Nieuws
 
Facebookpagina

De stichting Vijveberg heeft sinds kort een facebookpagina. Zie onderstaande link:
 

 Facebook pagina Stichting Vijverberg 

Wordt vriend van ons op facebook en vindt onze pagina leuk. 

 


Boekje Naardereng toch nog enkele exemplaren!
Highslide JS

We hebben nog een aantal exemplaren van het boekje Naardereng, uitgegeven door onze Stichting in 1992.  Leuk voor liefhebbers die graag wandelen op de Naardereng en meer willen weten over dit gebied of andere belangstellenden. Een groot deel van de Naardereng is thans eigendom van de Stichting Gooisch Natuurreservaat. Op 11 augustus 1987 werd aan dit gebied de status en naam: 'Beschermd Natuurmonument Gooische Noordflank' gegeven. Deze status werd mede toegekend op grond van het feit dat de Naardereng één van de weinige overgebleven relatief gave engen van het Gooi was. Sindsdien staat dit vrij toegankelijke natuurmonument regelmatig in de belangstelling. De uitzichtpunten op de Aalberg en de Eukenberg werden opgeknapt. De Stichting Gooisch natuurreservaat is bezig oude gewassen op de akkers te telen en het Instituut voor natuurbeschermingseducatie verzorgt er soms rondleidingen, waarbij de nadruk ligt op flora en fauna van het gebied. Aan één aspect van de Naardereng ontbrak het tot dusver volkomen: de historische-geografische wetenswaardigheden. Om het hiaat aan gegevens op te vullen, heeft de Stichting Vijverberg dit boekje uitgegeven over de Naardereng. Vanuit historisch-geografisch oogpunt wordt hierin aandacht besteed aan veldwegen, akkers, houtwallen, bijenschansen, uitzichtbergen enz. Daarbij is uitgegaan van de situatie in 1832, toen de eerste kadastrale gegevens vrijkwamen. Tevens wordt in deze publicatie de Naardereng weer voorzien van tientallen oude veldnamen. Deze namen, waarvan sommige teruggaan tot het begin van de 17e eeuw werden hoofdzakelijk in archieven teruggevonden. Maar het verhaal bevat ook recentere informatie onder andere over het bouwen van woningen en theehuizen en het ontstaan van kampeer- en recreatieterreinen in de twintiger jaren. Kortom dit boekje is dus een eerste poging om het een en ander over de geschiedenis van de Naardereng vast te leggen. Het boekje bevat 40 pagina's en is voorzien van ruim dertig illustraties in de vorm van foto's en kaarten. Prijs 5,00 exclusief verzendkosten.