Welkom op de site van de Stichting Vijverberg! Nu ook op Facebook

De stichting werd opgericht in 1989 en heeft als doelstelling: de bevordering van het bestuderen, vastleggen en verbreiden van historische en historisch-geografische kennis van Naarden en haar omgeving. Om deze doelstelling te verwezenlijken geeft de stichting het historisch tijdschrift voor Naarden ‘De Omroeper’ uit. Sedert haar oprichting verschenen ook diverse boeken en historische kaarten.

Alle artikelen van ‘De Omroeper’ vanaf 1988 tot en met 2016 zijn toegankelijk en doorzoekbaar. Zo ook het themanummer over de jodenvervolging in Naarden (2012 nummer 1 jrg 25). De volledige inhoudsopgave staat in de index ‘jaargangen’ en ‘schrijvers’.

Een aantal publicaties en artikelen is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting J.P. van Rossum, waarvan op de startpagina de link is opgenomen.

Verder staat daar een link naar de door ons uitgegeven ‘Gids voor de Vestingwerken’, waarvan de informatie door de auteur op een website is gezet.