummer 1


’Landschap Naarden,’ olieverf op linnen, 40 x 50 cm, geschilderd in 1999 door Jan de Beus. Particuliere collectie.

 1
7
8
17
20
28
31
35

  De verplaatsing van Naarden 650 jaar geleden, Henk Schaftenaar.
‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte’, Redactie.
Het beurtschip de ‘Voorwaarts’, Han Visser.
Messentrekkerij op de Bussumer kermis, F.J.J. de Gooijer.
Jan de Beus schildert en tekent in Naarden, drs. Martine van Rijswijk.
Waar ligt Overscheen?, Henk Schaftenaar.
De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (1), Jan van Tuin.
Een blik in de huishouding van J.P. van Rossum omstreeks 1807, A.P. Kooyman-van Rossum.

download dit nummer
     

Nummer 2


’De kantine,’ aquarel geschilderd in 1900 door Hendrik Maarten Krabbé (1868-1931). Collectie Legermuseum, Delft. Copyright Erven Krabbé.

 41
43

62
66
70
74

  Korporaals der Vestingartillerie in de kantine bij kazerne Promers, David Kips.
Rondje Naardermeer. Een wandeling in het heden met een knipoog naar het verleden, Coen Mulder.
De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (2), Jan van Tuin.
De Tovermolen, H. Poolman.
De Lakenvelder terug op de Naardense landgoederen, A.P. Kooyman-van Rossum.
Zorg om de Zanddijk, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 3


Stadhuis en de Markt te Naarden,’ doek 84 x 114,5 cm, geschilderd in 1864 door Cornelis Springer (1817-1891). Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Inv. Nr. 1823.

 81
104
108

113
118
119

  Een spetterend eeuwfeest. De viering van 600 jaar Naarden in 1950, Redactie.
Over de ‘Criminele Rol’ van Naarden, F.J.J. de Gooijer.
80 jaar Volksuniversiteit in Naarden-Bussum, L. van Herwijnen-Dijkema, J. Groenhof, dr. M.A. van den Broek.
De acht poorten van Naarden in de 17e eeuw, David Kips en Henk Schaftenaar.
Het vieringtorentje van de Grote Kerk, J.G. Kroonenburg.
D’Gooyse Boer, F.W. Drijver (‘Buiten 1924’).

download dit nummer
     

Nummer 4


’Zanderijsloot op landgoed Nieuw Valkeveen,’ geschilderd in 1916 door Oscar Mendlik (1871-1963). Collectie familie Hogerzeil.

 121
130
140

145
148

152
154

157

  Grasduinen in de boekhouding (1882-1901) van Nieuw Valkeveen, Henk Schaftenaar.
De ruimtelijke ontwikkeling van de Markstraat en het kerkplein van Naarden, Redactie.
Frank Martin (1890-1974), een Zwitserse componist in Naarden, A.P. Kooyman-van Rossum.
De badinrichting van Kamer te Oud Naarden, Henk Schaftenaar.
Zeven veldnamen terug op de kaart van de Keverdijksche Overscheensche Polder, Jan Boer Rookhuijzen en Henk Schaftenaar.
Een terugblik op het voormalige huis Jan Massenstraat 1, A.C. Slinger.
Herinneringen van een dienstplichtige aan zijn diensttijd in de Promerskazerne in 1913, Redactie.
De voormalige gebouwen van de hofstede Oud Naarden op een kaart uit 1796, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
   

 

Jaargang 14, 2001
 

 

Nummer 1


Foto Jan van Tuin. ‘De kruisdraging.’ Detail van een gewelfschildering in de Grote Kerk van Naarden.

 1
13
22
31
37

  Een wandeling langs de ‘verschoven’ wegen van Oud-Bussem, Henk Schaftenaar.
De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (3), Jan van Tuin.
De Kippenbrug, de kortste weg naar Bussum, Henk Schaftenaar.
De schildersfamilie (Van) Ruysdael uit Naarden, F.J.J. de Gooijer.
Meesterwerken van de Diaconie, F. van Neer.

download dit nummer
     

Nummer 2


Aquarel particuliere collectie. ‘Het huisje van Raven aan de Bollelaan halverwege de 19e eeuw.’

 41
50
53
63
76
80

  Uit het levensverhaal van Cornelis Verhaar (1897-1988), Redactie.
Het huisje van Raven aan de Bollelaan, Henk Schaftenaar.
Herinneringen aan ‘Klein-Rubroeck’ en ‘Zandbergen’, G.H. Kolff.
De grenzen van Naarden, Henk Schaftenaar.
Fort Crailo in de Verenigde Staten, R.Ph. Gerzon.
Een ‘kwade lucht’ in de kazematten, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 3


’De brand van Naarden in 1572.’ Detail van een paneel in de hal van het stadhuis van Naarden. Gemaakt in 1604 door een onbekende schilder.

 81
88
91
100
107

119

  Vier eeuwen stadhuis (1601-2001) te Naarden, Henk Schaftenaar.
Over kippen, muizen en een houtwal aan de Fortlaan, Frans van Neer.
Noorse geprefabriceerde houten huizen in het Gooi, Johan Doornenbal.
De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (4), Jan van Tuin.
‘Vergane glorie’ (4). De winkeltjes van de Sint Annastraat, Sint Vitusstraat, Bussumerstraat, Pastoorstraat en Turfpoortstraat uit de jaren dertig, A.C. Slinger.
Visbanken bij de Grote Kerk, G. Slaap (1880-1970).

download dit nummer
     

Nummer 4


’Het door-ijzen van de Karnemelksloot bij Naarden in januari 1841.’ Doek 99 x 131 cm, geschilderd door Pieter Gerardus van Os (1776-1839). Rijksmuseum Amsterdam.

 121

129
142
148

157

  ‘Het door-ijzen van de Karnemelksloot bij Naarden in januari 1814’,
Henk Schaftenaar.
Vestingboerderijen in Naarden, F.J.J. de Gooijer.
Van hut tot Elshof, Dr. H.P. Gorter (1914-2001).
Garage Van Asselt en het opkrabbelen van de autobranche vlak na de Tweede Wereldoorlog, A.P. Kooyman-van Rossum.
De oriëntering van de Grote Kerk in Naarden, Ir. F. de Fremery.

download dit nummer
   

 

Jaargang 15, 2002
 

 

Nummer 1


Foto Studio Vonk, Bussum.  Detail van de hel (gewelfschildering in de Grote Kerk). Een grijnzende duivel strooit door een trechter voer in de mond van een op de grond liggende ziel.

 1


11
21

32

38

  De Commandeur van Naarden is getergd, of over een incident aan de vooravond (1769) van de invoering van het ‘Reglement op de afsanderijen agter ‘s Graveland’, Henk Schaftenaar.
De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (5), Jan van Tuin.
De Limiten. Herinneringen aan het leven op een buitenplaats (1905-1915), A.P. Kooyman-van Rossum.
Over bierstrijd, een brouwerij in de Bergstraat en de familie Nagtglas, F.W. Drijver (1860-1940).
Het kanaal van Naarden naar Huizen, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 2


Aquarel B. v. Vlijmen (uit HILLE album ‘Zwerftochten door ons land’ ‘Noord-Holland’). De Raadhuisstraat in de jaren dertig.

 41
55
58

67
71

  Wonen en werken achter het stadhuis rond 1950, Coen Mulder.
Het ‘gemeentebestuur’ van Henri Kuhn, Henk Schaftenaar.
Op de boerderij Nieuw Valkeveen. Jeugdherinneringen van Corrie van Eyk, A.P. Kooyman-van Rossum.
Waar zijn de vaandels van de Naardense schutterij gebleven?, Henk Schaftenaar.
De kapitelen van het koor in de Grote Kerk van Naarden, Ir. F. de Fremery.

download dit nummer
     

Nummer 3


Foto M.J. Verboon. Locomotief nr. 18 (bouwjaar 1922) van de Gooische Stoomtram op 2 augustus 1992 bij Wognum op de baan van ‘Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik.’

 81
103
107

115

  De Gooische Stoomtram in en na de Tweede Wereldoorlog, Kees Verboon.
Het ‘Oude Gasthuys’ tussen de Beijert en de Turfpoortstraat, Henk Schaftenaar
Dudok van Heel. Twee eeuwen familiegeschiedenis in een notendop (1802-2002), Henk Schaftenaar.
De geschiedenis van het kakebeen en ‘De Kakebeen’, A.P. Kooyman-van Rossum en R. van Immerseel.

download dit nummer
     

Nummer 4


Olieverf op doek door M.C. Verloop-van Leeuwen Boomkamp. De Oude Haven met logement ‘De Beurs’ in de eerste helft van de 20e eeuw.

 121

132
141

150
159

  Een droomtuin voor het nageslacht. Een bezoek aan de vesting Naarden in 1926, Redactie.
De boerderij van De Bruijn in de Sint Annastraat, Cas de Bruijn.
Jacob Olie in de vesting Naarden (1892). Unieke foto’s van historische straatbeelden, Henk Schaftenaar.
Naarden als schakel in de Twaalfstedentocht, Coen Mulder.
Willem Jan Klinkenberg (1882-1965), klokkenluider van de Grote Kerk, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
   

 

Jaargang 16, 2003
 

 

Nummer 1


Foto Studio Vonk, Bussum: Gewelfsleutel in de Grote Kerk van Naarden met daarop de zegenende Christus met in zijn linkerhand de wereldbol als symbool van zijn heerschappij over de wereld.

 1
19

25
29

33

  De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (6), Jan van Tuin.
Een werk met een ‘tekenachtige ductus’. Isaack van Ruisdaels Gezicht op Naarden (1645), Henk Schaftenaar.
De ring van Oranje, F.J.H. Marquenie.
De oude tulpenboom van Berghuis. Een honderdtachtigjarige reus geveld, Henk Schaftenaar.
Giet- en welijzeren hekken langs de Amersfoortsestraatweg, A.P. Kooyman-van Rossum

download dit nummer
     

Nummer 2


Foto: Stoommachinegebouw van de Naardermeer.

 41

54

70

  Naardens man van de klok. C.H.L. de Jong - goudsmid, horloger en opticien in de Markstraat, Jan de Jong.
Een fiasco, maar geen catastrofe. De mislukte droogmaking van het Naardermeer en de familie Rutgers van Rozenburg, Dr. J.A. Faber.
De Groot, vanouds warmoeziers van de Plak, Jan de Groot.

download dit nummer
     

Nummer 3


Foto: Vaandel van de schutterij van de stad Naarden.

 81

94
95
106
119

  Hotel Jan Tabak tussen twee wereldoorlogen. Een terugblik op een bloeiperiode, Betty van Buuren.
De vaandels van de Naardense schutterij teruggevonden, Redactie.
Naarder ‘Schweizers’, F.J.J. de Gooijer.
Waterperikelen rond Naarden. De inundatieproef van 1748, Henk Schaftenaar.
Drakenkoppen terug op De Viersprong, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 4


Foto: Detail van het schilderij De Schone Susanna (vóór de restauratie) in de Raadzaal van het Stadhuis van Naarden.

 121

132

137

145
156
160

  Men doet hier yder ‘t geen dat Regt is... Schilderijen als waarschuwing in het Raadhuis van Naarden, Aleid Hamelink.
Café ‘t Gooi voorheen bierhuis Bouwmanslust langs de Straatweg op Laren, Henk Schaftenaar.
‘Een varken leert nog na zijn dood’. Huisslachting bij Naardense boeren in de jaren vijftig, Joop van den Hoven.
IJslopen op de Zuiderzee, Klaas Westland.
Gered van de sloop. Het kabinetorgel van de Grote Kerk, J.G. Kroonenburg.
Protectie tegen de Gooische Stoomtram, Redactie.

download dit nummer
   

 

Jaargang 17, 2004
 

 

Nummer 1


Foto Jan van Tuin:
De zwaar gerestaureerde Christus in de koorsluiting van de Grote Kerk (een detail uit het laatste oordeel).

 1
18

26

32
36

  De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (slot), Jan van Tuin.
Agent in verzekeringen sinds 1890. Herinneringen aan Johannes van Altveer (1861-1946), Edy van de Witte-van Altveer.
De lunetten aan de Karnemelksloot en hun rol tijdens het Beleg van Naarden in 1814, Henk Schaftenaar.
De oudste foto van Naarden? Flevorama in 1862, Henk Schaftenaar.
De Naardense gondelvaart van 1952. Herinneringen van een eerste prijswinnaar, Cory B. Vandergeld.

download dit nummer
     

Nummer 2


De Utrechtse doorgang van de vesting Naarden met Huizer hondenkar op een in 1908 verzonden prentbriefkaart.

 41
50

64

68
 

  Beulen voor de Baas, Bert Willemen.
‘Timbertown’ nabij station Naarden-Bussum. Een speurtocht naar Sandtmann en zijn laan, Pim en Marjon van Gelder.
Oranje boven! Huzarenstukje op Koninginnedag 1941 van de gebroeders De Moulin, Redactie.
Een nostalgische terugblik op Nieuw Valkeveen. Fragmenten uit het kasboek (1911-1928) van ‘Dop’ Hogerzeil, A.P. Kooyman-van Rossum.

download dit nummer
     

Nummer 3


Het chalet Drafna aan de Meentweg gezien vanaf de Huizerstraatweg op een prentbriefkaart die op 10 juni 1907 verzonden werd door ‘juffrouw Wasmoeth.’ In het roeibootje zit de Naardense fotograaf C.J.J. Sasburg (1866-1923), die tussen 1900 en 1905 heel veel Naardense plekjes op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

 81

95
99
104
106
117

  Charles Boissevain. Een ‘grootmeester der Nederlandse journalistiek’ op het oude Drafna, Henk Schaftenaar.
Vanuit het Geniehuis. Herinneringen van oud-bewoner Martien Nuis, Redactie.
Een prachtdag! Een herfstwandeling naar Valkeveen in 1935, Redactie.
Historische straatbeelden (1882) uit de Vesting, Redactie.
De razzia in Naarden van oktober 1944, J.G. Kroonenburg.
Monte Casa. Een nieuwe fase voor een oud huisje, A.P. Kooyman-van Rossum en Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 4


Foto: Gevelsteen in het Spaanse Huis in de Turfpoortstraat. We zien het toenmalige Stadhuis waar honderden burgers door zwaarbewapende soldaten werden afgeslacht.

 121
138
145


159
 

  Romero brak zijn woord. De gruwelmoord van Naarden in 1572, Coen Mulder.
Historische vondsten uit de bodem van ravelijn Oranje-Promers, Henk Schaftenaar.
Johan Schoonderbeek geboren (1874), getogen en gestorven (1927) te Naarden. Een terugblik op een begenadigd toonkunstenaar, Ank Kooyman-van Rossum en Henk Schaftenaar.
Gerrits laatste rustplaats. De grafsteen van een schout annex organist in de Grote Kerk van Naarden, Wim Fecken.

download dit nummer
   

 

Jaargang 18, 2005
 

 

Nummer 1


Kaart van het Naardermeer getekend door Bruno van Kuyck in 1604. (Rijksarchief Utrecht).

 1
14

19

27
29
32
34

  De geschiedenis van het Naardermeer in kort bestek, Redactie.
Duiken om een dennekoek. Herinneringen aan het oude zwembad in de vestinggracht, Herman Harder.
Choquerend maar florerend. De verplaatsing van de looierij van meester-schoenmaker Dirk Noyel in 1730, Henk Schaftenaar.
De rijwielbewaarder van de Mattheus, Coen Mulder en Henk Schaftenaar.
Schaapherders in de fout, Frans de Gooijer.
Frederik protesteert, Redactie.
Naarders met verzoekschrift naar koning Lodewijk Napoleon. Verhoging landbouwproductiviteit bittere noodzaak, A.N.J. Fabius (1855-1921)

download dit nummer
     

Nummer 2


Foto: Nico de Gooijer. De Koeienzee bij laagwater omstreeks 1960. Door een toenemende ontzilting van het IJsselmeer kon zich op de oude strandwal een weelderige vegetatie ontwikkelen.

 41
50
61

66
74

  De Koeienzee. Een terugblik op een knus familiestrandje, Henk Schaftenaar.
Uit de nadagen van de Eerste of Keverdijksche Watermolen, Henk Schaftenaar.
Verder onderzoek naar oude veldnamen in de Keverdijksche Overscheensche Polder, Jan Boer Rookhuijzen.
Over het onderhoud van kaden en dijken bij Naarden in de Middeleeuwen, Redactie.
Naarder Kraaien pikten kanonnen, Frans de Gooijer.

download dit nummer
     

Nummer 3


Gezicht op Naarden geschilderd door J.A. de Rijk omstreeks 1860. We zien de Amersfoortsestraatweg met rechts voor de brug het huis Zandbergen. Aan de overzijde van Zandbergen lag de tuin van Willem Gies, de plek die nu Koningshoek wordt genoemd.

 81

93

104
107
114

  Van Rust- naar Koningshoek. De gedaanteveranderingen van een klein stukje Naarden, Henk Schaftenaar.
De evacuaties. Oorlogsherinneringen (1940-1945) van een Naardens schoolmeisje, Ada de Lange-Timmerman.
Lofzang op een beminde burgervader, Redactie.
Theehuizen langs de oude Rijksweg, Coen Mulder en Henk Schaftenaar.
Uit het begin van de Toneelvereniging Willem de Zwijger. ‘Volksweerbaarheid’ bakermat van enkele Naardense verenigingen, Martin Luif.

download dit nummer
     

Nummer 4


Gezicht vanaf het Vestingpad op de 71 m hoge toren van Naarden.

 121
124
128

133
139
143
148

154
158

  De toren van de Grote Kerk in doorsnede en maten, Redactie.
Berijpt Naarden berijmd. Weer en sfeer op 29 november 1849, Redactie.
‘Naarder nog dan naar’. Jan ter Gouws komst naar en vertrek uit het ‘nare Naarden’, Redactie.
Het huis van de zandbaas van de Hollebol, Henk Schaftenaar.
Voormalige eendenkooien en stellingen op geallieerde luchtfoto’s, Redactie.
Meer over een bijzondere Naardense familie, Redactie.
Weerstand tegen de sigarettenfabriek aan de Comeniuslaan. Schoonderbeeks muzieklessen door machinegedreun verstoord, Henk Schaftenaar.
Ophef over de Meersteeg, Henk Schaftenaar.
De laatste stadsomroeper van Naarden, Redactie.

download dit nummer
   

 

Jaargang 19, 2006
 

 

Nummer 1


Het huis Zandbergen (woonhuis van J.P. van Rossum) gezien vanuit de Vesting omstreeks 1850. Steendruk van A. Brouwer. De brug lag over de zanderijsloot in de Amersfoortsestraatweg, nu ter hoogte van sporthal De Lunet.

 1

18
21

27
31

38

  J.P. van Rossum (1778-1856) en de doorstart van de Naarder Zanderij. Oude en nieuwe feiten bij de herdenking van zijn 150ste sterfdag, Henk Schaftenaar.
De Russische borden van Zandbergen, Ank Kooyman-van Rossum.
Over ‘roosjens’, ‘bollenrasernie’ en vlechtbanddecoraties. De oudste knopen uit de bodem van Naarden, Olaf Langendorff.
Oude huisnamen terug op de kaart van de Vesting, Redactie.
Een wandeling met Jan Kroonenburg (1910-2005) naar Oud Valkeveen, wijlen Jan Kroonenburg.
De kerkhofmuur van Naarden op een waterverftekening van Cornelis Springer, Redactie.

download dit nummer
     

Nummer 2


Het Naardermeer door M.A. Koekkoek (1873-1944). De plaat werd uitgegeven in 1915 in een serie van 24 schoolwandplaten waarop de Nederlandse dieren te zien waren. De maker was een tel (vierde generatie) uit de bekende schildersfamilie Koekkoek.

 41

62
64
69

75

  ‘Uit de Naardermeer geklapt’. Wetenswaardigheden uit het archief van een honderdjarig natuurreservaat, Henk Schaftenaar
Een groot ‘Suyderzees vuurbakenlood’ uit de Bocht van Naarden, Olaf Langendorff
‘Wij zijn niet bang (tenminste niet erg)’. Een persoonsverwisseling rechtgezet, redactie
Hoog bezoek. Z.K.H. Prins Hendrik inspecteert Rode Kruisoefening in Naarden in 1912, redactie
‘Mensch durf te leven’. Zakenman en liedjesschrijver Dirk Witte (1885-1932) bij Jan Tabak begraven, redactie

download dit nummer
     

Nummer 3


Detail van het schilderij ‘Gezicht op Naarden vanaf de Zuiderzee omstreeks 1650’ door een onbekende kunstenaar. Links van de Grote Kerk zien we op het Oranjebolwerk de stompe ‘Vliege-Thooren’, die ten onrechte ook wel ‘Swycht Utrecht’ werd genoemd.

 81

91

109
116

  ‘Swycht Utrecht’. Ter herinnering aan de wraak van Naarden op Utrecht in 1481, Henk Schaftenaar
Van Veldwachter tot regiokorps. De Naardense politie in de periode 1814-1994, Frans Slootman en Joop Verhoeven
Verdwenen loodsen en privaten in het garnizoen Naarden, redactie
‘Meervreught’. Tijmen van Norren, een leven lang sloven, werken en wonen in het moeras, redactie.

download dit nummer
     

Nummer 4


De regenten en de binnenvader van het Weeshuis te Naarden in 1644 door Adam Camerarius.

 121

138

143

155

  Voor altijd ‘reiziger’. De Naardense woonwagengemeenschap en haar kampen, Cornelie van Uuden en Annie Verweij
De Regenten en de binnenvader van het Weeshuis te Naarden. Portret van Adam Camerarius uit 1644, Henk Schaftenaar
Het raadsel van M. De niet-ingebruikneming van de Naardense ijskelders,
Coen Mulder
‘Een zingend volk is een gelukkig volk’. Herinneringen aan de Schola Cantorum van de Nederlandse Bachvereniging, Maud Arkesteijn-van Willigen.

download dit nummer
   

 

Jaargang 20, 2007
 

 

Nummer 1


De Naarder Tol omstreeks 1904. Voor het tolhuis zien we de kinderen van tolgaarder Jan Kos, v.l.n.r. Rens, Riek, Anna, het langere meisje is een onbekende, Elbert en Evert. Midden op de Amersfoortsestraatweg staan Wim (links) en Dirk. De meisjes rechts zijn buurkinderen, onder wie dochters van brugwachter Lookman.

 1

15

27
33

38

  ‘Een binnenboer in de Vesting’. Terugblik op de boerderij van Kos in de Sint Annastraat, Bert Kos
‘En leeren doen zij het nooit!’ Duitsers op eendenjacht in het Naardermeer, Henk Schaftenaar
‘Aan de vooravond van het Rembrandtpark’, Henk Schaftenaar
‘Kanttekeningen bij de interieurfoto’s van de synagoge van Naarden’,
Henk Schaftenaar
‘Een gedenksteen voor de commandant’. Nederlands eerste Vrijwillige Landstormcompagnie opgericht te Naarden in 1914, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 2


Op 13 augustus 1606 voer rechter mr. Leonardt de Voocht via een stenen doorgang (toen nog niet overwelfd) door de havenkolk om zich door burgemeesters en schepenen te laten verlichten over Naardens natte infrastructuur. Varen door Naardens wateren kan tegenwoordig weer. Nu met de traditionele schepen van ‘Vestingvaart Naarden’, waarvan er een op de foto de voormalige havenkolk binnenglijdt. (Foto: Eric-Jan Geniets).

 41

55
60
65

69

74

78

  ‘Sightseeing met de varende rechter’. Een tochtje over de wateren van Naarden op 13 en 14 augustus 1606, Henk Schaftenaar
‘Middeleeuwse kledingaccessoires uit de bodem van Naarden’, Olaf Langendorff
‘Zandgat of vogelplas?’ Het diepste watertje van het Naardermeer, Henk Schaftenaar
‘Nerdenus (Henricus Antonides 1546-1614)’. Naarder van geboorte en professor aan de Universiteit van Franeker, Redactie
‘De Naarder Zanddijk: aardrijkskundig erfgoed van een stormachtig verleden’, Henk Schaftenaar
‘Schepenboek uit het Leicestertijdperk (1585-1587) nu compleet in Naarden terug’, Henk Schaftenaar
‘Een veldnaam verklaard: het ‘Penne Bot’ in de Meerlanden’, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 3


Het kinderhuis van het Leger des Heils aan de Lambertus Hortensiuslaan. Een illustratie uit de Strijdkreet van zaterdag 20 mei 1905.

 81

98
102

112
117

  ‘Het Kinderhuis van het Leger des Heils te Naarden.’ Anonieme schenking van een ruimhartige familie, Annie Verweij
‘Piepers jassen voor de militair’, Redactie
‘Stratego voor pruikendragers.’ Amsterdam tegen de versterking van Naarden in de 17e eeuw, Henk Schaftenaar
‘Laag Bussum op de kaart van Krayenhoff (1796)’, Henk Schaftenaar
‘Willem Witsens stemmige etsen van Valkeveen’, Redactie

download dit nummer
     

Nummer 4


Detail van het onvoltooide schilderij ‘De troepen van Lodewijk XIV voor Naarden, 20 juli 1672’ (doek 52 x 93,5 cm). De voorstelling wordt toegeschreven aan Jean-Baptiste Martin naar schetsen van Adam-Frans van der Meulen. De figuren op de voorgrond zouden door Van der Meulen zelf zijn aangebracht. (Collectie Rijksmuseum Amsterdam).

 121

133

140
156

  Adam-Frans van der Meulen (1632-1690). De betekenis van een hofschilder voor Naarden, S. de Vries
Terug naar de oorsprong. Licht in het duistere verleden van Naardens vierhonderd jaar oude sluis, Henk Schaftenaar
Boerderij Oud Naarden springlevend, al bijna zes eeuwen, Henk Schaftenaar
Tussen beerput en waterzuivering. De zichtbare restanten van Naardens oude stadsriolering, Henk Schaftenaar

download dit nummer
   

 

Jaargang 21, 2008
 

 

Nummer 1


Oude Haven van Naarden in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Geschilderd door Frans Heijl (1914-1995). Particuliere collectie.

 1

15
21


33

  ‘Janus koopt alles’. Een terugblik op de familie Beekvelt, vanouds kermisgasten en handelaren in lompen en oude metalen, Cornelie van Uuden en Annie Verweij
Kanttekeningen bij de voormalige kolfbanen van Naarden, Henk Schaftenaar
Kletsende handslagen, grote sigaren, dikke portefeuilles en cognac met suiker. Een terugblik op de naoorlogse veemarkten van Naarden, Henk Schaftenaar en Coen Mulder
De interieurfoto’s van de synagoge Beth Shalom te Naarden nog eens bekeken, Jaap Groeneveld

download dit nummer
     

Nummer 2


’Groentestallen voor het Oude Gemeentehuis Naarden Vesting’. Detail van een schilderij van Adrianus Eversen (1818-1897). Collectie Kunsthandel Simonis & Buunk, Ede.

 41

59
62
71
79

  J.H.Th. Hermsen (1875-1956), een markante Naardense pastoor, Cornelie van Uuden en Annie Verweij
Groentestallen voor het Stadhuis van Naarden, Henk Schaftenaar
De Provinciale zeedijk beoosten Naarden (1859), Henk Schaftenaar
Kapitein Meijerbrug in 1948 feestelijk heropend, Henk Schaftenaar
Voor stadse beesten, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 3


Het huis De Viersprong geschilderd naar de situatie van omstreeks 1830. In 1837 werd het huis tijdelijk verhuurd als tolgaarderswoning voor de straatweg Naarden-Huizen. Particuliere collectie.

 81

97
103
113
118

  De aanleg van de straatweg Naarden-Huizen (1836-1841). Publiek project van formaat gefinancierd door particulieren, Henk Schaftenaar
Het huisje van Tante Jannie Wortel, Dick Neijssel
Van harte welkom! De Protestants Militaire Tehuizen van Naarden, Henk Schaftenaar
‘Als mollen in een gazon’. Zandkuil Driftweg keerde het tij, Henk Schaftenaar
De huisnummering aan het begin van de Gansoordstraat in de 20e eeuw.

download dit nummer
     

Nummer 4


’Market Day te Naarden.’ Detail van een schilderij van Hermann Meyerheim. Foto: Eric-Jan Geniets.

 121
127
131
135
139

151
156

  Het schilderij Market Day te Naarden van Hermann Meyerheim, Henk Schaftenaar
De tuin van boerderij Meerlust: demonstratie van eeuwenoud recht, Henk Schaftenaar.
Gaderboek (1703) van de Gooise koptiende geveild in Haarlem, Henk Schaftenaar
Het kerkhof- of duivelsrooster van Oud Naarden, Henk Schaftenaar
De verlenging van de Oostdijk in 1878 en de kwestie die daaraan voorafging, , Henk Schaftenaar
Van de beurs van het weeshuis naar de knip van de stad, F.W. Drijver (1860-1940).
Kommen of waaien langs de Westdijk, Henk Schaftenaar

download dit nummer
   

 

Jaargang 22, 2009
 

 

Nummer 1


Hotel het Bosch van Bredius.

 1

11
27

  Hotel het Bosch van Bredius. Luxeverblijf in een oase van landelijke rust, Henk Schaftenaar
Een dominee in oorlogstijd. Ds. J.P.C. Poldervaart (1891-1947), Coen Mulder
Uit de verhalen over Flevo (1932-1965). Een terugblik op een Naardense gymnastiekvereniging op christelijke grondslag, Annie Verweij

download dit nummer
     

Nummer 2


Het vissershuis van het Naardermeer. Foto uit 1959 van dr. H.P. Gorter in de collectie Heimans en Thijsse Stichting.

 41
61
65

80

  Vissen op het Naardermeer. Piet Hoetmer vertelt, Henk Schaftenaar
Een vinkenbaan aan de Galgesloot, Henk Schaftenaar
Een fotoalbum voor de commandant. Beelden van het Regiment Motorartillerie te Naarden uit 1934, Henk Schaftenaar
‘Daar bij die molen’, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 3


Pier met kleedcabines in de Zuiderzee bij het Theehuis De Wijde Blik.

 81
91

105

107
116

  Theehuis De Wijde Blik, Henk Schaftenaar
Zuster Appels (1891-1964), boegbeeld van de wijkverpleging in Naarden, Annie Verweij
Simson met de poortdeuren van Gaza. Gewelfschildering Grote Kerk Naarden symboliseert overgang naar een nieuw tijdperk, Jan van Tuin
De Abri als los- en laadplaats aan de Huizer tol, Henk Schaftenaar
Pionieren op de Abri. Herinneringen van de eerste arkbewoner, Bart van Dulken

download dit nummer
     

Nummer 4


Het huis Drafna op een tegeltableau van de Tegel- en Fayencefabriek Amphora uit Oegstgeest (1908-1933). Particuliere collectie.

 121

140

146

152
156

160

  Het Theosofisch Lyceum in Naerdinclant. Middelbaar en lager onderwjs op de buitenplaats Drafna, Annie Verweij
Sober berichtje in het avondblad. Piet Veerman (1875-1952) stierf op het voetbalveld, Henk Schaftenaar
Lambertus Hortensius (1501/02-1574), rector, humanist, historicus, H.L.Ph. Leeuwenberg
Een groots ijsfeest te Naarden, Vitus
Onthutsende praktijken op de joodse begraafplaats van Muiderberg in het Stadhuis van Naarden in 1724 berecht, Harmen Snel
Oude gevelwand in Gansoordstraat op foto terug, Henk Schaftenaar

download dit nummer
   

 

Jaargang 23, 2010
 

 

Nummer 1


Het beschieten van Naarden in april 1814 vanaf een schans bij de boerderij Kommerrust. Detail van een schilderij van P.G. van Os. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.

 1


9

26

32
36
39

  De Franse uitval naar Muiderberg op de tweede paasdag van 1814, Willemsorde voor De Girard de Mielet van Coehoorn, maar kritiek op Kraijenhoff, Kamps en Van der Hummel, Henk Schaftenaar
Bouwen voor een plaats waar ‘muziek in zit’. B.T. Deenik, gemeentearchitect van Naarden in de periode 1917 — 1952, Annie Verweij
De holle weg tussen de oude begraafplaatsen van Naarden wel oud maar niet authentiek, Henk Schaftenaar
De ligging van het Leprozenhuis van Naarden, Henk Schaftenaar
Zo zijn de Naardense manieren, Anton van Altena
Brug ‘m’ over de voorgracht in de Amsterdamsestraatweg, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 2


De boerderij Stadzigt in december 2008.

 41

50
58
68
 

73

77
79

  Grondvesten van ‘Stadzigt’ gelegd in 1614. Succesvol inpolderingswerk van de gebroeders Gerbrant en Marten Rutgersz. De Beer, Henk Schaftenaar
Het Garnizoensziekenhuis van Naarden, David Kips
Ratjetoe uit het archief van het Militair Hospitaal van Naarden, Henk Schaftenaar
Bronzen schijffibulae van Oud Naarden. Bodemvondsten uit de tijd van keizer Otto I accentueren hoge ouderdom van voormalige nederzetting, Olaf Langendorff en Henk Schaftenaar
‘Geen doorkomen aan.’ Een zoektocht naar de restanten van tankversperringen rond Naarden uit 1939, Henk Schaftenaar
Schootsveld van Naarden nooit geïnundeerd, Henk Schaftenaar
Middeleeuws fragment van een zegelstempel gevonden in vanouds het Naardermeer, Olaf Langendorff

download dit nummer
     

Nummer 3


DeAmsterdamsche poort met de Kleine Pijp in het begin van de 20e eeuw.

 81
86
109

118

  De Amsterdamsche Poortstraat, Henk Schaftenaar
Jurjen Visser, veertig jaar op de bres voor Naarden, Annie Verweij
‘Het Aardsche Paradijs’ ontmanteld. Planten en gewassen op het buitengoed Berghuis in 1877 onder de hamer, Henk Schaftenaar
Een koekblik vol zwanen. Naarden verbetert haar imago met zwanenteelt, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 4


De Vrouwenstraat met hotel annex stalhouderij Het Vliegend Hert in het begin van de 20e eeuw.

 121

126

141
144

155

158
160

  Het Vliegend Hert. Logement, stalhouderij en tramstation te Naarden,
Henk Schaftenaar
Jonkheren contra Naarden. De heisa rond de schuldrest van de familie Van Reede inzake het Naardermeer, Henk Schaftenaar
De stadsziekenhuizen van Naarden, Henk Schaftenaar
Het Diaconessenhuis. Herinneringen van oudgedienden aan Naardens verdwenen ziekenhuis, Cornelie van Uuden en Annie Verweij
Gouden kwasten voor Klein Duimpje. Veldwachter Johannes Luijsterburg geëerd voor zijn hulp bij de ramp te Muiden in 1883, Henk Schaftenaar
Een blik op de draaibrug over de Karnemelksloot, Henk Schaftenaar
Koningin Wilhelminalaan in aanleg, Henk Schaftenaar

download dit nummer
   

 

Jaargang 24, 2011
 

 

Nummer 1


‘Hoera op Naarden’. Het echtpaar Boddens Hosang-van Dishoeck met hun kinderen Fred en Frankje op donderdag 17 januari 1935 om twaalf uur in de Julianalaan. In het midden Jur. Visser Jr., Hosangs opvolger in 1947.

 1

  Voor Koningin en Vaderland. Een rapportage over Naarden (1935-1947) uit de plakboeken van burgemeester J. E. Boddens Hosang, Henk Schaftenaar en Annie Verweij

download dit nummer
     

Nummer 2


Het Naardermeer met molens en dijken. Een kaart van omstreeks 1600 of eerder uit de collectie Hingman in het Nationaal Archief.

 41

52

57
76

  ‘Rondje Naardermeer’ met Jan Pieterszoon Dou in het voorjaar van 1615. Familie van Oranje-Nassau overwoog aankoop Naardermeer, Henk Schaftenaar
Adjudant N.A.G. van Spanje (1888-1942), schermer en artillerist te Naarden, Freek Udo
Antoon en Joh. Kuijer, bakkers en gezaghebbende burgers te Naarden, Annie Verweij
Over flessenpost en de houten fundering van bastion Katten, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 3


Het Huis Oud-Bussem in 1901 geschilderd door Max Liebermann (1847-1935). Collectie: Nationalgalerie Berlijn.

 81
86
96

102


117

  Bij de plaatjes van het voormalige huis Oud-Bussem, Henk Schaftenaar
Herinneringen aan de Jan ter Gouwweg, Steef de Groot
De Twisthoek. Heibel in de gemeenteraad over een bouwterrein aan de Marktstraat (1925), Freek Udo en Henk Schaftenaar
Over Werklieden, Patronaten, GroenFronters en Lioka’s. Een terugblik op verenigingen die hebben bijgedragen aan ‘de verheffing van de katholieke volksklasse’ van Naarden, Annie Verweij
Over de aanleg van het plantsoen op ’t Plein bij de Utrechtse Poort in 1879, Ineke Inglot

download dit nummer
     

Nummer 4


‘Blokhuizen’ langs de westelijke wal van Naarden in de oorlogswinter van 1813-’14. De noodonderkomens waren gemaakt door boomstammen schuin tegen elkaar te zetten, te betimmeren en met pannen en een dekking van aarde te voorzien. Links en rechts twee kazematten en midden achter een noodhospitaal. Geheel links bastion Turfpoort. Een schilderij van P.G. van Os. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.

 121
126
135
139
146

152

158

  Koeien uit Ouder-Amstel voor Naardens garnizoen (1813), Henk Schaftenaar
Huize De Bongerd aan de Straatweg van Naarden naar Laren, Henk Schaftenaar
De feestzaal van het Hof van Holland in de Kloosterstraat, Henk Schaftenaar
De oude mannen en vrouwen van het Diakoniehuis, Henk Schaftenaar
Mosterd na de maaltijd. Opening Kapitein Meijerbrug in een fotoreportage vastgelegd, Henk Schaftenaar
Brood op de plank. Herinneringen aan bakker Jaap Ruiter uit de vesting Naarden, Cor Ruiter
‘Sla met een blik op deze aloude linden’. Verzamelboom Oud Valkeveen meer dan twee eeuwen oud, Henk Schaftenaar


download dit nummer
   

 

Jaargang 25, 2012
 

 

Nummer 1


 Detail van de kaft van het schrift waarin de in Naarden wonende joden in februari 1941 werden geregistreerd. Collectie: Stadsarchief Naarden.

 2

34

41

  ‘Als we terugkomen, dan weer in Naarden!’ Gedenkschrift voor de joodse vluchtelingen Chaskel, Leja, Israel, Mia en Ettel Weiss, Henk Schaftenaar
Van ‘ongewenst’ naar ‘zeer bijzonder geval’. Jankiel Rotenbach, vreemdeling en koopman te Naarden, Henk Schaftenaar
‘Bis auf weiteres’. Eliazer en Abraham Henselijn, manufacturiers van joodse komaf te Naarden, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 2


 De zuidelijke gevel van boerderij De Fuut op een schilderij van G. Th. Benink. Collectie: G. Niezing.

 49

58
62
84
87
88

  ‘Stropers vang je met stropers’. Herinneringen aan de familie Kruiswijk en hun boerderij in de Naardermeer, Henk Schaftenaar
De uitmoording van Naarden bezien door Spaanse ogen, Martin Luif
Leven en werken van de aannemers Jurriëns te Naarden, Henk Schaftenaar
Een onalledaagse foto van de Galgebrug, Henk Schaftenaar
Karolingische munt gevonden te Oud Naarden, Henk Schaftenaar
Drinkplaats voor schapen, Henk Schaftenaar

download dit nummer
     

Nummer 3


 Het motorschip ‘Vesting Naarden’ in de Nieuwe Haven in 1905. Particuliere collectie.

 89

104
108
117


127

  Aalbert van den Hoek (1829-1900), de laatste schipper van het Naarderveer, Annie Verweij.
Bertus van den Hoek (1872-1952), de poppendokter van Naarden, Henk Schaftenaar.
Een terugblik op het Luchtkasteel, Henk Schaftenaar.
Vanouds Het Gooische Kaashuis, later de buurtwinkel van Wolvetang. Wetenswaardigheden over twee voormalige houten huizen aan de Lambertus Hortensiuslaan, Annie Verweij.
De Zwarte Brug over het boomgat bij de Westbeer, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

Nummer 4


 Het huis Dennenoord in het voorjaar van 1985. Foto I.P. Back ,Naarden.

 129
148

153

158

  Het verhaal van landgoed Dennenoord, Henk Schaftenaar.
Het schier onmogelijke gepresteerd. Floris Vos legt spoorbaan aan van De Limiten naar de Gooische H.B.S. te Bussum, Henk Schaftenaar.
Over de Oostenrijkse Successieoorlog, de Liberale Gift en de jurisdictie van het Naardermeer, Henk Schaftenaar.
De Firma A.J.A. van Norren, kruideniers in de Peperstraat te Naarden, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
   

 

Jaargang 26, 2013
 

 

Nummer 1


 Detail van een "Heilwensch" gemaakt ter gelegenheid van het huwelijkvan Pieter van Gent en Maria Aalberts op 18 april 1901

 1

16
19

26

31

36

38

  De laatste wens van Piet Snijder (1946-2011). Een terugblik op 'de winkel van Piet van Gent' in de Marktstraat, Henk Schaftenaar.
De kerktoren van Naarden als militair object, Henk Schaftenaar.
Naarden in vroegere winters. IJsrel op de vestinggracht leidt tot vragen aan de minister van Oorlog, Henk Schaftenaar.
Verbod op vissen in de vestinggrachten (1914-1919). Kolonel G.C.A. Fabius breekt lans voor Naardense vispachters en hengelaars, Henk Schaftenaar.
Herinneringen aan 'tante Saartje'. Sara Heijlbron (1888-1976), de laatste telg van een oud Naardens geslacht, Henk Schaftenaar.
Een nadere opheldering over de dood van Maria Leonie Wagenaar (1913-1943), Henk Schaftenaar.
Over 'het huis van Anton Mussert' in Naarden, Henk Schaftenaar.


download dit nummer
     

Nummer 2


 Detail van een kaart van de vesting Naarden uit 1814 met daarop de in 1813 aangelegde kazematten. Collectie Nationaal Archief 4OPV,N32

 41
56

70

79
 

  Aan de vooravond (1813) van het beleg van Naarden, Henk Schaftenaar.
Willem Lobry (1773-1835). Van kapitein-ingenieur te Naarden (1809-1815) naar dief in het gevang (1825-1835), Henk Schaftenaar.
'Naarden sterker en socialer'. Herman Maijer (1887-1968), raadslid en wethouder in voor- en naoorlogse tijd, Annie Verweij.
Het Weeshuissluisje, Henk Schaftenaar.


download dit nummer
     

Nummer 3


 De Marktstraat in 1855 met het eeuwenoude veldkeienplaveisel

   81

86

99

105
113

118
  Over het oude plaveisel in de vesting Naarden. Belgische kasseien van de Bussumerstraat in 1940 opgeruimd, Henk Schaftenaar.
Een Hollandse officier in een Frans garnizoen. Jacob Theodoor Büser (1789-1868), 2e luitenant te Naarden in november 1813, Henk Schaftenaar.
Gijsbertus Johannes Streefkerk (1877-1963), de opperste Stadhuishofmeester van Naarden, Henk Schaftenaar.
Onveilige kruispunten van Naarden omstreeks 1955, Henk Schaftenaar.
Een stukje natuurhistorie. Aantekeningen over otters binnen de grenzen van Naarden, Henk Schaftenaar.
De galg van Naarden, Henk Schaftenaar.
 


download dit nummer
 
     

Nummer 4


 Kozakken bij Naarden in december 1813. Een schilderij van P.G. van Os. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

121
133
144

155
  Het beleg van Naarden (17 november 1813 - 12 mei 1814), Ir. T. van Tol (1922-1996)
Kozakken in de contreien van Naarden, Henk Schaftenaar.
'In naam van Napoleon'. Kolonel Jean Falba (1766-1848), daadkrachtig strateeg beleg Naarden, Henk Schaftenaar.
Militairalia uit de bodem van Naarden, Henk Schaftenaar.

download dit nummer

 

 
 
   

 

Jaargang 27, 2014
 

 

Nummer 1


 De opeising van de vesting Naarden door Anna Meurs uit naam van Alexander, keizer aller Russen. Tekening van Jacob Bolten in een particuliere colletie.

1

6

21

 

  'Anna Meurs eist de Vesting op uit naam van Alexander, keizer aller Russen'. Commentaar bij de tekening van Jacob Bolten op de omslag, Henk Schaftenaar.
De Generaal. Jacques Quétard de la Porte, garnizoenscommandant van Naarden (1811-1814), Henk Schaftenaar.
Op de kop af twee eeuwen terug. Over de lotgevallen van burgers en militairen te Naarden in de winter van 1813-1814, Henk Schaftenaar.


download dit nummer

     

Nummer 2


 Poort en buurtgenoten van de Sluisstraat tijdens het eeuwfeest der onafhankelijkheid op dinsdag 12 mei 1914.

41
56

71

73
74

77
80

 

  Mei 1814: naar het einde van Naardens beleg, Henk Schaftenaar.
De intocht van 'De mannen van Naarden' op 12 mei 1814 en de herdenking een eeuw later, Henk Schaftenaar.
Ere wie ere toekomt. Jonkheer Jan Willem van Sypesteyn (1816-1866), de grondlegger van de geschiedschrijving van de blokkade van Naarden, Henk Schaftenaar.
Sneeuwhutgeschiedenis, Mieneke Rijs.
Noodlottig ongeluk in Naarden (1937). 'Bid voor de Ziel van Zaliger Hendrica ten Elzen', Freek Udo.
Over de reinigingsdienst in het vooroorlogse Naarden, Toon Slinger.
Een Naardens lakenlood, Henk Schaftenaar.

 
download dit nummer

 

Nummer 3

 

De gemeenteraad neemt op 29 juli 1919 afscheid van de raadsleden König en Van Eeden. Jac. Smits zit voor de tafel als tweede van links. V.l.n.r. wethouder J.P. Dudok van Heel, Jac. Smits, J.J. König, wethouder J.A. van Eijken Nieukerk, wethouder P.J. van Woerkom, burgemeester P. Hoijtema van Konijnenburg, bode G.J. Streefkerk, M.P. van Wettum, secretaris J. Eeftinck Schattenkerk, J.A. van der Heijde, J. van Eeden, P. van Rooijen en J. van Dalen.

81

94

104

109

  Uit het werkzame leven van de Naardense boomkweker Jacobus Smits (1864-1943), Annie Verweij.
'Grote schoonmaak' te Naarden. Over de inventarisatie van de schade, de opruiming en het herstel in de tweede helft van 1814, Henk Schaftenaar.
De Franse Achterstand (1814-1830). Toch een vergoeding voor de in 1813 aan het garnizoen van Naarden geleverde koeien, Hugo Landheer.
De ontruiming van het schootsveld van Naarden honderd jaar geleden. Een te voorbarige actie aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, Henk Schaftenaar en Annie Verweij.

download dit nummer

Nummer 4

 

Groeten uit Naarden. Ansichtkaart gericht aan mejuffrouw J.H. Sterken in Amsterdam en verzonden door soldaat Johan C. Kamstra uit de kazerne Promers op 28 januari 1915. Collectie Gerda Vuijst. 

121

145


157

  'Groeten uit Naarden'. Bijzondere straatbeelden en foto's uit de collectie Gerda Vuijst, Henk Schaftenaar.
Het Naarderbassin. Over waterhoogten, locomobielen, inundatieschade en stagnatie van het scheepvaartverkeer in Naarden tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), Henk Schaftenaar en Annie Verweij.
Herinneringen aan Naarden en Laren van pastoor Wilhelmus Mathias de Jong, Henk Schaftenaar.

download dit nummer
     

 

Jaargang 28, 2015
 

 

Nummer 1


 De Raadhuisstraat met rechts vanouds 'de kroeg van Willem Kamer'. Een schilderij uit 1950 van Willem Brands. Particuliere collectie.

1

11

19

31
33

  De joodse leerlingen uit het schooljaar 1941-1942 van de Comeniusschool in Naarden, Annie Verweij en Henk Schaftenaar.
Een terugblik op 'Kroonenburg Wonen', vanouds een meubel- en stoffeerbedrijf, Carla Welker-Kroonenburg.
'Pookt alleen 's morgens en 's avonds!' Kamer, kolenboeren te Naarden, Henk Schaftenaar.
'Hoe ik aan mijn rijbewijs kwam', Jan Kamer (1923-1989).
Theo Kamer, diender te Naarden van 1911 tot 1940, Henk Schaftenaar en Annie Verweij.

download dit nummer

 

   

Nummer 2


 Detail kruisigingspaneel afkomstig uit de Grote Kerk van Naarden. Collectie Museum Catharijneconvent, Utrecht. Foto Ruben de Heer.

41

50
55

67

74
79

Een kruisigingspaneel uit de Grote of Sint Vituskerk van Naarden, W. Deeleman-van Tyen.
Sint Christoffel in de Grote Kerk van Naarden, Annie Verweij.
Over Jacobus Verhoeff, zijn afkomst en zijn nalatenschap. Identiteit voor het echtpaar op de ´Meesterwerken van de Diaconie´, Henk Schaftenaar.
Uit de verbalen van Genesis Paen, contrarolleur der fortificatiën (1647/1679). Gedetailleerde informatie over de vroegere vesting Naarden, Henk Schaftenaar.
Het Spiegel te Naarden in historisch/geografisch perspectief, Henk Schaftenaar.
De zanderijenkaart van Naarden, Henk Schaftenaar.

download dit nummer

 

 

   

Nummer 3


 Boerderij Nooit Gedacht aan de Amsterdamsestraatweg in olieverf op doek. Particuliere collectie.

81

89

104

108

117
119

  Van Zandpad naar Rijksstraatweg. Een terugblik op de wagenweg van Naarden naar Amsterdam, Henk Schaftenaar.
Langs de Amsterdamsestraatweg. Een historisch overzicht van boerderijen tussen de vesting Naarden en de Hakkelaarsbrug, Henk Schaftenaar.
De melk- en zuivelhandel Sanitas van Bertus Krijnen aan de Lambertus Hortensiuslaan, Henk Schaftenaar.
Gerhardus Cornelis Fabius (1813-1887), burgemeester van Naarden en Muiden (1863-1887), Henk Schaftenaar.
Een foto van de Naardense Suikerfabriek nader toegelicht, Henk Schaftenaar.
De Utrechtse Poort van Naarden met deur, Henk Schaftenaar.

 
download dit nummer

   

Nummer 4


 Detail van een grafzerk in het koor van de Grote Kerk van Naarden.

121 136

145

158

160

  Begraven in de Grote Kerk van Naarden, Henk Schaftenaar.
Veranderingen aan de zerkenvloer van de Grote Kerk van Naarden bij de restauratie van 1966-1977, Henk Schaftenaar.
Martinus Pieter van Wettum (1867-1936), burgemeester van Naarden van 1922 tot 1934, Henk Schaftenaar.
De Grote Kerk en het oorlogsgevaar. Scherfvrije bergplaats kwam in maart 1940 gereed, Redactie.
Overlijden in het Naarden van weleer, Jan Kamer (1923-1989).

download dit nummer
   

 

Jaargang 29, 2016
 

 

Nummer 1


 Klaas Bakker en Eitje van der Veer op het erf van hun boerderij in de Bussumerstraat in 1916

1

14

20

29

39

  Op de koffie bij Henny Bos, zoon van de laatste koetsier van de Vesting, Henk Schaftenaar.
Een foto van de Binnendijkse molen. Boer Klaas Bakker (1843-1917) gekiekt te midden van het polderbestuur, Henk Schaftenaar.
Op de bres voor een betere wereld. Anne Adelaar-Fürth (1884-1943), Annie Verweij en Henk Schaftenaar.
'De keersen in 't meer geset'. Andries van der Meulen (1591-1654) en de drooglegging van het Naardermeer, Henk Schaftenaar.
Hogenbergs massacre te Naarden in 1572: een waar verhaal in een fake decor, Henk Schaftenaar.


download dit nummer

   

Nummer 2


 Plakker waarmee de politie van Naarden in 1942 en 1943 de woningen van joden verzegelde. 

41


51

59 67

75

79

  'Al zouden de straatstenen er van donderen'. Feiten en intriges bij een onderzoek (1946) naar de gedragingen van het politiekorps van Naarden tijdens de bezettingsjaren, Henk Schaftenaar.
Kameraadschapsavond in café De Beurs te Naarden in 1942. Nieuwe wetenswaardigheden uit de Tweede Wereldoorlog, Henk Schaftenaar.
Een valse start. Zwemstadion Naarden al in 1939 failliet, Annie Verweij.
Een terugblik op het gemeentelijk Zwemstadion (1939-1987) van Naarden, Annie Verweij.
Het eeuwfeest van Emericus Lambertus Koopmanschap in 1955, Henk Schaftenaar.
Theehuis Zeezicht, Henk Schaftenaar.


download dit nummer

   

Nummer 3


 De schepen van de gebroeders Karssemeijer in de jaren vijftig.

81 93

102

104 111

118

  Een terugblik op de Gereformeerde Kerk van Naarden, Henk Schaftenaar.
Het zilvertransport van 1804. Alias 'Willem van Zutphen' steelt Spaanse matten van de Hamburger Postwagen, Henk Schaftenaar en Coen Mulder.
De verkoping van de inventaris van de stalhouderij van het logement 't Vliegend Hert, Henk Schaftenaar.
De Gooische Stoomwasscherij in beeld, Annie Verweij.
Voor school, koor en kerk. De rooms-katholieke onderwijzersfamilie Jägers in Naarden, Annie Verweij.

Gerrit Karssemeijer vertelt. Een terugblik op een Naardens beurtvaartbedrijf.


download dit nummer

   

Nummer 4


 Zanderij bij Oud Naarden. Geschilderd door David Schulman in 1936. Collectie: Huizer Museum.

121 127

131 135

141 144
147
157

  Een impressie van de winter van 1939-1940 in Naarden, Henk Schaftenaar.
De schilder David Schulman (1881-1966) en zijn werk in de omgeving van Naarden, Henk Schaftenaar.
Een schans in de Stadskamp (1814), Henk Schaftenaar.
'Dichter bij hen zullen we wel niet meer komen'. Het lot van de Joodse gezinnen Weiss en Wagenaar nader toegelicht, Henk Schaftenaar.
Een begraafplaats op Nelletjesheide (Nieuw Bussumerheide), Henk Schaftenaar.
Schaapskooien tussen Naarden en Huizen, Henk Schaftenaar.
Het Bikbergerbos, Henk Schaftenaar.
De markering van de fortificaties te Naarden, Henk Schaftenaar

 


download dit nummer