Antiquarische boeken

Het aanbod bestaat uit een aantal dubbele exemplaren van een particulier. Het zijn inmiddels antiquarische boeken over Naarden en haar directe omgeving. De boeken zijn in goede staat. Hieronder treft u een lijst met een beschrijving van de boeken. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Heeft u interesse in een of meerdere titels uit dit aanbod, stuur dan een email naar de Stichting Vijverberg.

Overzicht antiquarische boeken     

Bussum

Albert J.J. van de Bunt. Nostalgisch Gezicht Bussum, nostalgie in woord en beeld 'Wat wel vergeelt maar nooit verveelt...'. Uitgeverij Technispress b.v. 72 pp. Prijs € 3,50.

Joan Bruineman-Kaarsgaren & C.D. van Vliet (1966). Dorp met de Groene Spieghel, Honderdvijftig jaar Bussum. Hilversum, Uitgeverij C. de Boer jr. 160 pp met foto's. Prijs € 10,00.

Diverse auteurs (1995). In Bussum hebben straten namen... De Bussumse straatnamen verklaard. Samengesteld door de Vereniging Historische Kring Bussum. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. Prijs € 10,00.

Diverse auteurs (1992). In Bussum kan alles . . . Van dorp tot poort van het Gooi 1817-1992. Samengesteld door de Vereniging Historische Kring Bussum. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. Prijs € 12,50.

Stichting Culturele Gemeenschap Bussum. Bussums Boek 1979. Het boekje is gevuld met de bewijzen in proza en poëzie, dat velen die in Bussum wonen en/of werken inderdaad anders kunnen dan slechts “zwak-burgerlijk en laf-lief” te leven. 64 pp. Prijs € 3,00.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker. Jong Leven In Een Oude Dorpskern. Uitgave Kerkebosch, Zeist 1977. 128 pp geïllustreerd. Prijs € 10,00.


 Eemland

Mr. Dr. A. de Goede (1946). Eemland. Enkhuizen, Uitg. Mij. "Fas Frisiae" C.V., tweede druk. 147 pp. Prijs € 15,00.

Sybren de Hoog (1978). Eemland, beschrijving van een weerbarstige landstreek. Baarn, uitgeverij Hollandia. 141 pp geïllustreerd. Prijs € 8,00.
 Het Gooi

Han Alta (1951). Het Gooi. Uitgave ANWB. 84 pp. Prijs € 8,00.

J.H. Biegel (1987). Schilderachtig Gooiland. Bussum, Gooibergpers. 64 pp. € 10,00.

A.L. Broer (1982). Het Land van Gooi en Eem. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. Tweede druk. 184 pp. Prijs € 12,00.

W.I. Engel (1981). De Gooische Moordenaar. Schoorl, Pirola. 144 pp. Prijs € 12,50.

W.I. Engel (1973). Trams en tramlijnen / De Gooische Stoomtram en andere lijnen in het Gooi. Rotterdam, Uitgevers Wyt. 90 pp. Prijs € 12,50

Gied van Lennep (samensteller), Frans Grosfeld (eindredactie), (1986). Gooise verhalen, een bonte verzameling over 'het lieve leven' in Het Gooi. Bussum, Michon BV, ISBN 90 6761 007 0, 158 pp, vele zwart wit foto's, kaft in kleur. 'Het Gooi maakt een boek. Doe mee!' Met die oproep richtten dagblad De Gooi- en Eemlander en Uitgeverij Michon zich medio 1985 tot de inwoners van Het Gooi. Doel van de oproep was het bijeenbrengen van oorspronkelijke verhalen en foto's over mensen, dingen en gebeurtenissen, die als karakteristiek konden gelden voor Het Gooi. Het initiatief van dagblad en uitgever heeft honderden amateurs in en uit Het Gooi ertoe gebracht een stukje eigen geschiedenis te schrijven. In deze boekuitgave is een royale selectie gebundeld van de ingezonden Gooise verhalen en beelden. Samen met een aantal foto's van beroepsfotografen vormen zij een unieke, nostalgische afspiegeling van alles wat sinds jaar en dag in Het Gooi en bij Het Gooi hoort. Prijs € 12,00.

R. Meyn (1996). Daar reed toen de Gooische / Een historische tramrit van Amsterdam naar het Gooi. Hilversum, Albis Uitgeverij. 218 pp. Prijs € 15,00.

J.G.E. Petersen (1988). Een dagje uit met de Gooische Stoomtram / een reis in oude prentbriefkaarten. 96 pp. Prijs € 13,00.

Prof. J.A. de Rijk (heruitgave). Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. Arnhem, Gysbers & Van Loon. 144 pp. Prijs € 15,00.

Klaes Sierksma (1980). Met Wapen en Vlag tussen Vecht en Eem. Naarden, Uitgave H. Poolman. 31 pp. Prijs € 5,00.

Jacques R.W. Sinnighe (1975). Spokerijen in het Gooiland. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. 64 pp. € 10,00.

H. Joh. Smid (herdruk 1982). GIDS langs de Gooische stoomtramlijn. Hilversum, J. Heek. 30 pp. € 5,00.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker (1981). Kinderspelen in het Gooi. Naarden, Uitgave H. Poolman. 80 pp. Prijs € 10,00.

Vrienden van het Gooi (Cok de Graaff, Jaap Harten en Dr. W.K. Kraak). Het Gooi 2. Bussum, Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck. — 1967; ca. 115 pp rijk geïllustreerd. Prijs € 10,00.

H. de Weerd (1960-tweede druk). Gooise Legenden. Hilversum, uitgeverij De Boer. 127 pp. Prijs € 4,00.


 Naarden-Bussum

Arie Gouka (2003). Naarden – Bussum en de Hilversumse Meent. Zaltbommel, Uitgeverij Aprilis. 108 pp. Prijs € 5,00.

Dr. P. Schneiders. Naarden-Bussum in onze eeuw, grepen uit de geschiedenis. Uitgave Rabobank Naarden-Bussum 1987; 96 pp geïllustreerd. Prijs € 4,00.
 
Naarden

Anoniem. 1973 Naarden 300 jaar Oranjevesting. Programma van feestelijkheden. 80 pp geïllustreerd. Prijs € 5,00.

Anne Margreet As-Vijvers, Steven Poolman, David Kips, Cor Bouwstra, (1994). De Weeshuiskazerne van Naarden, over susteren, soldaten, walen en wezen. Naarden, Stichting Vijverberg, 129 pp. Zie voor meer informatie publicaties hier Prijs € 16,00.

K.C. van Bijlevelt (samensteller), (1969). Naarden in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, ISBN -,  derde druk, 80 pp, afdrukken oude ansichten zwart wit, harde kaft. In dit boekje wordt vastgelegd hoe Naarden er uitzag in “grootvaders tijd”, dat wil zeggen: in de periode die ligt tussen ongeveer 1880 en 1925. Prijs € 10,00.

C.A. de Bruijn en W.H. Schukking. Naarden 1350 – 1950. Leiden, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V. – 1950; 175 pp, geïllustreerd. Prijs € 25,00.

Dirk Dekema en Henk Schaftenaar, (1991). Het Burgerweeshuis te Naarden, van Weeshuis tot Archief. Naarden, Stichting Vijverberg, ISBN 90 73316 02 2, 96 pp. Zie voor meer informatie publicaties Burgerweeshuis Prijs € 16,00.

D. Franzen. (1983). Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus tot in onze dagen levend. Naarden, 2e druk, 96 pp geïllustreerd. Prijs € 10,00.

D. Franzen (samensteller), (1974 tweede druk). Kent u ze nog… de Naarders. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, ISBN -, 78 zwart wit foto’s van weleer met verklarende teksten, harde kaft. In dit boekje worden mensen-van-toen in Naarden centraal gesteld in de periode die aangeduid wordt als “grootvaders tijd” (circa 1880-1940). Prijs € 10,00.

D. Franzen (samensteller), (1987 derde druk). Naarden in oude ansichten deel 2. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, ISBN -, 80 pp, afdrukken oude ansichten zwart wit, harde kaft. In dit boekje wordt vastgelegd hoe Naarden er uitzag in “grootvaders tijd”, dat wil zeggen: in de periode die ligt tussen ongeveer 1880 en 1925. Prijs € 10,00.

D. Franzen (1982). Geschiedenis der grote of St. Vituskerk te Naarden. Naarden, Drukkerij Los, ISBN-, 61 pp, geïllustreerd. Prijs € 10,00.

Groenveld, Smits, Gockinga en Nuis (1998). Naarden in de schaduw van Munster. Zwolle, Uitgeverij Waanders. 64 pp geïllustreerd. Prijs € 15,00.

Joost Heessels en Robert Schoondergang, (1990). Zorgzaam door de jaren, St. Jan’s Ziekenhuis Laren, Diakonessenhuis Naarden, Majella Ziekenhuis Bussum. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de reunie van (oud) medewerkers op 28 en 29 september 1990. 88 pp. geïllustreerd. Prijs € 7,50.

Hendrik Henrichs onder redactie van Dr. A. Heertje, Dr. A.S. Rijxman, Willy Lindwer met een bijdrage van Dr. B.N. Teensma, (1982). De synagoge van Naarden 1730 — 1935. Amstelveen, Amphora Books, ISBN -, 127 pp, met veel zwart wit foto's. De auteur H.H. behandelt de geschiedenis van de joodse gemeente Naarden op een deels wetenschappelijke, deels gevoelsmatige wijze. Ondanks de weinige gegevens (veel archiefstukken zijn helaas verloren gegaan) die hem ter beschikking stonden, ontstaat toch een boeiend beeld van deze bijzondere joodse provincie-gemeente. Het taalkundig commentaar van Dr. B.N. Teensma achterin dit boek is een belangrijke wetenschappelijke toevoeging. Prijs € 10,00.

Mr. M.W. Jolles (redactie) Stichting Tussen Vecht en Eem (1992), Themanummer 1592 Comenius Naarden 1992. (mei 1992, 10e jaargang nr. 2). Prijs € 5,00.

Peter Korver (met bijdragen van Vonne van der Meer en Willem Jan Otten), (2000). De St. Vitus Parochie van Naarden in de 20e eeuw. Uitgever onbekend. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Pastoor H. Peters in maart 2000, ISBN -, 74 pp, zwart wit foto's. Prijs € 8,00.

J. Kroonenburg, G.M. van Rossum, J. Bruin en B. Stegenga. De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief. Naarden, Drukkerij Naarden (1984). 72 pp geïllustreerd. Prijs € 4,00.

A.Maas. De Fluweel- en Zijdeweversbus te Naarden. Hilversum, Drukkerij De Kroon (1937). 8 pp. Prijs € 5,00.

L. van Ollefen en R. Bakker. (1790) De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver De Stad Naarden. Heruitgave door H. Poolman te Naarden i.s.m. drukkerij Vreeland in 500 genummerde exemplaren; 16 pp. Prijs € 5,00.

Dr. R.A.B. Oosterhuis (omstreeks 1935). Comenius en zijn laatste rustplaats. Hilversum, Drukkerij De Kroon. 28 pp geïllustreerd. Prijs € 5,00.

Dr. R.A.B. Oosterhuis (omstreeks 1930). Johannes Amos Comenius en Naarden. Hilversum, Drukkerij De Kroon. 72 pp geïllustreerd. Prijs € 5,00.

H. Poolman (1980). Ordonnantiën, Keuren en Statuten der Stad Naarden. Naarden, Uitgeverij antiquariaat Poolman. 24 pp. Prijs € 5,00.

Piet de Raadt. Het Naardermeer. Naarden, Uitgeverij antiquariaat Poolman (1980). 20 pp. Prijs € 5,00.

M. Schmidt, (1988). Het geheim van Naarden, Zwerftocht door een Matthäus-traditie. Utrecht, Uitgeverij Impress bv. ISBN 90 6402 037 X, 96 pp. € 5,00.Ds. A.J. den Tonkelaar. Comenius Oecumenicus. AO-reeks boekje (1212). 16 pp geïllustreerd. Prijs € 7,50.

Vereniging Vrienden van het Gooi en Stichting Tussen Vecht en Eem (1989), Themanummer Naarden. (mei, 7e jaargang nr. 2). Prijs € 5,00.

J.A. Versteeg. De oude straatnamen van Naarden. Naarden, Uitgeverij antiquariaat Poolman (1982). 32 pp. Prijs € 5,00.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker, (1965). De historie van de vesting Naarden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, ISBN -, pocketuitgave 1e druk, 141 pp, met vele tekeningen en foto's. Prijs € 9,00.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker, (1947). Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen. Den Haag, Uitgeverij "De Kern", 1e druk, 179 pp, geïllustreerd. Prijs € 15,00.


 Diversen

J.F. Backer. (1975 heruitgave van een handschrift uit 1903). Schaep en Burgh te 's Graveland. Uitgave Natuurmonumenten. 52 pp. Prijs € 6,00.

F. Boogaard (1979). Beschrijving van Weesp en Weespercaspel. Weesp, De Ark. 31 pp. Prijs € 6,00.

Cor Bruijn (1963). Ons Hilversum. Amsterdam, Uitgeverij Ploegsma. 204 pp. Prijs € 5,00.

Thera Coppens (tweede druk 1995). Baarnse Lusthoven en hun bewoners. Baarn, De Prom. 232 pp Prijs € 16,00.

J.D.C. van Dokkum. D.J. van der Ven Ons Mooie Nederland UTRECHT. Amsterdam, J.M. Meulenhoff -1918. 228 pp geïllustreerd. Prijs € 12,00.

Gids Nederlands Stoommachinemuseum, uitgever onbekend uitgave omstreeks 1985. 52 pp geïllustreerd. Prijs € 2,00.

Dr. L. Jansen en Drs. S.C. van Diest (1975). Geschiedenis van Muiden. 154 pp. Prijs € 12,00.

Geeske S. Koeman-Poel (1982). Weesper Molens, Weesp, Wind, Wieken, Werk. Hoogezand, Uitgeverij Stubeg. 166 pp. Prijs € 16,00.

(2 ex. voorradig). A.H. Meijer (1988). Straatnamenboek van Hilversum. Hilversum, Verloren. 278 pp. Prijs € 15,00.

A.Nonimus (1964). Het dorp Huizen. Huizen, Drukkerij Visser. 109 pp. Prijs € 12,50.

S. Schoevers (1987). Een Bankboekje. Uitgave ter gelegenheid van 85 jaar coöperatieve bank in Laren. Laren, Rabobank. Boek gaat over de geschiedenis van Laren. 72 pp. Prijs € 5,00.

Heimerick Tromp en Jacob Six (1973). De Buitenplaatsen van 's Graveland. Zeist, Kerckebosch. 142 pp. Prijs € 12,00.

E.H. Uylings en H.B. van der Sande (redactie) 1927-1928, DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE, zondagslectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Complete 62e jaargang van september 1927 tot september 1928. 1220 pp. Prijs Euro 20,00.