Naardens beleg
 
 
De puinhopen van de herberg Zandbergen (vanouds Jan Tabak), een dood paard, opgehaalde bruggen, kanonnen op de wallen en de Franse vlag op de toren van de Grote Kerk.
Highslide JS


Het is de trieste aanblik op de vesting Naarden op een tekening van inwoner Jacob Bolten, die met dit plaatje een fase uit de oorlog om zijn stad heeft vastgelegd.
Het gebeurde om negen uur in de ochtend van woensdag 8 december 1813: Franse geniesoldaten met wat werkvolk trokken de Utrechtse Poort uit en staken een paar honderd meter verder het logement Zandbergen in brand. Hetzelfde lot trof die dag een kwekerswoning - ook zo’n hinderlijk obstakel in het schootsveld - die iets zuidelijker aan de weg naar Amersfoort lag.
We weten dit allemaal vrij nauwkeurig omdat een andere inwoner van de stad zijn oorlogsimpressies in de vorm van een dagelijkse kroniek op schrift heeft gesteld.
Ter gelegenheid van de herdenking van de strijd om Naarden is in 1864 van dat oude manuscript een beter leesbaar verhaal gemaakt. De tekst werd wat gecomprimeerd maar aangevuld met herinneringen van ooggetuigen. Het geheel verscheen in druk bij de Naardense boekverkoper J.J. Egbers. In 1860 kostte dat 34 pagina’s tellende boekje 50 cent, nu doet zo’n zeldzaam exemplaar wel 50 Euro.

Op 17 december 2013 is het op de kop af twee eeuwen geleden dat Naarden door brigade-generaal Jacques Quetard de la Porte, de vestingcommandant, in staat van beleg werd verklaard. In het kader van de herdenking van de strijd om Naarden die met het vertrek van de Fransen op 12 mei 1814 werd beëindigd, hebben we hier integraal de tekst van dat boekje weergegeven.
( download  9,5Mb)


 

Reeds in De Omroeper verschenen artikelen over 1813-1814
Kips, David Een rampentoerist in de 19e eeuw. Het bezoek van Willem de Clerq aan Naarden in 1814 1996-1 jaargang 9 pag 5
Redactie Naarden’s jubelfeest in 1864 1992-4 jaargang 5 pag 161  
Redactie Over de loopbaan van baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840) 1998-1 jaargang 11 pag 7
Redactie De Vesting in staat van beleg (1813) 1998-4 jaargang 11 pag 156
Schaftenaar, H. Een tekening van Jacob Bolten ter herinnering aan de droeve gebeurtenis op 1 december 1813 in de herberg De Roskam 1997-3 jaargang 10 pag 114
Schaftenaar, H. Keizer Napoleon Bonaparte bezoekt Naarden 1998-1 jaargang 11 pag 24
Schaftenaar, H. Maarschalk Jean Falba (1766-1848) 1999-3 jaargang 12 pag 102
Schaftenaar, H. ‘Het door-ijzen van de Karnemelksloot bij Naarden in januari 1814’ 2001-4 jaargang 14 pag 121
Schaftenaar, H. De lunetten aan de Karnemelksloot en hun rol tijdens het Beleg van Naarden in 1814 2004-1 jaargang 17 pag 26
Schaftenaar, H. De Franse uitval naar Muiderberg op de tweede paasdag van 1814. Willemsorde voor De Girard de Mielet van Coehoorn, maar kritiek op Kraijenhoff, Kamps en Van der Hummel 2010-1 jaargang 23 pag 1
Schaftenaar, H. Koeien uit Ouder-Amstel voor Naardens garnizoen (1813) 2011-4 jaargang 24 pag 121
Schaftenaar, H. Aan de vooravond (1813) van het beleg van Naarden 2013-2 jaargang 26 pag 41
Schaftenaar, H. Willem Lobry (1773-1835). Van kapitein-ingenieur te Naarden (1809-1815) naar dief in het gevang (1825-1835) 2013-2 jaargang 26 pag 56
Schaftenaar, H. Een Hollandse officier in een Frans garnizoen. Jacob Theodoor Büser (1789-1868), 2e luitenant te Naarden in november 1813 2013-3 jaargang 26 pag 86
Tol (1922-1996), Ir. T. van Het beleg van Naarden (17 november 1813 - 12 mei 1814) 2013-4 jaargang 26 pag 121
Schaftenaar, Henk Kozakken in de contreien van Naarden 2013-4 jaargang 26 pag 133
Schaftenaar, Henk 'In naam van Napoleon'. Kolonel Jean Falba (1766-1848), daadkrachtig strateeg beleg Naarden 2013-4 jaargang 26 pag 144
Schaftenaar, Henk 'Anna Meurs eist de Vesting op uit naam van Alexander, keizer aller Russen'. Commentaar bij de tekening van Jacob Bolten 2014-1 jaargang 27 pag 1
Schaftenaar, Henk De Generaal. Jacques Quétard de la Porte, garnizoenscommandant van Naarden (1811-1814) 2014-1 jaargang 27 pag 6
Schaftenaar, Henk Op de kop af twee eeuwen terug. Over de lotgevallen van burgers en militairen te Naarden in de winter van 1813-1814 2014-1 jaargang 27 pag 21
Schaftenaar, Henk Mei 1814: naar het einde van het Naardens beleg  2014-2 jaargang 27 pag 41
Schaftenaar, Henk De intocht van 'De mannen van Naarden' op 12 mei 1814 en de herdenking een eeuw later 2014-2 jaargang 27 pag 56
Schaftenaar, Henk Ere wie ere toekomt. Jonkheer Jan Willem van Sypesteyn (1816-1866), de grondlegger van de geschiedschrijving van de blokkade van Naarden 2014-2 jaargang 27 pag 71
Schaftenaar, Henk 'Grote schoonmaak' te Naarden. Over de inventarisatie van de schade, de opruiming en het herstel in de tweede helft van 1814 2014-3 jaargang 27 pag 94
Landheer, Hugo De Franse Achterstand (1814-1830). Toch een vergoeding voor de in 1813 aan het garnizoen van Naarden geleverde koeien 2014-3 jaargang 27 pag 104