Disclaimer

Hoewel Stichting Vijverberg zich inspant om de historische informatie juist te verstrekken, kan deze niet worden gegarandeerd. Daarom aanvaardt Stichting Vijverberg geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

Stichting Vijverberg behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website.

Stichting Vijverberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website en garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Gebruikers dienen voldoende procedures, virus- en andere veiligheidscontroles uit te voeren.

Stichting Vijverberg is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van de websites waarnaar in een link wordt verwezen.

Intellectuele eigendom

De gegevens op deze website zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen, illustraties en foto’s is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vijverberg.

Het is niet toegestaan afbeeldingen en teksten van deze website te veranderen, te verveelvoudigen, of op te slaan in digitale gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Vijverberg.