Waarom de naam Stichting Vijverberg

Tussen landgoed Oud Naarden en de speeltuin Oud Valkeveen ligt aan de kust op particulier terrein een oude uitzichtheuvel. Dit bergje dateert van omstreeks 1830 en is aangelegd door Otto Roelofs, een Amsterdams koopman, die in die tijd eigenaar was van de Hofstede Valkeveen.
Het zand voor de heuvel kwam van rondom en zo ontstond meteen een twintig meter brede vijver. Twee dammen met plankenbruggetjes gaven toegang tot de heuvel, waar op het hoogste punt een achtzijdige koepel stond die uitzicht bood over deze fraaie kuststrook.
Vanaf het Roelofslaantje is de berg anno 1989 goed te zien.
De vijver is weliswaar dichtgeslibd maar ook nog te herkennen aan de scherp afgetekende depressie in het landschap.
De fundering van de koepel zit nog steeds een halve meter onder de top in de bodem.
Eigenlijk is deze berg de jongere versie van een oudere die circa 100 meter zeewaarts lag. Al in de 17e eeuw wierp de eigenaar van de Hofstede Oud Naarden daar zijn “berg” op.
Ook met een vijver eromheen en een zogenaamd “speelhuis” erop.
Voor de berg liet hij een klein haventje aanleggen om zo wellicht van Amsterdam naar zijn “buiten” te zeilen. Deze berg werd op den duur een prooi voor de golven.

In de 18e eeuw werd deze plek meestal aangeduid als “de Vijver en de Berg”. Een enkele maal, mogelijk per abuis, kwam het woord Vijverberg voor.
Het leek ons een aardige naam voor de nieuwe stichting want vanaf de Vijverberg heb je nog uitzicht op de plek waar heel lang geleden Naarden als gemeenschap haar oorsprong vond.