De Omroeper, index schrijvers

 
Altena, Anton van Zo zijn de Naardense manieren 2010-1 jaargang 23 pag 39
Arkesteijn-van Willigen, Maud ‘Een zingend volk is een gelukkig volk’. Herinneringen aan de Schola Cantorum van de Nederlandse Bachvereniging 2010-1 jaargang 23 pag 36
As-Vijvers, Anne-M. Het getijdenboek van Nyse van Keveren 1996-4 jaargang 9 pag 138
Baalman, Th. G. De vlooienplaag 1988-2 jaargang 1 pag 28
Baalman, Th. G. De Oude Haven 1988-3 jaargang 1 pag 82
Baalman, Th. G. Het sprookje van Hans en Grietje 1988-4 jaargang 1 pag 115
Baalman, Th. G. Boko 1989-1 jaargang 2 pag 25
Baalman, Th. G. De huisbaas 1989-4 jaargang 2 pag 142
Baalman, Th. G. De mijn 1990-3 jaargang 3 pag 102
Baalman, Th. G. Vroegste herinneringen 1991-1 jaargang 4 pag 11
Baalman, Th. G. Muzikanten 1991-4 jaargang 4 pag 134
Baalman, Th. G. Eppie de Houten Bommert 1994-1 jaargang 7 pag 38
Baalman, Th. G. Japie Meijer 1994-4 jaargang 7 pag 141
Bakker, E. Toen de kantkoek nog een kwartje de kilo was 1989-3 jaargang 2 pag 104
Bakker, Nellij Beelden uit mijn kinderjaren 1990-1 jaargang 3 pag 14
Beer, L.J. de Schipbreuk bij Naarden 1992-2 jaargang 5 pag 71
Bekendam, J. Leven en werken in een moeilijke periode 1999-2 jaargang 12 pag 65
Beus, Jan de Portret van de Naardense familie De Beus 1992-1 jaargang 5 pag. 2
Bochove, T. van Een kwestie van nomineren 1989-4 jaargang 2 pag 121
Bochove, T. van Een teken van zorg; Bestrijding van armoede in Naarden in 1786 1990-3 jaargang 3 pag 116
Boer, G.L. de Zouaven uit Naarden 1990-4 jaargang 3 pag 121
Boer, G.L. de Een Naardense hondepenning 1991-2 jaargang 4 pag 46
Boer Rookhuijzen, Jan De huisnummering van Naarden in de 19e eeuw 1999-1 jaargang 12 pag 34
Boer Rookhuijzen, Jan Zeven veldnamen terug op de kaart van de Keverdijksche Overscheensche Polder 2000-4 jaargang 13 pag 148
Boer Rookhuijzen, Jan Verder onderzoek naar oude veldnamen in de Keverdijksche Overscheensche Polder2005-2 jaargang 18 pag 61
Boissevain, Ch. Hier verhuurt men paarden en rijtuigen 1988-4 jaargang 1 pag 127
Bruijn, Cas de De boerderij van De Bruijn in de Sint Annastraat 2002-4 jaargang 15 pag 132
Bruijn, Piet de Een terugblik op de r.k.s.v. 'De Meervogels' (1932-1967) 1997-4 jaargang 10 pag 149
Bruijn, Piet de Bakkerij De Bruijn in de Jan Massenstraat 1999-4 jaargang 12 pag 153
Buis, F.A. Beroemde voorzaten 1990-3 jaargang 3 pag 81
Buis, F.A. Jan Tabak 1992-1 jaargang 5 pag 13
Buuren, Betty van Hotel Jan Tabak tussen twee wereldoorlogen. Een terugblik op een bloeiperiode 2003-3 jaargang 16 pag 81
Cup, Ton Goochelaar Jan Hagoort, een bijzonder mens 1992-2 jaargang 5 pag 45
Cup, Ton Zwarteweg 86: 'De Bonte Hond' 1992-4 jaargang 5 pag 151
Deeleman-van Tyen, W. Een kruisigingspaneel uit de Grote of Sint Vituskerk van Naarden 2015-2 jaargang 28 pag 41
Dekema, Dirk Een schilderij van de familie Heshuysen 1991-3 jaargang 4 pag 87
Dekema, Dirk ‘Oma’s Weeshuis verhaal’ 1992-4 jaargang 5 pag 137
Dekema, Dirk De viering van het eeuwfeest van de bevrijding van Naarden (1673-1773) 1999-1 jaargang 12 pag 19
Dekema, Dirk Honderd jaar electriciteit in Naarden 1999-4 jaargang 12 pag 121
Doornenbal, Johan Noorse geprefabriceerde houten huizen in het Gooi 2001-3 jaargang 14 pag 91
Drijver, F.W. D’Gooyse Boer 2000-3 jaargang 13 pag 119
Drijver, F.W. Over bierstrijd, een brouwerij in de Bergstraat en de familie Nagtglas 2002-1 jaargang 15 pag 32
Drijver, F.W. Van de beurs van het weeshuis naar de knip van de stad 2008-4 jaargang 21 pag 151
Dudok van Heel-Hingst, P. Over het leven op de buitenplaats Berghuis 1992-3 jaargang 5 pag 97
Dulken, Bart van Pionieren op de Abri. Herinneringen van de eerste arkbewoner 2009-3 jaargang 22 pag 116
Enklaar, J.P. Vierkantjes loopen 1988-2 jaargang 1 pag 45
Faber, Dr. J.A. Een fiasco, maar geen catastrofe. De mislukte droogmaking van het Naardermeer en de familie Rutgers van Rozenburg 2003-2 jaargang 16 pag 54
Fabius, A.N.J. Naarders met verzoekschrift naar koning Lodewijk Napoleon, Verhoging landbouwproductiviteit bittere noodzaak 2005-1 jaargang 18 pag 34
Fecken, Wim De familie Van Gelder 1991-1 jaargang 4 pag 39
Fecken, Wim Gerrits laatste rustplaats. De grafsteen van een schout annex organist in de Grote Kerk van Naarden 2004-4 jaargang 17 pag 159
Fesevur, H.M. Nooit vergeten 1990-2 jaargang 3 pag 46
Foreman, S.P. Jeanne Het boomkwekersgeslacht Jurrissen in Naarden 1994-2 jaargang 7 pag 44
Foreman, S.P. Jeanne Kommerrust, een dierbare herinnering 1996-4 jaargang 9 pag 136
Franzen, D. Het groot Arsenaal 1988-2 jaargang 1 pag 32
Franzen, D. Het leprozensieckhuis 1988-3 jaargang 1 pag 92
Fremery, Ir. F. de De oriëntering van de Grote Kerk in Naarden 2001-4 jaargang 14 pag 157
Fremery, Ir. F. de De kapitelen van het koor in de Grote Kerk van Naarden 2002-2 jaargang 15 pag 71
Gaalen, B.A.A. van De storm van 18 februari 1807 1999-1 jaargang 12 pag 1
Gelder, P en M van ‘Timbertown’ nabij station Naarden-Bussum. Een speurtocht naar Sandtmann en zijn laan 2004-2 jaargang 17 pag 50
Gerzon, R.Ph. Fort Crailo in de Verenigde Staten 2001-2 jaargang 14 pag 76
Giel, J. De locomotief, de munitietrein en Het Ministerpark 1989-3 jaargang 2 pag 91
Giskes, J.H. Gustav Mahler in Naarden 1995-3 jaargang 8 pag 81
Gooijer, F.J.J. de De poepdoos 1988-1 jaargang 1 pag 10
Gooijer, F.J.J. de Boerderijen in de vesting 1988-2 jaargang 1 pag 24
Gooijer, F.J.J. de Het Paradijs 1988-4 jaargang 1 pag 109
Gooijer, F.J.J. de Muizenval ging gepaard met muizenissen 1990-1 jaargang 3 pag 33
Gooijer, F.J.J. de De Boerenwagen 1991-3 jaargang 4 pag 105  
Gooijer, F.J.J. de Hooibouw bij de vestingboeren 1991-4 jaargang 4 pag 145
Gooijer, F.J.J. de Zuivelwinkels op een kluit door het melkbesluit 1992-1 jaargang 5 pag 30
Gooijer, F.J.J. de Bulletje en Boonestaak 1992-2 jaargang 5 pag 61  
Gooijer, F.J.J. de Wroeten in de Weeshuiskazerne-grond 1992-3 jaargang 5 pag 116
Gooijer, F.J.J. de Onder- en opgedoken palen 1992-4 jaargang 5 pag 160
Gooijer, F.J.J. de Naarden gaat met haar tijd mee 1993-2 jaargang 6 pag 71
Gooijer, F.J.J. de De Onderduiker 1993-3 jaargang 6 pag 115
Gooijer, F.J.J. de Spel wijkt voor blik 1993-4 jaargang 6 pag 133
Gooijer, F.J.J. de Een erfenis van de erfgooiers terug in de Vesting 1993-4 jaargang 6 pag 153
Gooijer, F.J.J. de Drie landkaarten van ’t Gooi uit het begin van de 18e eeuw 1994-1 jaargang 7 pag 21
Gooijer, F.J.J. de De evacuatie van de vesting Naarden in mei 1940 1994-4 jaargang 7 pag 121
Gooijer, F.J.J. de De Naardermaatlanden 1996-4 jaargang 9 pag 128
Gooijer, F.J.J. de De erfgooiersfamilie Krijnen in de vesting Naarden 1998-1 jaargang 11 pag 33
Gooijer, F.J.J. de Ontsnapt aan de ‘Grüne Polizei’ 1998-2 jaargang 11  pag 60
Gooijer, F.J.J. de Het huis Vrouwestraat 24 in de 18e en 19e eeuw 1999-1 jaargang 12 pag 38
Gooijer, F.J.J. de Antieke kanonskogels als gevelversiering 1999-2 jaargang 12 pag 41
Gooijer, F.J.J. de Manoeuvres rond Naarden in 1885 1999-4 jaargang 12 pag 139
Gooijer, F.J.J. de Messentrekkerij op de Bussumer kermis 2000-1 jaargang 13 pag 17
Gooijer, F.J.J. de Over de ‘Criminele Rol’ van Naarden 2000-3 jaargang 13 pag 104
Gooijer, F.J.J. de De schildersfamilie (Van) Ruysdael uit Naarden 2001-1 jaargang 14 pag 31
Gooijer, F.J.J. de Vestingboerderijen in Naarden 2001-4 jaargang 14 pag 129
Gooijer, F.J.J. de Naarder ’Schweizers' 2003-3 jaargang 16 pag 95
Gooijer, F.J.J. de Schaapherders in de fout 2005-1 jaargang 18 pag 29
Gooijer, F.J.J. de Naarder Kraaien pikten kanonnen 2005-2 jaargang 18 pag 74
Gorter, Dr. H.P. Van hut tot Elshof 2001-4 jaargang 14 pag 142
Groels, H.L. Halte Abri 1997-1 jaargang 10 pag 37
Groen, J.J. Herinneringen aan het Postkantoor van Naarden 1993-2 jaargang 6 pag 41
Groeneveld, Jaap Interieurfoto’s van de synagoge Beth Shalom te Naarden nog eens bekeken 2008-1 jaargang 21 pag 30
Groenhart, G.W. Met ‘Keizer Otto’ naar Praag 1993-1 jaargang 6 pag 17
Groenhart, G.W. Radio .... toen 1995-3 jaargang 8 pag 116
Groenhart, G.W. Hongerwinter 1998-1 jaargang 11 pag 1
Groot, Jan de De Groot, vanouds warmoeziers van de Plak 2003-2 jaargang 16 pag 70
Groot, Steef de Herinneringen aan de Jan ter Gouwweg 2011-3 jaargang 24 pag 86
Gruun, Gait Hongerwinter 1998-1 jaargang 11 pag 1
Hamelink, Aleid Men doet hier yder ’t geen dat Regt is... Schilderijen als waarschuwing in het Raadhuis van Naarden 2003-4 jaargang 16 pag 121
Harder, Herman Bram de Schipper (1875-1948) 1997-3 jaargang 10 pag 109
Harder, Herman Duiken om een dennekoek. Herinneringen aan het oude zwembad in de vestinggracht 2005-1 jaargang 18 pag 14
Hengel, Dr. J.F. van Het burgerweeshuis 1988-2 jaargang 1 pag 38
Hengel, Dr. J.F. van Het diaconieweeshuis 1988-4 jaargang 1 pag 108
Herwijnen-Dijkema, L. van, J. Groenhof, dr. M.A. van den Broek 80 jaar Volksuniversiteit in Naarden-Bussum, 2000-3 jaargang 13 pag 108
Heyne, Martin De Broodoorlog van Bussum tegen Naarden 1995-2 jaargang 8 pag 78
Hoven, Joop van den 'Een varken leert nog na zijn dood'. Huisslachting bij Naardense boeren in de jaren vijftig 2003-4 jaargang 16 pag 137
Hufen Hzn., Rob Johann Hufen en de Hamburgerwagen 1991-2 jaargang 4 pag 62
Hufen Hzn., Rob De Hamburger Post en de concurrentie 1991-3 jaargang 4 pag 81
Hufen Hzn., Rob De opheffing van de Hamburger Postwagen 1992-3 jaargang 5 pag 121
Hufen Hzn., Rob De betekenis van de familie De Roeper voor Naarden 1994-3 jaargang 7 pag 81
Hufen Hzn., Rob De oorsprong van het oventje in het Burgerweeshuis 1995-3 jaargang 8 pag 100
Hufen Hzn., Rob Wie was Nancy? Kanttekeningen bij een briefje uit 1814 1996-4 jaargang 9 pag 148
Hufen Hzn., Rob De familie Thierens in burgemeestersfuncties te Naarden 1998-1 jaargang 11 pag 19
Hufen Hzn., Rob De familie Hufen 200 jaar te Naarden 1998-3 jaargang 11 pag 105
Hufen Hzn., Rob & Henk Schaftenaar Herinneringen aan de kruidenierswinkel van Thuring, later Jorna, in de Cattenhagestraat 1998-4 jaargang 11 pag 121
Immerseel, R. van De geschiedenis van het kakebeen en 'De Kakebeen' 2002-3 jaargang 15 pag 115
Inglot, Ineke De collectie Schimmel in het Stadsarchief 1991-1 jaargang 4 pag 17
Inglot, Ineke Het archief van ‘een oude Soos in Naarden’ 1994-4 jaargang 7 pag 156
Inglot, Ineke Over de aanleg van het plantsoen op ’t Plein bij de Utrechtse Poort in 1879 2011-3 jaargang 24 pag 117
Jong, Jan de Naardens man van de klok C.H.L. de Jong - goudsmid, horloger en opticien in de Markstraat 2003-2 jaargang 16 pag 41
Kamer, Jan 'Hoe ik aan mijn rijbewijs kwam' 2015-1 jaargang 28 pag 31
Kamer, Jan Overlijden in het Naarden van weleer 2015-4 jaargang 28 pag 160
Kamer, Th. Vrede op aarde 1992-1 jaargang 5 pag 1
Kips, David Een kort overzicht van de geschiedenis van de militaire vesting Naarden 1993-3 jaargang 6 pag 81
Kips, David Het Ronduit: een fort tussen Naarden en de Zuiderzee 1994-3 jaargang 7 pag 96
Kips, David Bastion Katten tot het eind van de 19e eeuw (deel I) 1995-3 jaargang 8 pag 106
Kips, David Bastion Katten tot het eind van de 19e eeuw (deel II) 1995-4 jaargang 8 pag 143
Kips, David Een rampentoerist in de 19e eeuw. Het bezoek van Willem de Clerq aan Naarden in 1814 1996-1 jaargang 9 pag 5
Kips, David Van Stoomweverij tot Wapenkamer. De geschiedenis van het gebouw Kooltjesbuurt 9-13 te Naarden 1996-3 jaargang 9 pag 108
Kips, David Het Spaanse huis in Naarden. Een monument van vaderlandse geschiedenis 1997-1 jaargang 10 pag 1
Kips, David Zeventiende-eeuwse trapschachten en wenteltrappen bij de waterpoternes van de vesting Naarden 1997-4 jaargang 10 pag 143
Kips, David De kraanbrug bij het Fort Ronduit te Naarden 1999-2 jaargang 12 pag 45
Kips, David De oude Leliepeilschaal bij het ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen te Naarden 1999-3 jaargang 12 pag 107
Kips, David Korporaals der Vestingartillerie in de kantine bij kazerne Promers 2000-2 jaargang 13 pag 41
Kips, David De acht poorten van Naarden in de 17e eeuw 2000-3 jaargang 13 pag 113
Kips, David Het Garnizoensziekenhuis van Naarden 2010-2 jaargang 23 pag 50
Kolff, G.H. Herinneringen aan ‘Klein-Rubroeck’ en ‘Zandbergen’ 2001-2 jaargang 14 pag 53
Komen, G.J. De munitietrein van 30 november 1944 1990-2 jaargang 3 pag 52
Komen, G.J. ‘Langcat-Bussum’ ... te Naarden. Een terugblik op de Emaillefabriek 1998-2 jaargang 11 pag 68
Kooyman-van Rossum, A.P. Dirk F. Tersteeg en zijn tuinontwerpen 1989-2 jaargang 2 pag 51
Kooyman-van Rossum, A.P. Het huis ‘Heerlijkheid’ (1) 1993-1 jaargang 6 pag 1
Kooyman-van Rossum, A.P. Een terugblik op de familie Kuhn 1993-2 jaargang 6 pag 65
Kooyman-van Rossum, A.P. De rozen- en vruchtbomenkwekerij van G.A. van Rossem te Naarden 1993-3 jaargang 6 pag 101
Kooyman-van Rossum, A.P. Hoe komt de J. Van Woensel Kooijlaan aan haar naam? 1993-4 jaargang 6 pag 143
Kooyman-van Rossum, A.P. Het huis ‘Heerlijkheid’ (2) 1994-1 jaargang 7 pag 16
Kooyman-van Rossum, A.P. Een erfenis van de familie Dudok Van Heel. Hun landhuizen in het parkgebied van Naarden 1994-2 jaargang 7 pag 61
Kooyman-van Rossum, A.P. D.F. Tersteeg 1876-1942, tuin- en landschapsarchitect te Naarden 1994-4 jaargang 7 pag 127
Kooyman-van Rossum, A.P. Van sterrebos tot villapark ‘De Stukken’ 1995-2 jaargang 8 pag 68
Kooyman-van Rossum, A.P. Een boedelbeschrijving van Zandbergen uit 1856 1996-1 jaargang 9 pag 31
Kooyman-van Rossum, A.P. De Leeuwenberg 1996-2 jaargang 9 pag 41
Kooyman-van Rossum, A.P. De Naardense Suikerfabriek 1996-3 jaargang 9 pag 81
Kooyman-van Rossum, A.P. De N.V. Chemische Fabriek 'Naarden', 1905-1986 1996-3 jaargang 9 pag 91
Kooyman-van Rossum, A.P. Een wandeling van Zandbergen naar Berghuis 1996-4 jaargang 9 pag 151
Kooyman-van Rossum, A.P. Speelhuizen, koepels en belvédères op de landgoederen in de Gooise Noordflank 1997-2 jaargang 10 pag 64
Kooyman-van Rossum, A.P. Anthonius Brouwer (1827-1908), kunstschilder te Hilversum 1997-3 jaargang 10 pag 104
Kooyman-van Rossum, A.P. De Nachtegaal 1997-4 jaargang 10 pag 139
Kooyman-van Rossum, A.P. Een architectonisch kleinood in het bos aan de Valkeveenselaan 1998-4 jaargang 11 pag 140
Kooyman-van Rossum, A.P. Een eeuw wederwaardigheden over Zandbergen (1856-1960) 1999-1 jaargang 12 pag 23
Kooyman-van Rossum, A.P. Monte Casa. Jachthuisje, biljartkamer, sociëteit en magazijn op Berghuis 1999-2 jaargang 12 pag 61
Kooyman-van Rossum, A.P. Het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden 1999-3 jaargang 12 pag 87
Kooyman-van Rossum, A.P. De oude algemene begraafplaats van Naarden aan de Amersfoortsestraatweg 1999-4 jaargang 12 pag 157
Kooyman-van Rossum, A.P. Een blik in de huishouding van J.P. van Rossum omstreeks 1807 2000-1 jaargang 13 pag 35
Kooyman-van Rossum, A.P. De Lakenvelder terug op de Naardense landgoederen 2000-2 jaargang 13 pag 70
Kooyman-van Rossum, A.P. Frank Martin (1890-1974), een Zwitserse componist in Naarden 2000-4 jaargang 13 pag 140
Kooyman-van Rossum, A.P. Garage Van Asselt en het opkrabbelen van de autobranche vlak na de Tweede Wereldoorlog 2001-4 jaargang 14 pag 148
Kooyman-van Rossum, A.P. De Limiten. Herinneringen aan het leven op een buitenplaats (1905-1915) 2002-1 jaargang 15 pag 21
Kooyman-van Rossum, A.P. Op de boerderij Nieuw Valkeveen. Jeugdherinneringen van Corrie van Eyk 2002-2 jaargang 15 pag 58
Kooyman-van Rossum, A.P. De geschiedenis van het kakebeen en 'De Kakebeen' 2002-3 jaargang 15 pag 115
Kooyman-van Rossum, A.P. Giet- en welijzeren hekken langs de Amersfoortsestraatweg 2003-1 jaargang 16 pag 33
Kooyman-van Rossum, A.P. Een nostalgische terugblik op Nieuw Valkeveen. Fragmenten uit het kasboek (1911-1928) van 'Dop' Hogerzeil 2004-2 jaargang 17 pag 68
Kooyman-van Rossum, Ank en Henk Schaftenaar  Monte Casa. Een nieuwe fase voor een oud huisje 2004-3 jaargang 17 pag 117
Kooyman-van Rossum, Ank en Henk Schaftenaar Johan Schoonderbeek geboren (1874), getogen en gestorven (1927) te Naarden. Een terugblik op een begenadigd toonkunstenaar 2004-4 jaargang 17 pag 145
Kooyman-van Rossum, Ank De Russische borden van Zandbergen 2006-1 jaargang 19 pag 18 proefnummer
Korver, P.J.C. Ds. Drijver en de actie voor de ‘Doorbraak’ 1991-4 jaargang 4 pag 121
Korver, P.J.C. Naarden in 1966: herstel en verandering 1992-3 jaargang 5 pag 125
Korver, P.J.C. Het laatste klooster van Naarden: de Zusters van het Arme Kind Jezus 1997-1 jaargang 10 pag 26
Kos, G. De schoolgang. Toelichting bij de herinneringen van Willem Kos uit het schooljaar 1909/1910 1996-4 jaargang 9 pag 157
Kos, Bert ‘Een binnenboer in de Vesting’. Terugblik op de boerderij van Kos in de Sint Annastraat 2007-1 jaargang 20 pag 1
Koudijs, D. De geschiedenis van het familiebedrijf Koudijs 1990-3 jaargang 3 pag 108
Krijnen, Ben De melk- en zuivelhandel Sanitas van Bertus Krijnen aan de Lambertus Hortensiuslaan 2015-3 jaargang 28 pag 104
Kroonenburg, J.G. De huisvesting van de Naardense bejaarden 1988-4 jaargang 1 pag 103
Kroonenburg, J.G. De orgels van de Grote Kerk 1989-1 jaargang 2 pag 34
Kroonenburg, J.G. De toren van de Grote Kerk 1989-3 jaargang 2 pag 86
Kroonenburg, J.G. De klokken van de toren 1989-4 jaargang 2 pag 146
Kroonenburg, J.G. De brand van de Grote Kerk in 1943 1990-1 jaargang 3 pag 17
Kroonenburg, J.G. Het kot onder de toren 1990-2 jaargang 3 pag 78
Kroonenburg, J.G. Over de Lambertus Hortensiuslaan en omgeving 1991-2 jaargang 4 pag 53
Kroonenburg, J.G. Beschilderde tongewelven in Noordhollandse kerken 1992-4 jaargang 5 pag 158
Kroonenburg, J.G. Cornelis Springer en zijn schilderijen van Naarden 1993-1 jaargang 6 pag 22
Kroonenburg, J.G. Vraagtekens bij het portret van pater Wynter 1993-3 jaargang 6 pag 111
Kroonenburg, J.G. Naardense kwekerijen 1994-4 jaargang 7 pag 144
Kroonenburg, J.G. Kuhn & Co, beetwortelzaadcultuur 1996-3 jaargang 9 pag 87
Kroonenburg, J.G. Pestpoeder uit de zuilen van de Grote Kerk van Naarden 1996-4 jaargang 9 pag 134
Kroonenburg, J.G. De altaren van de grote of Sint Vituskerk 1998-1 jaargang 11 pag 5
Kroonenburg, J.G. Over de restauratie van ‘De brand van Naarden’ 1998-2 jaargang 11 pag 64
Kroonenburg, J.G. Het Diaconiehuis 1998-4 jaargang 11 pag 135
Kroonenburg, J.G. Het vieringtorentje van de Grote Kerk 2000-3 jaargang 13 pag 118
Kroonenburg, J.G. Gered van de sloop. Het kabinetorgel van de Grote Kerk 2003-4 jaargang 16 pag 156
Kroonenburg, J.G. De razzia in Naarden van oktober 1944 2004-3 jaargang 17 pag 106
Kroonenburg, J.G. (1910-2005) Een wandeling met Jan Kroonenburg (1910-2005) naar Oud Valkeveen 2006-1 jaargang 19 pag 31
proefnummer
Landheer, Hugo De Franse Achterstand (1814-1830). Toch een vergoeding voor de in 1813 aan het garnizoen van Naarden geleverde koeien 2014-3 jaargang 27 pag 104
Lange-Timmerman, A. de De evacuaties. Oorlogsherinneringen (1940-1945) van een Naardens schoolmeisje 2005-3 jaargang 18 pag 93
Langelaar, M. Dagboek 1940-1945 van een Naarder 1995-2 jaargang 8 pag 41
Langendorff, Olaf Over 'roosjens', 'bollenrasernie' en vlechtbanddecoraties. De oudste knopen uit de bodem van Naarden 2006-1 jaargang 19 pag 21
 
proefnummer
Langendorff, Olaf Een groot ‘suyderzees vuurbakenlood’ uit de Bocht van Naarden 2006-2 jaargang 19 pag 62
Langendorff, Olaf ‘Middeleeuwse kledingaccessoires uit de bodem van Naarden’ 2007-2 jaargang 20 pag 55
Langendorff, Olaf, en Henk Schaftenaar Bronzen schijffibulae van Oud Naarden. Bodemvondsten uit de tijd van keizer Otto I accentueren hoge ouderdom van voormalige nederzetting 2010-2 jaargang 23 pag 68
Leeuwenberg, H.L.Ph. Lambertus Hortensius (1501/02-1574), rector, humanist, historicus 2009-4 jaargang 22 pag 146
Linden, P. v.der De eendenkooi van het Naardermeer 1999-4 jaargang 12 pag 130
Luhrs, L. Herinneringen aan kampeerterrein Oud Valkeveen 1992-4 jaargang 5 pag 140
Luif, Martin Uit het begin van de Toneelvereniging Willem de Zwijger. ‘Volksweerbaarheid’ bakermat van enkele Naardense verenigingen 2005-3 jaargang 18 pag 114
Luif, Martin De uitmoording van Naarden bezien door Spaanse ogen 2012-2 jaargang 25 pag 58
Maalpad, C. van het Een eeuw Rehobothschool 1996-2 jaargang 9 pag 53
Marquenie, F.J.H. Een locomotief verdwijnt in de Karnemelksloot 1989-2 jaargang 2 pag 41
Marquenie, F.J.H. Onderduikers na 50 jaar boven water 1989-2 jaargang 2 pag 78
Marquenie, F.J.H. Een succesvolle leerling van de Mulo in de vesting 1989-4 jaargang 2 pag 139
Marquenie, F.J.H. De man met de emmer 1990-1 jaargang 3 pag 11
Marquenie, F.J.H. De zeebrug 1990-2 jaargang 3 pag 72
Marquenie, F.J.H. De bliksem die terug komt 1990-4 jaargang 3 pag 140
Marquenie, F.J.H. Tekens aan de wand 1991-2 jaargang 4 pag 66
Marquenie, F.J.H. Het graf van Comenius 1992-1 jaargang 5 pag18
Marquenie, F.J.H. De ring van Oranje 2003-1 jaargang 16 pag 25
Meyn, R. Halte Abri 1997-1 jaargang 10 pag 37
Montenberg e.a., J.W. Amerikaanse smalspoorlocomotieven op de baan van de Hofstede Oud Bussem 1993-4 jaargang 6 pag 139
Mulder, Coen De schaatstocht naar Marken 1989-1 jaargang 2 pag 1
Mulder, Coen De hongerwinter 1989-2 jaargang 2 pag 66
Mulder, Coen Onder nul over het Gooimeer 1993-1 jaargang 6 pag 8
Mulder, Coen Door het labyrint van R 1994-1 jaargang 7 pag 2
Mulder, Coen Het uitzicht van weleer. Speurtocht per verrekijker vanaf de Naarder toren in de jaren veertig 1997-4 jaargang 10 pag 125
Mulder, Coen Zuid-West III. De verandering van een aardig landschap in een voorbeeldige woonwijk 1999-1 jaargang 12 pag 6
Mulder, Coen Rondje Naardermeer. Een wandeling in het heden met een knipoog naar het verleden 2000-2 jaargang 13 pag 43
Mulder, Coen Wonen en werken achter het stadhuis rond 1950 2002-2 jaargang 15 pag 41
Mulder, Coen Naarden als schakel in de Twaalfstedentocht 2002-4 jaargang 15 pag 150
Mulder, Coen Romero brak zijn woord. De gruwelmoord van Naarden in 1572 2004-4 jaargang 17 pag 121
Mulder, Coen De rijwielbewaarder van de Mattheus 2005-1 jaargang 18 pag 27
Mulder, Coen, en Henk Schaftenaar Theehuizen langs de oude Rijksweg 2005-3 jaargang 18 pag 107
Mulder, Coen Het raadsel van M. De niet-ingebruikneming van de Naardense ijskelders 2006-4 jaargang 19 pag 143
Mulder, Coen Een dominee in oorlogstijd. Ds. J.P.C. Poldervaart (1891-1947) 2009-1 jaargang 22 pag 11
Mulder (sr.), K.Uit het Naardense verenigingsleven: Voetbal toen1988-2 jaargang 1 pag 51
Neer, F. van Meesterwerken van de Diaconie 2001-1 jaargang 14 pag 37
Neer, F. van Over kippen, muizen en een houtwal aan de Fortlaan 2001-3 jaargang 14 pag 88
Neijssel jr., Dick Vakantiehuis Amsterdam-Zuid. Een oase van de Amsterdamse speeltuinjeugd aan de Oud Huizerweg te Naarden 1997-4 jaargang 10 pag 153
Neijssel, Dick Het huisje van Tante Jannie Wortel 2008-3 jaargang 21 pag 97
Nuis, J. De zoons Palm wel gevallen, maar niet gesneuveld 1993-1 jaargang 6 pag 39
Onrust, K. Schuilplaatsen in de bedekte weg der Vesting Naarden 1988-4 jaargang 1 pag 128
Onrust, K. De ‘Lehrbatterie Naarden’ 1992-2 jaargang 5 pag 72
Oosterhuis, R.A.B. De weeshuiskazerne 1988-3 jaargang 1 pag 79
Oosterhuis, R.A.B. Het laatste levensjaar van Comenius 1991-4 jaargang 4 pag 137
Oude Elferink, Jos De eendenkooi van het Naardermeer 1999-4 jaargang 12 pag 130
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (1) Willem Arondeus 1989-3 jaargang 2 pag 115
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (2) Marianne Philips 1989-4 jaargang 2 pag 151
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (3) Jan Prins 1990-1 jaargang 3 pag 31
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (4) Frederik van Eeden (1860-1932) 1990-2 jaargang 3 pag 41
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (5) Hans Lodeizen (1924-1950) 1990-3 jaargang 3 pag 113
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (6) P.C. Hooft (1581-1647) 1990-4 jaargang 3 pag 153
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (7) E.J. Potgieter (1808-1875) 1991-1 jaargang 4 pag 14
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (8) Jacob van Lennep (1802-1868) 1991-2 jaargang 4 pag 70
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (9) Willem Brandt (1905-1981) 1991-3 jaargang 4 pag 110
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (10) J.P. van Rossum (1778-1856) 1991-4 jaargang 4 pag 141
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (11) Jan Vos (1620?-1667) 1992-1 jaargang 5 pag 25
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (12) Belcampo (1902-1990) 1992-2 jaargang 5 pag 81
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (13) Jan ter Gouw (1814-1894) 1992-3 jaargang 5 pag 110
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (14) Joost van den Vondel en Naarden? 1993-1 jaargang 6 pag 26
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (15) Herman Pieter de Boer 1993-2 jaargang 6 pag 59
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (16) Vonne van der Meer 1993-4 jaargang 6 pag 137
Paardenkooper, J.F. Naarden en de literatuur (17) Willem Jan Otten 1994-1 jaargang 7 pag 28
Paardenkooper, J.F. Naardens roem (1) Lambertus Hortensius (1500-1574) 1994-2 jaargang 7 pag 41
Paardenkooper, J.F. Naardens roem (2) Jan Christiaan Poortenaar (1886-1958) 1994-3 jaargang 7 pag 90
Paardenkooper, J.F. Naardens roem (3) Eppo Doeve (1907-1981) 1995-3 jaargang 8 pag 104
Paardenkooper, J.F. Naardens roem (4) J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978) 1996-1 jaargang 9 pag 1
Paardenkooper, J.F. Jan Prins (1876-1948) 1997-3 jaargang 10 pag 117
Pinhey Schneider, H.V. Van Canada naar Naarden 1991-3 jaargang 4 pag 113
Plas, Th. van der De Koninklijke Marine en de Verdediging van Naarden 1914-1918 1995-2 jaargang 8 pag 59
Plas, Th. van der Ouder in rang. Een commandoprobleempje bij Naarden; 1914-1918 1996-1 jaargang 9 pag 17
Plas, Th. van der Knabbelen aan de vesting Naarden. De Amsterdamse Poort gesloopt, de Utrechtse behouden 1997-2 jaargang 10 pag 41
Pluim, T. Naarden in 1672 en 1673 1992-4 jaargang 5 pag 153
Poolman, H. Onverwachte vondsten 1989-3 jaargang 2 pag 117
Poolman, H. Het eerste jaar van de Bataafsche Vrijheid te Naarden 1995-3 jaargang 8 pag 93
Poolman, H. De Tovermolen 2000-2 jaargang 13 pag 66
Poolman, Steven Comenius tussen Amsterdam en Naarden 1990-1 jaargang 3 pag 1
Poolman, Steven Een ontdekking 1990-2 jaargang 3 pag 70
Poolman, Steven De Waalse kerk te Naarden (1652-1820) 1990-3 jaargang 3 pag 98
Pouw, Martin Je kon er van de vloer eten... 1990-3 jaargang 3 pag 88
Redactie Afbeelding penning Inname van Naarden 1673 1988-3 jaargang 1 pag 80
Redactie Eeuwig durend .... (notulen gemeenteraad) 1988-4 jaargang 1 pag 124
Redactie Belcampo 1989-1 jaargang 2 pag 13
Redactie Het Hof van Hollandt 1989-2 jaargang 2 pag 74
Redactie Personenvervoer in 1700 1989-2 jaargang 2 pag 77
Redactie Inventaris Grutmolen 1989-3 jaargang 2 pag 99
Redactie Als het verkeer eischen stelt.. 1989-3 jaargang 2 pag 100
Redactie Op de zolder van het burgerweeshuis 1989-3 jaargang 2 pag 113
Redactie Door oefening beter 1989-4 jaargang 2 pag 135
Redactie Stichting Vijverberg 1989-4 jaargang 2 pag 140
Redactie Johannes de klokkenmaker 1990-1 jaargang 3 pag 9
Redactie Met de bus van C.P.C. 1990-1 jaargang 3 pag 19
Redactie Een indruk van Naarden en Bussum in 1828 1990-1 jaargang 3 pag 28
Redactie Oud Valkeveen 1990-2 jaargang 3 pag 68
Redactie De Katrepel 1990-4 jaargang 3 pag 130
Redactie De grote brand van 1904 1990-4 jaargang 3 pag 131
Redactie De oudste Naardense scheepvaartwegen 1990-4 jaargang 3 pag 134
Redactie Oud Bussem 1990-4 jaargang 3 pag 148
Redactie De uitmoording van Naarden vanuit het dagboek van broeder Wouter Jacobsz 1990-4 jaargang 3 pag 157
Redactie Logement De Doelen 1991-1jaargang 4 pag 27
Redactie Een milieubericht uit 1893 1991-1 jaargang 4 pag 34
Redactie Een plakette bij de Utrechtse Poort 1991-1 jaargang 4 pag 38
Redactie De aanleg van de Naarder- en Muidertrekvaart 1991-2 jaargang 4 pag 74
Redactie Vanuit ‘de Lindeboom’ 1991-3 jaargang 4 pag 96
Redactie Het Burgerweeshuis 1991-4 jaargang 4 pag 154
Redactie Nieuw Valkeveen 1991-4 jaargang 4 pag 155
Redactie Een trapgevel in de St. Annastraat 1992-1 jaargang 5 pag 24
Redactie Boekje over de Naardereng 1992-3 jaargang 5 pag 108
Redactie De brand in de vetfabriek 1992-3 jaargang 5 pag 134
Redactie Naarden’s jubelfeest in 1864 1992-4 jaargang 5 pag 161
Redactie Een gehalveerd monument in de Cattenhagestraat 1992-4 jaargang 5 pag 172
Redactie Fokker, recruut in Naarden 1993-3 jaargang 6 pag 120
Redactie De beledigde burgemeester 1994-1 jaargang 7 pag 30
Redactie Heibel in het logement ‘Luis aan de ketting’ 1994-1 jaargang 7 pag 34
Redactie De razzia in het najaar van 1944 1995-2 jaargang 8 pag 51
Redactie Tekeningen van een 18e eeuwse schooljongen uit Naarden 1995-3 jaargang 8 pag 88
Redactie De badplaatsen Oud Naarden en Oud Valkeveen 1995-3 jaargang 8 pag 119
Redactie Een foto en schilderij van de boerderij Kommerrust 1997-1 jaargang 10 pag 39
Redactie De boerderij Meerlust aan de Karnemelksloot 1997-2 jaargang 10 pag 76
Redactie Over de loopbaan van baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840) 1998-1 jaargang 11 pag 7
Redactie Oude foto’s van Nieuw Valkeveen 1998-1 jaargang 11 pag 12
Redactie Zicht op het broodbakkersgilde 1998-1 jaargang 11 pag 27
Redactie De Naardense lommerd 1998-2 jaargang 11 pag 57
Redactie De middeleeuwse visstapel te Naarden 1998-3 jaargang 11 pag 97
Redactie Noodlandingen in Naarden 1998-3 jaargang 11 pag 120
Redactie Beelden van Naarden uit de jaren twintig vanaf de Toren 1998-4 jaargang 11 pag 143
Redactie De Wielerronde van Naarden (1956-1969) 1998-4 jaargang 11 pag 146
Redactie De Vesting in staat van beleg (1813) 1998-4 jaargang 11 pag 156
Redactie ‘Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte’ 2000-1 jaargang 13 pag 7
Redactie Een spetterend eeuwfeest. De viering van 600 jaar Naarden in 1950 2000-3 jaargang 13 pag 81
Redactie De ruimtelijke ontwikkeling van de Markstraat en het kerkplein van Naarden 2000-4 jaargang 13 pag 130
Redactie Herinneringen van een dienstplichtige aan zijn diensttijd in de Promerskazerne in 1913 2000-4 jaargang 13 pag 154
Redactie Uit het levensverhaal van Cornelis Verhaar (1897-1988) 2001-2 jaargang 14 pag 41
Redactie Een droomtuin voor het nageslacht. Een bezoek aan de vesting Naarden in1926 2002-4 jaargang 15 pag 121
Redactie De vaandels van de Naardense schutterij teruggevonden 2003-3 jaargang 16 pag 94
Redactie Drakenkoppen terug op De Viersprong 2003-3 jaargang 16 pag 119
Redactie Protectie tegen de Gooische Stoomtram 2003-4 jaargang 16 pag 160
Redactie Oranje boven! Huzarenstukje op Koninginnedag 1941 van de gebroeders Moulin 2004-2 jaargang 17 pag 64
Redactie Vanuit het Geniehuis. Herinneringen van oud-bewoner Martien Nuis 2004-3 jaargang 17 pag 95
Redactie Een prachtdag! Een herfstwandeling naar Valkeveen in 1935 2004-3 jaargang 17 pag 99
Redactie Historische straatbeelden (1882) uit de Vesting 2004-3 jaargang 17 pag 104
Redactie De geschiedenis van het Naardermeer in kort bestek 2005-1 jaargang 18 pag 1
Redactie Frederik protesteert 2005-1 jaargang 18 pag 32
Redactie Over het onderhoud van kaden en dijken bij Naarden in de Middeleeuwen 2005-2 jaargang 18 pag 66
Redactie Lofzang op een beminde burgervader 2005-3 jaargang 18 pag 104
Redactie De toren van de Grote Kerk in doorsnede en maten 2005-4 jaargang 18 pag 121
Redactie Berijpt Naarden berijmd. Weer en sfeer op 29 november 1849 2005-4 jaargang 18 pag 124
Redactie ‘Naarder nog dan naar’. Jan ter Gouws komst naar en vertrek uit het ‘nare Naarden’ 2005-4 jaargang 18 pag 128
Redactie Voormalige eendenkooien en stellingen op geallieerde luchtfoto’s 2005-4 jaargang 18 pag 139
Redactie Meer over een bijzondere Naardense familie 2005-4 jaargang 18 pag 143
Redactie De laatste stadsomroeper van Naarden 2005-4 jaargang 18 pag 158
Redactie Oude huisnamen terug op de kaart van de Vesting 2006-1 jaargang 19 pag 27 proefnummer
Redactie De kerkhofmuur van Naarden op een waterverftekening van Cornelis Springer 2006-1 jaargang 19 pag 38 proefnummer
Redactie ‘Wij zijn niet bang (tenminste niet erg)’. Een persoonsverwisseling rechtgezet 2006-2 jaargang 19 pag 64
Redactie Hoog bezoek. Z.K.H. Prins Hendrik inspecteert Rode Kruisoefening in Naarden in 1912 2006-2 jaargang 19 pag 69
Redactie 'Mensch durf te leven'. Zakenman en liedjesschrijver Dirk Witte (1885-1932) bij Jan Tabak begraven 2006-2 jaargang 19 pag 75
Redactie Verdwenen loodsen en privaten in het garnizoen Naarden 2006-3 jaargang 19 pag 109
Redactie 'Meervreught'. Tijmen van Norren, een leven lang sloven, werken en wonen in het moeras 2006-3 jaargang 19 pag 116
Redactie 'Nerdenus (Henricus Antonides 1546-1614)'. Naarder van geboorte en professor aan de Universiteit van Franeker 2007-2 jaargang 20 pag 65
Redactie ‘Piepers jassen voor de militair’ 2007-3 jaargang 20 pag 98
Redactie ‘Willem Witsens stemmige etsen van Valkeveen’ 2007-3 jaargang 20 pag 117
Redactie De huisnummering aan het begin van de Gansoordstraat in de 20e eeuw 2008-3 jaargang 21 pag 118
Redactie De Grote Kerk en het oorlogsgevaar. Scherfvrije bergplaats kwam in maart 1940 gereed. 2015-4 jaargang 28 pag 158
Redactie Gerrit Karssemeijer vertelt. Een terugblik op een Naardens beurtvaartbedrijf 2016-3 jaargang 29 pag 118
Rijs, Mieneke Sneeuwhutgeschiedenis 2014-2 jaargang 27 pag 73
Rijswijk, Drs. M. van Jan de Beus schildert en tekent in Naarden 2000-1 jaargang 13 pag 20
Roos, P.A. de Naarden in de twintiger jaren (I) 1988-2 jaargang 1 pag 46
Roos, P.A. de De sociëteit 1988-3 jaargang 1 pag 97
Roos, P.A. de Naarden in de twintiger jaren (II) 1989-1 jaargang 2 pag 20
Roos, P.A. de Naarden in de twintiger jaren (III) 1989-4 jaargang 2 pag 130
Roos, P.A. de Belevenissen in en om Naarden 1990-2 jaargang 3 pag 74
Roos, P.A. de Crisisjaren 1990-4 jaargang 3 pag 142
Rueb-van Dorp, H.G. Herinneringen aan het oude huis ‘Klein Rubroeck’ 1998-3 jaargang 11 pag 81
Ruiter, C. Brood op de plank. Herinneringen aan bakker Jaap Ruiter uit de vesting Naarden 2011-4 jaargang 24 pag 152
Schaftenaar, H. Resten van de Naarder Zeehaven 1988-1 jaargang 1 pag 3
Schaftenaar, H. Bodemkundig onderzoek in de tuin van het burgerweeshuis 1988-1 jaargang 1 pag 13
Schaftenaar, H. Van klooster tot kazerne 1988-3 jaargang 1 pag 63
Schaftenaar, H. Uijver of Vuijver 1989-1 jaargang 2 pag 11
Schaftenaar, H. Huisnamen in de vesting 1989-2 jaargang 2 pag 48
Schaftenaar, H. De Eendracht op Bastion Nieuw Molen 1989-2 jaargang 2 pag 76
Schaftenaar, H. Twee hofsteden in de Naardermeer 1989-3 jaargang 2 pag 81
Schaftenaar, H. De Barnde Post 1989-3 jaargang 2 pag 102
Schaftenaar, H. De laatste stuiver, het hof en het huis van de aanslag 1989-4 jaargang 2 pag 136
Schaftenaar, H. Comenius op de Hofstede Berghuysen? 1990-1 jaargang 3 pag 7
Schaftenaar, H. Het voetpad naar Valkeveen 1990-1 jaargang 3 pag 37
Schaftenaar, H. Landgoed Flevorama 1990-2 jaargang 3 pag 61
Schaftenaar, H. De bijenschans bij de Eukenberg 1990-2 jaargang 3 pag 80
Schaftenaar, H. Drafna 1990-3 jaargang 3 pag 93
Schaftenaar, H. De Aalberg 1990-3 jaargang 3 pag 107
Schaftenaar, H. De waterstaatskerk in de Gasthuisstraat 1990-4 jaargang 3 pag 126
Schaftenaar, H. Vondsten uit de haven 1990-4 jaargang 3 pag 146
Schaftenaar, H. De Oostwalstraat, het telegraafkantoor en het stadsziekenhuis 1991-1 jaargang 4 pag 35
Schaftenaar, H. Berichten over de bouw van de Vesting Naarden (1679-1682) 1991-2 jaargang 4 pag 48
Schaftenaar, H. De stalhouderij van Hendrik Jan Bos 1991-3 jaargang 4 pag 93
Schaftenaar, H. Koedijken in Naarden 1991-3 jaargang 4 pag 108
Schaftenaar, H. Een gezicht op Naarden door Jacob Bolten 1991-3 jaargang 4 pag 120
Schaftenaar, H. De laatste Franse kostschool 1991-4 jaargang 4 pag 156
Schaftenaar, H. Zandbergen, De Beus en Van Rossum 1992-1 jaargang 5 pag 10
Schaftenaar, H. De zanderij bij de Leeuwenberg 1992-1 jaargang 5 pag 28
Schaftenaar, H. Vanuit de promerskazerne in 1898-1899 1992-1 jaargang 5 pag 39
Schaftenaar, H. Oorzaak en gevolg van de doorbraak van de Westbeer in december 1681 1992-2 jaargang 5 pag 52
Schaftenaar, H. De 300e verjaardag van Comenius 1992-2 jaargang 5 pag 69
Schaftenaar, H. De Naardense kerkvisitatie en oude straatnamen 1992-3 jaargang 5 pag 131
Schaftenaar, H. De Roomboterfabriek 1992-4 jaargang 5 pag 175
Schaftenaar, H. Een stokoude 'dooiebus' 1993-1 jaargang 6 pag 40
Schaftenaar, H. De Roelofslaan (Valkeveenselaan 1838-1922) 1993-2 jaargang 6 pag 52
Schaftenaar, H. De Zeekade ten westen van Fort Ronduit 1993-3 jaargang 6 pag 95
Schaftenaar, H. Het bruggetje in de Meentweg 1993-4 jaargang 6 pag 121
Schaftenaar, H. Woontoestanden in de jaren twintig te Naarden 1993-4 jaargang 7 pag 156
Schaftenaar, H. Gezicht op Naarden vanaf Zandbergen 1994-1 jaargang 7 pag 1
Schaftenaar, H. ‘Water de brij met stroop erbij’ Herinneringen van Jannetje Brands-Bakker 1994-2 jaargang 7 pag 52
Schaftenaar, H. De kaart van Fabius 1994-3 jaargang 7 pag 92
Schaftenaar, H. Ter gelegenheid van de restauratie van Flevorama 1995-1 jaargang 8 pag 10
Schaftenaar, H. De Naardense veemarkt 1995-4 jaargang 8 pag 121
Schaftenaar, H. Herdruk unieke kaarten van de Gooise Noordflank 1996-1 jaargang 9 pag 26
Schaftenaar, H. Drie eeuwen fluweelwerkers- en zijdeweversbus 1996-4 jaargang 9 pag 146
Schaftenaar, H. Veranderingen langs de Meentweg op een kaart uit 1857 1997-1 jaargang 10 pag 22
Schaftenaar, H. Van Schapenmeent tot tuindorp Keverdijk 1997-3 jaargang 10 pag 94
Schaftenaar, H. De Volmolenszijde 1997-3 jaargang 10 pag 101
Schaftenaar, H. Een tekening van Jacob Bolten ter herinnering aan de droeve gebeurtenis op 1 december 1813 in de herberg De Roskam 1997-3 jaargang 10 pag 114
Schaftenaar, H. Een wandeling langs ‘de Utrechtse doorgang’ 1997-3 jaargang 10 pag 118
Schaftenaar, H. Keizer Napoleon Bonaparte bezoekt Naarden 1998-1 jaargang 11 pag 24
Schaftenaar, H. ‘De Viersprong’ aan de straatweg van Naarden naar Huizen 1998-2 jaargang 11 pag 75
Schaftenaar, H. Nieuwe visie op de conjuncturele ontwikkeling van de middeleeuwse Naardense lakennijverheid 1998-4 jaargang 11 pag 132
Schaftenaar, H. De Duinen: akkers, bossen en een landgoed nabij Valkeveen 1999-3 jaargang 12 pag 81
Schaftenaar, H. Maarschalk Jean Falba (1766-1848) 1999-3 jaargang 12 pag 102
Schaftenaar, H. Schilderijencollectie familie De Geer naar Naarden 1999-3 jaargang 12 pag 118
Schaftenaar, H. 'Nooit Gedacht', oude boerderij aan het Zandpad 1999-4 jaargang 12 pag 144
Schaftenaar, H. De verplaatsing van Naarden 650 jaar geleden 2000-1 jaargang 13 pag 1
Schaftenaar, H. Waar ligt Overscheen? 2000-1 jaargang 13 pag 28
Schaftenaar, H. Zorg om de Zanddijk 2000-2 jaargang 13 pag 74
Schaftenaar, H. De acht poorten van Naarden in de 17e eeuw 2000-3 jaargang 13 pag 113
Schaftenaar, H. Grasduinen in de boekhouding (1882-1901) van Nieuw Valkeveen 2000-4 jaargang 13 pag 121
Schaftenaar, H. De badinrichting van Kamer te Oud Naarden 2000-4 jaargang 13 pag 145
Schaftenaar, H. Zeven veldnamen terug op de kaart van de Keverdijksche Overscheensche Polder 2000-4 jaargang 13 pag 148
Schaftenaar, H. De voormalige gebouwen van de hofstede Oud Naarden op een kaart uit 1796 2000-4 jaargang 13 pag 157
Schaftenaar, H. Een wandeling langs de 'verschoven' wegen van Oud-Bussem 2001-1 jaargang 14 pag 1
Schaftenaar, H. De Kippenbrug, de kortste weg naar Bussum 2001-1 jaargang 14 pag 22
Schaftenaar, H. Het huisje van Raven aan de Bollelaan 2001-2 jaargang 14 pag 50
Schaftenaar, H. De grenzen van Naarden 2001-2 jaargang 14 pag 63
Schaftenaar, H. Een 'kwade lucht' in de kazematten 2001-2 jaargang 14 pag 80
Schaftenaar, H. Vier eeuwen stadhuis (1601-2001) te Naarden 2001-3 jaargang 14 pag 81
Schaftenaar, H. ‘Het door-ijzen van de Karnemelksloot bij Naarden in januari 1814’ 2001-4 jaargang 14 pag 121
Schaftenaar, H. De Commandeur van Naarden is getergd, of over een incident aan de vooravond (1769) van de invoering van het 'Reglement op de afsanderijen agter ’s Graveland' 2002-1 jaargang 15 pag 1
Schaftenaar, H. Het kanaal van Naarden naar Huizen 2002-1 jaargang 15 pag 38
Schaftenaar, H. Het ‘gemeentebestuur’ van Henri Kuhn 2002-2 jaargang 15 pag 55
Schaftenaar, H. Waar zijn de vaandels van de Naardense Schutterij gebleven? 2002-2 jaargang 15 pag 67
Schaftenaar, H. Het 'Oude Gasthuys' tussen de Beijert en de Turfpoortstraat 2002-3 jaargang 15 pag 103
Schaftenaar, H. Dudok van Heel. Twee eeuwen familiegeschiedenis in een notendop (1802-2002) 2002-3 jaargang 15 pag 107
Schaftenaar, H. Jacob Olie in de vesting Naarden (1892). Unieke foto’s van historische straatbeelden 2002-4 jaargang 15 pag 141
Schaftenaar, H. Willem Jan Klinkenberg (1882-1965), klokkenluider van de Grote Kerk 2002-4 jaargang 15 pag 159
Schaftenaar, H. Een werk met een ‘tekenachtige ductus’. Isaack van Ruisdaels Gezicht op Naarden (1645) 2003-1 jaargang 16 pag 19
Schaftenaar, H. De oude tulpenboom van Berghuis. Een honderdtachtigjarige reus geveld 2003-1 jaargang 16 pag 29
Schaftenaar, H. Waterperikelen rond Naarden. De inundatieproef van 1748 2003-3 jaargang 16 pag 106
Schaftenaar, H. Café ’t Gooi voorheen bierhuis Bouwmanslust langs de Straatweg op Laren 2003-4 jaargang 16 pag 132
Schaftenaar, H. De lunetten aan de Karnemelksloot en hun rol tijdens het Beleg van Naarden in 1814 2004-1 jaargang 17 pag 26
Schaftenaar, H. De oudste foto van Naarden? Flevorama in 1862 2004-1 jaargang 17 pag 32
Schaftenaar, H. Charles Boissevain. Een ‘grootmeester der Nederlandse journalistiek’ op het oude Drafna 2004-3 jaargang 17 pag 81
Schaftenaar, H. Historische vondsten uit de bodem van ravelijn Oranje-Promers 2004-4 jaargang 17 pag 138
Schaftenaar, H. Choquerend maar florerend. De verplaatsing van de looierij van meester-schoenmaker Dirk Noyel in 1730 2005-1 jaargang 18 pag 19
Schaftenaar, H. De rijwielbewaarder van de Mattheus 2005-1 jaargang 18 pag 27
Schaftenaar, H. De Koeienzee. Een terugblik op een knus familiestrandje 2005-2 gang 18 pag 41
Schaftenaar, H. Uit de nadagen van de Eerste of Keverdijksche Watermolen 2005-2 jaargang 18 pag 50
Schaftenaar, H. Van Rust- naar Koningshoek. De gedaanteveranderingen van een klein stukje Naarden 2005-3 jaargang 18 pag 81
Schaftenaar, H. Het huis van de zandbaas van de Hollebol 2005-4 jaargang 18 pag 133
Schaftenaar, H. Weerstand tegen de sigarettenfabriek aan de Comeniuslaan. Schoonderbeeks muzieklessen door machinegedreun verstoord 2005-4 jaargang 18 pag 148
Schaftenaar, H. Ophef over de Meersteeg 2005-4 jaargang 18 pag 154
Schaftenaar, H. J.P. van Rossum (1778-1856) en de doorstart van de Naarder Zanderij. Oude en nieuwe feiten bij de herdenking van zijn 150ste sterfdag 2006-1 jaargang 19 pag 1
 
proefnummer
Schaftenaar, H. 'Uit de Naardermeer geklapt'. Wetenswaardigheden uit het archief van een honderdjarig natuurreservaat 2006-2 jaargang 19 pag 41
Schaftenaar, H. ‘Swycht Utrecht’. Ter herinnering aan de wraak van Naarden op Utrecht in 1481 2006-3 jaargang 19 pag 81
Schaftenaar, H. De Regenten en de binnenvader van het Weeshuis te Naarden. Portret van Adam Camerarius uit 1644 2006-4 jaargang 19 pag 138
Schaftenaar, H. ‘En leeren doen zij het nooit!’ Duitsers op eendenjacht in het Naardermeer 2007-1 jaargang 20 pag 15
Schaftenaar, H. ‘Aan de vooravond van het Rembrandtpark’ 2007-1 jaargang 20 pag 27
Schaftenaar, H. ‘Kanttekeningen bij de interieurfoto’s van de synagoge van Naarden’ 2007-1 jaargang 20 pag 33
Schaftenaar, H. ‘Een gedenksteen voor de commandant’. Nederlands eerste Vrijwillige Landstormcompagnie opgericht te Naarden in 1914 2007-1 jaargang 20 pag 38
Schaftenaar, H. ’Sightseeing met de varende rechter'. Een tochtje over de wateren van Naarden op 13 en 14 augustus 1606 2007-2 jaargang 20 pag 41
Schaftenaar, H. ‘Zandgat of vogelplas?’ Het diepste watertje van het Naardermeer 2007-2 jaargang 20 pag 60
Schaftenaar, H. ‘De Naarder Zanddijk: aardrijkskundig erfgoed van een stormachtig verleden’ 2007-2 jaargang 20 pag 69
Schaftenaar, H. ‘Schepenboek uit het Leicestertijdperk (1585-1587) nu compleet in Naarden terug’ 2007-2 jaargang 20 pag 74
Schaftenaar, H. ‘Een veldnaam verklaard: het ‘Penne Bot’ in de Meerlanden’ 2007-2 jaargang 20 pag 78
Schaftenaar, H. ‘Stratego voor pruikendragers.’ Amsterdam tegen de versterking van Naarden in de 17e eeuw 2007-3 jaargang 20 pag 102
Schaftenaar, H. ‘Laag Bussum op de kaart van Krayenhoff (1796)’ 2007-3 jaargang 20 pag 112
Schaftenaar, H. Terug naar de oorsprong. Licht in het duistere verleden van Naardens vierhonderd jaar oude sluis 2007-4 jaargang 20 pag 133
Schaftenaar, H. Boerderij Oud Naarden springlevend, al bijna zes eeuwen 2007-4 jaargang 20 pag 140
Schaftenaar, H. Tussen beerput en waterzuivering. De zichtbare restanten van Naardens oude stadsriolering 2007-4 jaargang 20 pag 156
Schaftenaar, H. Kanttekeningen bij de voormalige kolfbanen van Naarden 2008-1 jaargang 21 pag 15
Schaftenaar, H. Groentestallen voor het Stadhuis van Naarden 2008-2 jaargang 21 pag 59
Schaftenaar, H. De Provinciale zeedijk beoosten Naarden (1859) 2008-2 jaargang 21 pag 62
Schaftenaar, H. Kapitein Meijerbrug in 1948 feestelijk heropend 2008-2 jaargang 21 pag 71
Schaftenaar, H. Voor stadse beesten 2008-2 jaargang 21 pag 79
Schaftenaar, H. De aanleg van de straatweg Naarden-Huizen (1836-1841). Publiek project van formaat gefinancierd door particulieren 2008-3 jaargang 21 pag 81
Schaftenaar, H. Van harte welkom! De Protestants Militaire Tehuizen van Naarden 2008-3 jaargang 21 pag 103
Schaftenaar, H. ‘Als mollen in een gazon’. Zandkuil Driftweg keerde het tij 2008-3 jaargang 21 pag 113
Schaftenaar, H. Het schilderij Market Day te Naarden van Hermann Meyerheim 2008-4 jaargang 21 pag 121
Schaftenaar, H. De tuin van boerderij Meerlust: demonstratie van eeuwenoud recht 2008-4 jaargang 21 pag 127
Schaftenaar, H. Gaderboek (1703) van de Gooise koptiende geveild in Haarlem 2008-4 jaargang 21 pag 131
Schaftenaar, H. Het kerkhof- of duivelsrooster van Oud Naarden 2008-4 jaargang 21 pag 135
Schaftenaar, H. De verlenging van de Oostdijk in 1878 en de kwestie die daaraan voorafging 2008-4 jaargang 21 pag 139
Schaftenaar, H. Kommen of waaien langs de Westdijk 2008-4 jaargang 21 pag 156
Schaftenaar, H. Hotel het Bosch van Bredius. Luxeverblijf in een oase van landelijke rust 2009-1 jaargang 22 pag 1
Schaftenaar, H. Vissen op het Naardermeer. Piet Hoetmer vertelt 2009-2 jaargang 22 pag 41
Schaftenaar, H. Een vinkenbaan aan de Galgesloot 2009-2 jaargang 22 pag 61
Schaftenaar, H. Een fotoalbum voor de commandant. Beelden van het Regiment Motorartillerie te Naarden uit 1934 2009-2 jaargang 22 pag 65
Schaftenaar, H. ‘Daar bij die molen’ 2009-2 jaargang 22 pag 80
Schaftenaar, H. Theehuis De Wijde Blik 2009-3 jaargang 22 pag 81
Schaftenaar, H. De Abri als los- en laadplaats aan de Huizer tol 2009-3 jaargang 22 pag 107
Schaftenaar, H. Sober berichtje in het avondblad. Piet Veerman (1875-1952) stierf op het voetbalveld 2009-4 jaargang 22 pag 140
Schaftenaar, H. Oude gevelwand in Gansoordstraat op foto terug 2009-4 jaargang 22 pag 160
Schaftenaar, H. De Franse uitval naar Muiderberg op de tweede paasdag van 1814. Willemsorde voor De Girard de Mielet van Coehoorn, maar kritiek op Kraijenhoff, Kamps en Van der Hummel 2010-1 jaargang 23 pag 1
Schaftenaar, H. De holle weg tussen de oude begraafplaatsen van Naarden wel oud maar niet authentiek 2010-1 jaargang 23 pag 26
Schaftenaar, H. De ligging van het Leprozenhuis van Naarden 2010-1 jaargang 23 pag 32
Schaftenaar, H. Brug ‘m’ over de voorgracht in de Amsterdamsestraatweg 2010-1 jaargang 23 pag 39
Schaftenaar, H. Grondvesten van ‘Stadzigt’ gelegd in 1614. Succesvol inpolderingswerk van de gebroeders Gerbrant en Marten Rutgersz. De Beer 2010-2 jaargang 23 pag 41
Schaftenaar, H. Ratjetoe uit het archief van het Militair Hospitaal van Naarden 2010-2 jaargang 23 pag 58
Schaftenaar, H. ‘Geen doorkomen aan.’ Een zoektocht naar de restanten van tankversperringen rond Naarden uit 1939 2010-2 jaargang 23 pag 39
Schaftenaar, H. Schootsveld van Naarden nooit geïnundeerd 2010-2 jaargang 23 pag 77
Schaftenaar, H. De Amsterdamsche Poortstraat 2010-3 jaargang 23 pag 81
Schaftenaar, H. ‘Het Aardsche Paradijs’ ontmanteld. Planten en gewassen op het buitengoed Berghuis in 1877 onder de hamer 2010-3 jaargang 23 pag 109
Schaftenaar, H. Een koekblik vol zwanen. Naarden verbetert haar imago met zwanenteelt 2010-3 jaargang 23 pag 118
Schaftenaar, H. Het Vliegend Hert. Logement, stalhouderij en tramstation te Naarden 2010-4 jaargang 23 pag 121
Schaftenaar, H. Jonkheren contra Naarden. De heisa rond de schuldrest van de familie Van Reede inzake het Naardermeer 2010-4 jaargang 23 pag 126
Schaftenaar, H. De stadsziekenhuizen van Naarden 2010-4 jaargang 23 pag 141
Schaftenaar, H. Gouden kwasten voor Klein Duimpje. Veldwachter Johannes Luijsterburg geëerd voor zijn hulp bij de ramp te Muiden in 1883 2010-4 jaargang 23 pag 155
Schaftenaar, H. Een blik op de draaibrug over de Karnemelksloot 2010-4 jaargang 23 pag 158
Schaftenaar, H. Koningin Wilhelminalaan in aanleg 2010-4 jaargang 23 pag 160
Schaftenaar, H. ‘Rondje Naardermeer’ met Jan Pieterszoon Dou in het voorjaar van 1615. Familie van Oranje-Nassau overwoog aankoop Naardermeer 2011-2 jaargang 24  pag 41
Schaftenaar, H. Over flessenpost en de houten fundering van bastion Katten 2011-2 jaargang 24 pag 76
Schaftenaar, H. Bij de plaatjes van het voormalige huis Oud-Bussem 2011-3 jaargang 24 pag 81
Schaftenaar, H. Koeien uit Ouder-Amstel voor Naardens garnizoen (1813) 2011-4 jaargang 24 pag 121
Schaftenaar, H. Huize De Bongerd aan de Straatweg van Naarden naar Laren 2011-4 jaargang 24 pag 126
Schaftenaar, H. De feestzaal van het Hof van Holland in de Kloosterstraat 2011-4 jaargang 24 pag 135
Schaftenaar, H. De oude mannen en vrouwen van het Diakoniehuis 2011-4 jaargang 24 pag 139
Schaftenaar, H. Mosterd na de maaltijd. Opening Kapitein Meijerbrug in een fotoreportage vastgelegd 2011-4 jaargang 24 pag 146
Schaftenaar, H. ‘Sla met een blik op deze aloude linden’. Verzamelboom Oud Valkeveen meer dan twee eeuwen oud 2011-4 jaargang 24 pag 158
Schaftenaar, Henk ‘Als we terugkomen, dan weer in Naarden!’ Gedenkschrift voor de joodse vluchtelingen Chaskel, Leja, Israel, Mia en Ettel Weiss 2012-1 jaargang 25 pag 2
Schaftenaar, Henk Van ‘ongewenst’ naar ‘zeer bijzonder geval’. Jankiel Rotenbach, vreemdeling en koopman te Naarden 2012-1 jaargang 25 pag 34
Schaftenaar, Henk ‘Bis auf weiteres’. Eliazer en Abraham Henselijn, manufacturiers van joodse komaf te Naarden 2012-1 jaargang 25 pag 41
Schaftenaar, Henk ‘Stropers vang je met stropers’. Herinneringen aan de familie Kruiswijk en hun boerderij in de Naardermeer 2012-2 jaargang 25 pag 49
Schaftenaar, Henk Leven en werken van de aannemers Jurriëns te Naarden 2012-2 jaargang 25 pag 58
Schaftenaar, Henk Een onalledaagse foto van de Galgebrug 2012-2 jaargang 25 pag 84
Schaftenaar, Henk Karolingische munt gevonden te Oud Naarden 2012-2 jaargang 25 pag 87
Schaftenaar, Henk Drinkplaats voor schapen 2012-2 jaargang 25 pag 88
Schaftenaar, HenkBertus van den Hoek (1872-1952), de poppendokter van Naarden2012-3 jaargang 25 pag 104
Schaftenaar, HenkEen terugblik op Het Luchtkasteel2012-3 jaargang 25 pag 108
Schaftenaar, HenkDe Zwarte Brug over het boomgat bij de Westbeer2012-3 jaargang 25 pag 127
Schaftenaar, Henk Het verhaal van landgoed Dennenoord 2012-4 jaargang 25 pag 129
Schaftenaar, Henk Het schier onmogelijke gepresteerd. Floris Vos legt spoorbaan aan van De Limiten naar de Gooische H.B.S. te Bussum 2012-4 jaargang 25 pag 148
Schaftenaar, Henk Over de Oostenrijkse Successieoorlog, de Liberale Gift en de jurisdictie van het Naardermeer 2012-4 jaargang 25 pag 153
Schaftenaar, Henk De Firma A.J.A. van Norren, kruideniers in de Peperstraat te Naarden 2012-4 jaargang 25 pag 158
Schaftenaar, Henk De laatste wens van Piet Snijder (1946-2011). Een terugblik op 'de winkel van Piet van Gent' in de Marktstraat 2013-1 jaargang 26 pag 1
Schaftenaar, Henk De kerktoren van Naarden als militair object 2013-1 jaargang 26 pag 16
Schaftenaar, Henk Naarden in vroegere winters. IJsrel op de vestinggracht leidt tot vragen aan de minister van Oorlog 2013-1 jaargang 26 pag 19
Schaftenaar, Henk Verbod op vissen in de vestinggrachten (1914-1919). Kolonel G.C.A. Fabius breekt lans voor Naardense vispachters en hengelaars 2013-1 jaargang 26 pag 26
Schaftenaar, Henk Herinneringen aan 'tante Saartje'. Sara Heijlbron (1888-1976), de laatste telg van een oud Naardens geslacht 2013-1 jaargang 26 pag 31
Schaftenaar, Henk Een nadere opheldering over de dood van Maria Leonie Wagenaar (1913-1943) 2013-1 jaargang 26 pag 36
Schaftenaar, Henk Over 'het huis van Anton Mussert' in Naarden 2013-1 jaargang 26 pag 38
Schaftenaar, Henk Aan de vooravond (1813) van het beleg van Naarden 2013-2 jaargang 26 pag 41
Schaftenaar, Henk Willem Lobry (1773-1835). Van kapitein-ingenieur te Naarden (1809-1815) naar dief in het gevang (1825-1835) 2013-2 jaargang 26 pag 56
Schaftenaar, Henk Over het oude plaveisel in de vesting Naarden. Belgische kasseien van de Bussumerstraat in 1940 opgeruimd 2013-2 jaargang 26 pag 79
Schaftenaar, Henk Het Weeshuissluisje 2013-3 jaargang 26 pag 81
Schaftenaar, Henk Een Hollandse officier in een Frans garnizoen. Jacob Theodoor Büser (1789-1868), 2e luitenant te Naarden in november 1813 2013-3 jaargang 26 pag 86
Schaftenaar, Henk Gijsbertus Johannes Streefkerk (1877-1963), de opperste Stadhuishofmeester van Naarden 2013-3 jaargang 26 pag 99
Schaftenaar, Henk Onveilige kruispunten van Naarden omstreeks 1955 2013-3 jaargang 26 pag 105
Schaftenaar, Henk Een stukje natuurhistorie. Aantekeningen over otters binnen de grenzen van Naarden 2013-3 jaargang 26 pag 113
Schaftenaar, Henk De galg van Naarden 2013-3 jaargang 26 pag 118
Schaftenaar, Henk Kozakken in de contreien van Naarden 2013-4 jaargang 26 pag 133
Schaftenaar, Henk 'In naam van Napoleon'. Kolonel Jean Falba (1766-1848), daadkrachtig strateeg beleg Naarden 2013-4 jaargang 26 pag 144
Schaftenaar, Henk Militairalia uit de bodem van Naarden 2013-4 jaargang 26 pag 155
Schaftenaar, Henk 'Anna Meurs eist de Vesting op uit naam van Alexander, keizer aller Russen'. Commentaar bij de tekening van Jacob Bolten op de omslag 2014-1 jaargang 27 pag 1
Schaftenaar, Henk De Generaal. Jacques Quétard de la Porte, garnizoenscommandant van Naarden (1811-1814) 2014-1 jaargang 27 pag 6
Schaftenaar, Henk Op de kop af twee eeuwen terug. Over de lotgevallen van burgers en militairen te Naarden in de winter van 1813-1814 2014-1 jaargang 27 pag 21
Schaftenaar, Henk Mei 1814: naar het einde van Naardens beleg 2014-2 jaargang 27 pag 41
Schaftenaar, Henk De intocht van 'De mannen van Naarden' op 12 mei 1814 en de herdenking een eeuw later 2014-2 jaargang 27 pag 56
Schaftenaar, Henk Ere wie ere toekomt. Jonkheer Jan Willem van Sypesteyn (1816-1866), de grondlegger van de geschiedschrijving van de blokkade van Naarden 2014-2 jaargang 27 pag 71
Schaftenaar, Henk Een Naardens lakenlood uit 1588 2014-2 jaargang 27 pag 80
Schaftenaar, Henk 'Grote schoonmaak' te Naarden. Over de inventarisatie van de schade, de opruiming en het herstel in de tweede helft van 1814 2014-3 jaargang 27 pag 94
Schaftenaar, Henk 'Groeten uit Naarden'. Bijzondere straatbeelden en foto's uit de collectie Gerda Vuijst 2014-4 jaargang 27 pag 121
Schaftenaar, Henk Herinneringen aan Naarden en Laren van pastoor Wilhelmus Mathias de Jong 2014-4 jaargang 27 pag 157
Schaftenaar, Henk 'Pookt alleen 's morgens en 's avonds!' Kamer, kolenboeren te Naarden 2015-1 jaargang 28 pag 19
Schaftenaar, Henk Over Jacobus Verhoeff, zijn afkomst en zijn nalatenschap. Identiteit voor het echtpaar op de ´Meesterwerken van de Diaconie´ 2015-2 jaargang 28 pag 55
Schaftenaar, Henk Uit de verbalen van Genesis Paen, contrarolleur der fortificatiën (1647-1679). Gedetailleerde informatie over de vroegere vesting Naarden 2015-2 jaargang 28 pag 67
Schaftenaar, Henk Het Spiegel te Naarden in historisch-geografisch perpectief 2015-2 jaargang 28 pag 74
Schaftenaar, Henk De zanderijenkaart van Naarden 2015-2 jaargang 28 pag 79
Schaftenaar, Henk Van Zandpad naar Rijksstraatweg. Een terugblik op de wagenweg van Naarden naar Amsterdam 2015-3 jaargang 28 pag 81
Schaftenaar, Henk Langs de Amsterdamsestraatweg. Een historisch overzicht van boerderijen tussen de vesting Naarden en de Hakkelaarsbrug 2015-3 jaargang 28 pag 89
Schaftenaar, Henk Gerhardus Cornelius Fabius (1813-1887), burgemeester van Naarden en Muiden (1863-1887) 2015-3 jaargang 28 pag 108
Schaftenaar, Henk Een foto van de Naardense Suikerfabriek nader toegelicht 2015-3 jaargang 28 pag 117
Schaftenaar, Henk De Utrechtse Poort van Naarden met deur 2015-3 jaargang 28 pag 119
Schaftenaar, Henk Begraven in de Grote Kerk van Naarden 2015-4 jaargang 28 pag 121
Schaftenaar, Henk Veranderingen aan de zerkenvloer van de Grote Kerk van Naarden bij de restauratie van 1966-1977 2015-4 jaargang 28 pag 136
Schaftenaar, Henk Martinus Pieter van Wettum (1867-1936), burgemeester van Naarden van 1922 tot 1934 2015-4 jaargang 28 pag 145
Schaftenaar, Henk Op de koffie bij Henny Bos, zoon van de laatste koetsier van de Vesting 2016-1 jaargang 29 pag 1
Schaftenaar, Henk Een foto van de Binnendijkse molen. Boer Klaas Bakker (1843-1917) gekiekt te midden van het polderbestuur 2016-1 jaargang 29 pag 14
Schaftenaar, Henk 'De keersen in 't meer geset'. Andries van der Meulen (1591-1654) en de drooglegging van het Naardermeer 2016-1 jaargang 29 pag 29
Schaftenaar, Henk Hogenbergs massacre te Naarden in 1572: een waar verhaal in een fake decor 2016-1 jaargang 29 pag 39
Schaftenaar, Henk 'Al zouden de straatstenen er van donderen'. Feiten en intriges bij een onderzoek (1946) naar de gedragingen van het politiekorps van Naarden tijdens de bezettingsjaren 2016-2 jaargang 29 pag 41
Schaftenaar, Henk Kameraadschapsavond in café De Beurs te Naarden in 1942. Nieuwe wetenswaardigheden uit de Tweede Wereldoorlog 2016-2 jaargang 29 pag 51
Schaftenaar, Henk Het eeuwfeest van Emericus Lambertus Koopmanschap in 1955 2016-2 jaargang 29 pag 75
Schaftenaar, Henk Theehuis Zeezicht 2016-2 jaargang 29 pag 79
Schaftenaar, Henk Een terugblik op de Gereformeerde Kerk van Naarden 2016-3 jaargang 29 pag 81
Schaftenaar, Henk De verkoping van de inventaris van de stalhouderij van het logement 't Vliegend Hert 2016-3 jaargang 29 pag 102
Schaftenaar, Henk Een impressie van de winter van 1939-1940 in Naarden 2016-4 jaargang 29 pag 121
Schaftenaar, Henk De schilder David Schulman (1881-1966) en zijn werk in de omgeving van Naarden 2016-4 jaargang 29 pag 127
Schaftenaar, Henk Een schans in de Stadskamp (1814) 2016-4 jaargang 29 pag 131
Schaftenaar, Henk 'Dichter bij hen zullen we wel niet meer komen'. Het lot van de joodse gezinnen Weiss en Wagenaar nader toegelicht 2016-4 jaargang 29 pag 135
Schaftenaar, Henk Een begraafplaats op Nelletjesheide (Nieuw Bussumerheide) 2016-4 jaargang 29 pag 141
Schaftenaar, Henk Schaapskooien tussen Naarden en Huizen 2016-4 jaargang 29 pag 144
Schaftenaar, Henk Het Bikbergerbos 2016-4 jaargang 29 pag 147
Schaftenaar, Henk De markering van de fortificaties te Naarden 2016-4 jaargang 29 pag 157
Schaftenaar, Henk, en Coen Mulder Kletsende handslagen, grote sigaren, dikke portefeuilles en cognac met suiker. Een terugblik op de naoorlogse veemarkten van Naarden 2008-1 jaargang 21 pag 21
Schaftenaar, Henk, en Coen Mulder Het zilvertransport van 1804. Alias 'Willem van Zutphen' steelt Spaanse matten van de Hamburger Postwagen 2016-3 jaargang 29 pag 93
Schaftenaar, Henk, en Annie Verweij Voor Koningin en Vaderland. Een rapportage over Naarden (1935-1947) uit de plakboeken van burgemeester J. E. Boddens Hosang 2011-1 jaargang 24 pag 1
Schaftenaar, Henk, en Annie Verweij De ontruiming van het schootsveld van Naarden honderd jaar geleden. Een te voorbarige actie aan het begin van de Eerste Wereldoorlog 2014-3 jaargang 27 pag 109
Schaftenaar, Henk, en Annie Verweij Het Naarderbassin. Over waterhoogten, locomobielen, inundatieschade en stagnatie van het scheepvaartverkeer in Naarden tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 2014-4 jaargang 27 pag 145
Schaftenaar, Henk, en Annie Verweij Theo Kamer, diender te Naarden van 1911 tot 1940 2015-1 jaargang 28 pag 33
Schaver De stadspompen 1989-2 jaargang 2 pag 63
Scheltema, C.G. Naarden en de Kringenwet 1991-1 jaargang 4 pag 1
Schipper, Bob Het bombardement op hotel ‘Het Bosch van Bredius’ 1992-2 jaargang 5 pag 64
Schoenmaker, L. Politietroepen in barakken op de Keverdijk, 1991-3 jaargang 4 pag 116
Sierksma, Kl. Een onopgemerkt gevolg 1989-1 jaargang 2 pag 31
Slaap, G. Visbanken bij de Grote Kerk 2001-3 jaargang 14 pag 119
Slinger, A.C. Rond de aanleg van de Rijksweg 1989-3 jaargang 2 pag 95
Slinger, A.C. Over bakkerijen in Naarden 1990-2 jaargang 3 pag 48
Slinger, A.C. Over de Naardense snoepwinkeltjes 1991-1 jaargang 4 pag 22
Slinger, A.C. Een foto van de tweede klas (1931) 1991-4 jaargang 4 pag 144
Slinger, A.C. Straatvertier in de dertiger jaren 1992-1 jaargang 5 pag 35
Slinger, A.C. Een terugblik op de Marktstraat (1) 1993-1 jaargang 6 pag 29
Slinger, A.C. Een terugblik op de Marktstraat (2) 1993-2 jaargang 6 pag 74
Slinger, A.C. ‘Vergane glorie’ ofwel winkeltjes uit de jaren dertig in de Vesting (1) 1995-1 jaargang 8 pag 1
Slinger, A.C. ‘Vergane glorie’ (2) De Cattenhagestraat 1996-2 jaargang 9 pag 73
Slinger, A.C. ‘Vergane glorie’ (3), Een terugblik op de Peperstraat 1996-4 jaargang 9 pag 121
Slinger, A.C. Een terugblik op ‘de Schapenmeent’ 1997-3 jaargang 10 pag 85
Slinger, A.C. Een terugblik op de familie Rookhuizen in de Raadhuisstraat 1998-4 jaargang 11 pag 153
Slinger, A.C. Een terugblik op de mondorgelclub (1932-1937) 1999-2 jaargang 12 pag 79
Slinger, A.C. Straathandel in de vesting Naarden in de crisisjaren 1999-4 jaargang 12 pag 148
Slinger, A.C. Een terugblik op het voormalige huis Jan Massenstraat 1 2000-4 jaargang 13 pag 152
Slinger, A.C. ‘Vergane glorie’ (4). De winkeltjes van de Sint Annastraat, Sint Vitusstraat, Bussumerstraat, Pastoorstraat en Turfpoortstraat uit de jaren dertig 2001-3 jaargang 14 pag 107
Slinger, A.C. Over de reinigingsdienst in het vooroorlogse Naarden 2014-2 jaargang 27 pag 77
Slootman, F. De arrestatie van verzetsstrijders nabij Valkeveen 1991-2 jaargang 4 pag 41
Slootman, F. Deportaties van Naardense joden 1991-3 jaargang 4 pag 98
Slootman, F. De munitietrein van donderdag 30 november 1944 1991-4 jaargang 4 pag 129
Slootman, F. De nasleep van de aanval op de munitietrein 1991-4 jaargang 4 pag 132
Slootman, F., en J. Verhoeven Van veldwachter tot regiokorps. De Naardense politie in de periode 1814-1994 2006-3 jaargang 19 pag 91
Smelt, Veronica De Voorwaarts 1989-1 jaargang 2 pag 9
Snel, Harmen Onthutsende praktijken op de joodse begraafplaats van Muiderberg in het Stadhuis van Naarden in 1724 berecht 2009-4 jaargang 22 pag 156
Tjebbes, M. Herinneringen aan Floris Vos (1871-1943) 1996-2 jaargang 9 pag 63
Tol (1922-1996), Ir. T. van Het beleg van Naarden (17 november 1813 - 12 mei 1814) 2013-4 jaargang 26 pag 121
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (1) 2000-1 jaargang 13 pag 31
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (2) 2000-2 jaargang  13 pag 62
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (3) 2001-1 jaargang 14 pag 13
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (4) 2001-3 jaargang 14 pag 100
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (5) 2002-1 jaargang 15 pag 11
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (6) 2003-1 jaargang 16 pag 1
Tuin, Jan van De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (slot) 2004-1 jaargang 17 pag 1
Tuin, Jan van Simson met de poortdeuren van Gaza. Gewelfschildering Grote Kerk Naarden symboliseert overgang naar een nieuw tijdperk 2009-3 jaargang 22 pag 105
Udo, F. Voormalige winkels en bedrijfjes in de vesting 1988-1 jaargang 1 pag 17
Udo, F. Joodsche kinderen in veilige haven te Naarden 1988-4 jaargang 1 pag 118
Udo, F. Een referendum in Naarden 1989-2 jaargang 2 pag 57
Udo, F. Een spotprent: Charles Boissevain op Drafna 1990-3 jaargang 3 pag 97
Udo, F. Zouaven uit Naarden 1990-4 jaargang 3 pag 124
Udo, F. Het Brieglebhuis aan het Roelofslaantje 1995-4 jaargang 8 pag 129
Udo, F. Adjudant N.A.G. van Spanje (1888-1942), schermer en artillerist te Naarden 2011-2 jaargang 24 pag 52
Udo, F. Noodlottig ongeluk in Naarden (1937). 'Bid voor de Ziel van Zaliger Hendrica ten Elzen'. 2014-2 jaargang 27 pag 74
Udo, Freek en Henk Schaftenaar Heibel in de gemeenteraad over een bouwterrein aan de Marktstraat (1925) 2011-3 jaargang 24 pag 96
Uuden, Cornelie van, en Annie Verweij Voor altijd 'reiziger'. De Naardense woonwagengemeenschap en haar kampen 2006-4 jaargang 19 pag 121
Uuden, Cornelie van, en Annie Verweij ‘Janus koopt alles’. Een terugblik op de familie Beekvelt, vanouds kermisgasten en handelaren in lompen en oude metalen 2008-1 jaargang 21 pag 1
Uuden, Cornelie van, en Annie Verweij J.H.Th. Hermsen (1875-1956), een markante Naardense pastoor 2008-2 jaargang 21 pag 41
Uuden, Cornelie van, en Annie Verweij Het Diaconessenhuis. Herinneringen van oudgedienden aan Naardens verdwenen ziekenhuis 2010-4 jaargang 23 pag 144
Valk, A. van der Opmerkelijk beeldje gevonden in Naarden 1991-3 jaargang 4 pag 90
Vandergeld, Cory B. De Naardense gondelvaart van 1952. Herinneringen van een eerste prijswinnaar 2004-1 jaargang 17 pag 36
Vera, J. Het garnizoen 1988-3 jaargang 1 pag 69
Vera, J. Welke onderdelen lagen er ooit in Naarden? 1990-2 jaargang 3 pag 66
Verboon, Kees De Gooische Stoomtram in en na de Tweede Wereldoorlog 2002-3 jaargang 15 pag 81
Versteeg, J.A. De naamloze molen op het Bastion Nieuw Molen 1988-2 jaargang 1 pag 41
Versteeg, J.A. De molens in de polder 1989-1 jaargang 2 pag 14
Versteeg, J.A. De Naardense stadhuizen (1) 1989-3 jaargang 2 pag 108
Versteeg, J.A. De Naardense stadhuizen (2) 1989-4 jaargang 2 pag 153
Versteeg, J.A. De Naardense stadhuizen (3) 1990-1 jaargang 3 pag 22
Versteeg, J.A. De klokken van het stadhuis 1991-1 jaargang 4 pag 26
Versteeg, J.A. Uit het Burgerboek 1991-3 jaargang 4 pag 102
Versteeg, J.A. De Naardense veemarkt 1995-4 jaargang 8 pag 121
Annie Verweij en Uuden, Cornelie van, Voor altijd 'reiziger'. De Naardense woonwagengemeenschap en haar kampen 2006-4 jaargang 19 pag 121
Verweij, Annie ‘Het Kinderhuis van het Leger des Heils te Naarden.’ Anonieme schenking van een ruimhartige familie 2007-3 jaargang 20 pag 81
Annie Verweij en Uuden, Cornelie van, ‘Janus koopt alles’. Een terugblik op de familie Beekvelt, vanouds kermisgasten en handelaren in lompen en oude metalen 2008-1 jaargang 21 pag 1
Annie Verweij en Uuden, Cornelie van, J.H.Th. Hermsen (1875-1956), een markante Naardense pastoor 2008-2 jaargang 21 pag 41
Verweij, Annie Uit de verhalen over Flevo (1932-1965). Een terugblik op een Naardense gymnastiekvereniging op christelijke grondslag 2009-1 jaargang 22 pag 27
Verweij, Annie Zuster Appels (1891-1964), boegbeeld van de wijkverpleging in Naarden 2009-3 jaargang 22 pag 91
Verweij, Annie Het Theosofisch Lyceum in Naerdinclant. Middelbaar en lager onderwijs op de buitenplaats Drafna 2009-4 jaargang 22 pag 121
Verweij, Annie Bouwen voor een plaats waar ‘muziek in zit’. B.T. Deenik, gemeentearchitect van Naarden in de periode 1917-1952 2010-1 jaargang 23 pag 9
Verweij, Annie Jurjen Visser, veertig jaar op de bres voor Naarden 2010-3 jaargang 23 pag 89
Annie Verweij en Uuden, Cornelie van, Het Diaconessenhuis. Herinneringen van oudgedienden aan Naardens verdwenen ziekenhuis 2010-4 jaargang 23 pag 144
Verweij, Annie Antoon en Joh. Kuijer, bakkers en gezaghebbende burgers te Naarden 2011-2 jaargang 24 pag 57
Verweij, Annie Over Werklieden, Patronaten, GroenFronters en Lioka’s. Een terugblik op verenigingen die hebben bijgedragen aan ‘de verheffing van de katholieke volksklasse’ van Naarden 2011-3 jaargang 24 pag 102
Verweij, AnnieAalbert van den Hoek (1829-1900), de laatste schipper van het Naarderveer2012-3 jaargang 25 pag 89
Verweij, AnnieVanouds Het Gooische Kaashuis, later de buurtwinkel Wolvetang. Wetenswaardigheden over twee voormalige houten huizen aan de Lambertus Hortensiuslaan2012-3 jaargang 25 pag 117
Verweij, Annie 'Naarden sterker en socialer'. Herman Maijer (1887-1968), raadslid en wethouder in voor- en naoorlogse tijd 2013-2 jaargang 26 pag 70
Verweij, Annie Uit het werkzame leven van de Naardense boomkweker Jacobus Smits (1864-1943) 2014-3 jaargang 27 pag 81
Verweij, Annie Sint Christoffel in de Grote Kerk van Naarden 2015-1 jaargang 28 pag 50
Verweij, Annie Een valse start. Zwemstadion Naarden als in 1939 failliet 2016-2 jaargang 29 pag 59
Verweij, Annie Een terugblik op het gemeentelijk Zwemstadion (1939-1987) van Naarden 2016-2 jaargang 29 pag 67
Verweij, Annie Voor school, koor en kerk. De roomskatholieke onderwijzersfamilie Jägers in Naarden 2016-3 jaargang 29 pag 111
Verweij, Annie en Henk Schaftenaar De joodse leerlingen uit het schooljaar 1941-1942 van de Comeniusschool in Naarden 2015-1 jaargang 28 pag 1
Verweij, Annie en Henk Schaftenaar Op de bres voor een betere wereld. Anne Adelaar-Fürth (1884-1943) 2016-1 jaargang 29 pag 20
Visser, Han Het beurtschip de 'Voorwaarts' 2000-1 jaargang 13 pag 8
Visser, Piet Bij Muiden linksaf 1990-2 jaargang 3 pag 58
Vlek, G.J.M. De Gooische Stoomwasscherij Naarden, bijna vervlogen herinnering 1997-2 jaargang 10 pag 54
Vitus Een groots ijsfeest te Naarden 2009-4 jaargang 22 pag 152
Vries, S. de Adam-Frans van der Meulen (1632-1690). De betekenis van een hofschilder voor Naarden 2007-4 jaargang 20 pag 121
Vuijst, Paulus De familie Vuijst en Naarden 1991-1 jaargang 4 pag 29
Vrijlandt, Ir. P.M. De Naardermeer 1988-4 jaargang 1 pag 125
Waldorp, H. Het einde van locomotief DR 55 3231 1993-1 jaargang 6 pag 35
Waldorp, H. Tussen Spoorweg en Rijksweg tijdens de Spoorwegstaking 1944-'45 1993-2 jaargang 6 pag 61
Welker-Kroonenburg, Carla Een terugblik op 'Kroonenburg Wonen', vanouds een meubel- en stoffeerbedrijf 2015-1 jaargang 28 pag 11
Westland, Klaas IJslopen op de Zuiderzee 2003-4 jaargang 16 pag 145
Wieringen, dr. J.S. van Paul Storff de Belville, ingenieur generael 1992-2 jaargang 5 pag 56
Wieringen, dr. J.S. van De Voorstelling Naarden en andere Buitenwerken van de Vesting 1995-1 jaargang 8 pag 22
Wieringen, dr. J.S. van Verkeer en de Vesting: van vrienden tot vijanden 1998-2 jaargang 11 pag 41
Wieringen, dr. J.S. van De redding van de vesting Naarden in de jaren twintig 1998-3 jaargang 11 pag 112
Wijngaarden, R.E. van Oorlogsherinneringen uit het Bosch van Bredius 1992-2 jaargang 5 pag 83
Willemen, Bert Beulen voor de baas 2004-2 jaargang 17 pag 41
Wit, J. De Naarder medaille van Philippus Christiani 1999-3 jaargang 12 pag 110
Witte-van Altveer, E. vd Agent in verzekeringen sinds 1890. Herinneringen aan Johannes van Altveer (1861-1946) 2004-1 jaargang 17 pag 18